Výpis zo zápisnice Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť k bodu 5
z 27. septembra 2011
k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456)- druhé čítanie
Výbor o uvedenom vládnom návrhu zákona nerokoval, z dôvodu nesúhlasu výboru, uviesť vládny návrh zákona inou poverenou osobou. (Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 76).
Poslanci hlasovaním (3/5/1) rozhodli nerokovať o uvedenom vládnom návrhu zákona.
Martin FEDOR
predseda výboru