PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
K číslu: CRD-3662/2011
516
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. septembra 2011
k návrhu zákona podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Kažimír, Jozef Burian a Ján Počiatek podali 23. septembra 2011 návrh na vydanie zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 516).
Na základe stanoviska Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, uvedeného v uznesení výboru zo 16. mája 2011 č. 196
k o n š t a t u j e m , ž e
uvedený poslanecký návrh zákona (tlač 516) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, pretože ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Jána Počiatka a Petra Kažimíra na vydanie zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 272), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. apríla 2011 č. 411 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota.
Z uvedeného dôvodu nie je možné tento návrh zákona zaradiť do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Richard S u l í k v. r.