N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-500/2012
12
N á v r h
na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru
___________________________________________________________________
Podľa § 2 ods. 3 písm. b) a podľa § 58a ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu výboru z v o l i l a za ďalších členov a za náhradných členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti týchto poslancov:
A.členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
Andrej Kolesík(SMER-SD)
Maroš Kondrót(SMER-SD)
Mikuláš Krajkovič(SMER-SD)
Oľga Nachtmannová(SMER-SD)
Svetlana Pavlovičová(SMER-SD)
Ľubomír Petrák(SMER-SD)
Jana Vaľová(SMER-SD)
Martin Fronc(KDH)
Ján Hudacký(KDH)
Helena Mezenská(OĽaNO)
2
Jozef Viskupič(OĽaNO)
Andrej Hrnčiar(MOST-HÍD)
Ivan Štefanec(SDKÚ - DS)
Jozef Kollár(SaS)
B.náhradní členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
Milan Géciza Oľgu Nachtmannovú(SMER-SD)
Branislav Ondrušza Ľubomíra Petráka(SMER-SD)
Bibiána Obrimčákováza Svetlanu Pavlovičovú(SMER-SD)
Viera Kučerováza Maroša Kondróta(SMER-SD)
Marián Kéryza Mikuláša Krajkoviča(SMER-SD)
Otto Brixiza Ľuboša Blahu(SMER-SD)
Milan Panáčekza Janu Vaľovú(SMER-SD)
Rastislav Čepákza Andreja Kolesíka(SMER-SD)
Jozef Mikloškoza Martina Fronca(KDH)
Peter Muránskyza Jána Hudackého(KDH)
Miroslav Kadúcza Helenu Mezenskú(OĽaNO)
Ján Mičovskýza Jozefa Viskupiča(OĽaNO)
József Nagyza Andreja Hrnčiara(MOST-HÍD)
Ľudovít Kaníkza Ivana Štefanca(SDKÚ-DS)
Martin Chrenza Jozefa Kollára(SaS).
Bratislava apríl 2012