Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
44. schôdza
746/2011
315
U z n e s e n i a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 21. decembra 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605) a
A.súhlasí
so zákonom z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605) v pôvodnom znení bez zmeny uvedenej v časti III. rozhodnutia prezidenta SR č. 2946/2011-BA z 19. decembra 2011
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605) v pôvodnom znení bez zmeny uvedenej v časti III. rozhodnutia prezidenta SR č. 2946/2011-BA z 19. decembra 2011
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného zákona vo výbore
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru