PREDKLADACIA SPRÁVA
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 182 z 12. septembra 2012 požiadala podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o opätovné predloženie správy o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky predkladá v prílohe tohto materiálu v zmysle predmetného uznesenia správu vypracovanú špeciálnym prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.