PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2281/2011
400
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. júna 2011
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša GALBAVÉHO, Jozefa VISKUPIČA a Magdalény VÁŠÁRYOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pramiatkového fondu v znení neskorších predpisov (tlač 395), doručený 8. júna 2011
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboredo 26. augusta 2011 a v gestorskom výbore do 31. augusta 2011.
Richard S u l í k v. r.