Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
44. schôdza
746/2011
316
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 21. decembra 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605a) a
A.schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605a)
B.poveruje
spoločnú spravodajkyňu
poslankyňu Zuzanu Aštaryovú
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu,
2.predložiť Národnej rade SR návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru