Dôvodová správa
Všeobecná časť
Dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika. Ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách, že sa stal štátotvorným národom, pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického, sociálneho, vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. Demokratická a humanistická tradícia prvej Československej republiky je pre občanov Slovenskej republiky významným zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia.
Počas trvania česko-slovenského štátu bol 28. október štátnym sviatkom. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a prijatí zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa 28. október nedostal nielen do zoznamu štátnych sviatkov SR, ale dokonca ani medzi pamätné dni. Pamätným dňom sa 28. október stal v roku 1999. Vzhľadom na historický význam tohto dňa sa navrhuje jeho preradenie z pamätných dní medzi štátne sviatky.
Slovenská republika v súčasnosti päť štátnych sviatkov a nie je vhodné, aby sa ich celkový počet zvyšoval. Preto sa navrhuje, aby 1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky bol preradený zo štátnych sviatkov medzi pamätné dni. 1. september pripomína prijatie Ústavy SR v roku 1992, ktorá priamo súvisí so vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Na túto udalosť sa však viaže ďalší štátny sviatok 1. január Deň vzniku Slovenskej republiky.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby sa novým štátnym sviatkom stal 28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Medzi štátnymi sviatkami by nahradil 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, čím by doterajší počet štátnych sviatkov ostal nezmenený.
K bodu 2
Navrhuje sa zaradiť 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je v súčasnosti štátnym sviatkom, medzi pamätné dni.
K bodu 3
Vzhľadom na zaradenie 28. októbra Dňa vzniku samostatného česko-slovenského štátu medzi štátne sviatky sa navrhuje jeho vyradenie spomedzi pamätných dní.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 1. apríla 2012