NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: PREDS-284/2012
109
N Á V R H
na voľbu predsedu a člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
__________________________________________________________________________
Na návrh poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie sa n a v r h u j e, aby
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
z v o l i l a
1.za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (vo voľbe tajným hlasovaním)
poslanca Pavla ABRHANA(KDH),
2.za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
poslanca Alojza PŘIDALA(KDH).
Bratislava jún 2012