48
Príloha č. 2
k vyhláške č. .../2011 Z. z.
Zakázané aromatické zložky a chuťové zložky na výrobu tabakových výrobkov
Časť A
Aromatické a chuťové zložky
1. Kyselina agaricínová (Acidum agaricinicum)
2. Brezová silica (Oleum Betulae)
3. Mandľový olej obsahujúci voľnú alebo viazanú kyselinu kyanovodíkovú
4. Sassafrasový olej (Oleum Sassafras)
5. Borievkový olej (Oleum Juniperi)
6. Gáfrový olej
7. Gáfor
8. Kumarín
9. Safrol
10. Tujón
Časť B
Aromatické zložky a chuťové zložky vyrobené z rastlín alebo častí rastlín
1. Stonky ľuľka sladkohorkého (Herba Solanum dulcemara)
2. Gáfrové drevo (Lignum Camphorae)
3. Podzemok sladiča obyčajného (Polypodium vulgare)
4. Vňať mäty sivej (Herba Pulegii)
5. Kvasiové drevo (Lignum Quassiae), horké drevo, mušie drevo
6. Kvijálová kôra (Cortex Quillaiae) mydlová kôra
7. Vňať vratiča obyčajného (Herba Tanacetum vulgare), protičervová bylina
8. Vňať ruty voňavej (Herba Rutea odorata)
9. Sassafrasové drevo (Lignum Sassafras)
10. Sassafrasová kôra (Cortex Sassafras)
11. Sassafrasové listy (Folia Sassafras)
12. Komonica lekárska (Melilotus officinalis)
13. Semená stromov rodu Dipteryx (Semen Toncae)
14. Liatra voňavá (Liatris odorata)
15. Marinka voňavá (Asperula odorata)