Doložka pre posudzovanie vplyvov
1.Odhad vplyvov na verejné financie
Predkladaný materiál nebude mať vplyv na verejné financie.
2.Odhad vplyvov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb Predkladaný materiál nebude mať vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Odhad vplyvov na životné prostrediePredkladaný materiál nebude mať vplyv na životné prostredie.
4.Odhad vplyvov na zamestnanosťPredkladaný materiál nebude mať vplyv na zamestnanosť.
5.Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie Predkladaný materiál nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.
6.Odhad vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Predkladaný materiál nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.