Materiál na rokovanieČíslo: 13141-5/2011-BA
Národnej rady
Slovenskej republiky
538
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.1. Návrh uznesenia NR SR generálny riaditeľ 2. Predkladaciu správu
Sociálnej poisťovne3. Návrh rozpočtu Sociálnej
poisťovne na rok 2012
4. Prílohu
Bratislava, 14. október 2011