EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 1
PRÍLOHA 3
OCHRANNÉ OPATRENIA V POĽNOHOSPODÁRSKEJ OBLASTI
Zoznam Kórei
Tovary, ktoré podliehajú opatreniam, spúšťacie úrovne a maximálne ochranné clá
1.Táto príloha stanovuje tie tovary s pôvodom, ktoré môžu podliehať ochranným opatreniam v poľnohospodárskej oblasti podľa článku 3.6, spúšťacie úrovne pre uplatňovanie týchto opatrení a maximálne ochranné clo, ktoré sa môže uplatňovať každý rok na každý takýto tovar.
2.Potom, ako ochranné clá stanovené ďalej dosiahnu úroveň nula, sa nesmie uplatňovať alebo zachovať ochranné clo.
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 2
a)Pre hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: Čerstvé, chladené a mrazené hovädzie mäso (svalovina) – ustanovenia HSK 0201.10.0000, 0201.20.0000, 0201.30.0000, 0202.10.0000, 0202.20.0000 a 0202.30.0000.
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
9,900
9,900
10,098
10,299
10,505
10,716
Ochranné clo (%)
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
10,930
11,149
11,371
11,599
11,831
12,068
Ochranné clo (%)
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
24,0
Rok
13
14
15
16
17
Spúšťacia úroveň (v tonách)
12,309
12,555
12,806
13,062
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
24,0
24,0
24,0
24,0
0
b)Pre bravčové mäso, na ktoré sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: ustanovenia HSK 0203.19.1000 a 0203.19.9000
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
163
163
166
169
172
176
Ochranné clo (%)
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 3
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
179
183
187
190
194
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
15,8
14,6
13,5
12,4
11,3
0
c)Pre jablká, na ktoré sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: ustanovenia HSK 0808.10.0000
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
7,500
7,500
7,650
7,803
7,959
8,118
Ochranné clo (%)
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
8,280
8,446
8,615
8,787
8,963
9,142
Ochranné clo (%)
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
27
Rok
13
14
15
16
17
18
Spúšťacia úroveň (v tonách)
9,325
9,511
9,702
9,896
10,094
10,295
Ochranné clo (%)
27
27
27
27
22,5
22,5
Rok
19
20
21
22
23
24
Spúšťacia úroveň (v tonách)
10,501
10,711
10,926
11,144
11,367
11,594
Ochranné clo (%)
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
Rok
25
Spúšťacia úroveň (v tonách)
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
0
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 4
Spúšťacia úroveň sa týka celkového množstva všetkých druhov dovážaných jabĺk.
V dvanástom roku a v každom ďalšom roku až do dvadsiateho štvrtého roku smie byť ochranné clo uplatňované iba na jablká Fuji.
d)Pre slad a sladový jačmeň, na ktoré sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: ustanovenia HSK 1003.00.1000 a 1107.10.0000
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
14,000
14,000
14,280
14,565
14,856
15,154
Ochranné clo (%)
1003.00.1000
502,0
502,0
479,0
455,0
432,0
408,0
1107.10.0000
263,0
263,0
258,0
252,0
246,0
240,0
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
15,457
15,766
16,081
16,403
16,731
17,065
Ochranné clo (%)
1003.00.1000
385,0
361,0
338,0
315,0
291,0
268,0
1107.10.0000
216,0
207,0
199,0
190,0
181,0
139,0
Rok
13
14
15
16
17
Spúšťacia úroveň (v tonách)
17,407
17,755
18,110
18,472
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
1003.00.1000
244,0
221,0
197,0
174,0
0
1107.10.0000
127,0
115,0
103,0
91,5
0
Pre vstup množstva na spúšťacej úrovni alebo pod ňou, pozri odsek 12 dodatku 2-A-1.
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 5
e)Pre zemiakový škrob, na ktorý sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: ustanovenia HSK 1108.13.0000
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
37,900
37,900
38,658
39,431
40,219
41,024
Ochranné clo (%)
455,0
455,0
436,0
426,0
416,0
406,0
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
41,844
42,681
43,535
44,405
45,294
46,199
Ochranné clo (%)
366,0
351,0
336,0
321,0
306,0
235,0
Rok
13
14
15
16
17
Spúšťacia úroveň (v tonách)
47,123
48,066
49,027
50,008
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
215,0
195,0
175,0
155,0
0
f)Pre ženšen, na ktorý sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: ustanovenia HSK 1211.20.2210, 1211.20.2220, 1211.20.2290, 1302.19.1210, 1302.19.1220 a 1302.19.1290
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
300
300
306
312
318
324
Ochranné clo (%)
754,3
754,3
754,3
754,3
754,3
754,3
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 6
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
331
337
344
351
358
365
Ochranné clo (%)
754,3
754,3
754,3
754,3
754,3
754,3
Rok
13
14
15
16
17
18
Spúšťacia úroveň (v tonách)
373
380
388
395
403
411
Ochranné clo (%)
754,3
754,3
754,3
754,3
566,0
566,0
Rok
19
20
Spúšťacia úroveň (v tonách)
420
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
566,0
0
g)Pre cukor, na ktorý sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: ustanovenia HSK 1701.99.0000
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
220
220
224
228
233
238
Ochranné clo (%)
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
242
247
252
257
262
268
Ochranné clo (%)
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 7
Rok
13
14
15
16
17
18
Spúšťacia úroveň (v tonách)
273
279
284
290
296
302
Ochranné clo (%)
50,0
50,0
50,0
50,0
37,5
37,5
Rok
19
20
21
22
Spúšťacia úroveň (v tonách)
308
314
320
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
37,5
37,5
37,5
0
h)Pre alkohol, na ktorý sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: ustanovenia HSK 2207.10.9010
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
95
95
96
98
100
102
Ochranné clo (%)
264,0
264,0
258,0
253,0
247,0
241,0
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
104
106
109
111
113
115
Ochranné clo (%)
217,0
208,0
199,0
191,0
182,0
139,0
Rok
13
14
15
16
17
Spúšťacia úroveň (v tonách)
118
120
122
125
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
127,0
116,0
104,0
91,8
0
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 8
i)Pre dextríny, na ktoré sa vzťahuje ďalej uvedené:
Pôsobnosť: ustanovenia HSK 3505.10.4010, 3505.10.4090, 3505.10.5010 a 3505.10.5090
Rok
1
2
3
4
5
6
Spúšťacia úroveň (v tonách)
37,900
37,900
38,658
39,431
40,219
41,024
Ochranné clo (%)
375,0
375,0
365,0
355,0
345,0
334,0
Rok
7
8
9
10
11
12
Spúšťacia úroveň (v tonách)
41,844
42,681
43,535
44,405
45,294
46,199
Ochranné clo (%)
291,0
275,0
260,0
244,0
228,0
152,0
Rok
13
14
Spúšťacia úroveň (v tonách)
47,123
neuvádza sa
Ochranné clo (%)
131,0
0
Pre vstup množstva na spúšťacej úrovni alebo pod ňou, pozri odsek 15 dodatku 2-A-1.
3.Na účely tejto prílohy:
a)prvý rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody,
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 9
b)druhý rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň prvého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
c)tretí rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň druhého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
d)štvrtý rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň tretieho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
e)piaty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň štvrtého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
f)šiesty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň piateho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
g)siedmy rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň šiesteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
h)ôsmy rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň siedmeho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
i)deviaty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň ôsmeho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 10
j)desiaty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň deviateho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
k)jedenásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň desiateho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
l)dvanásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň jedenásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
m)trinásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň dvanásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
n)štrnásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň trinásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
o)pätnásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň štrnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
p)šestnásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň pätnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
q)sedemnásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň šestnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
EU/KR/PRÍLOHA 3/sk 11
r)osemnásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň sedemnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
s)devätnásty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň osemnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
t)dvadsiaty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň devätnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
u)dvadsiaty prvý rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň dvadsiateho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
v)dvadsiaty druhý rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň dvadsiateho prvého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
w)dvadsiaty tretí rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň dvadsiateho druhého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody,
x)dvadsiaty štvrtý rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň dvadsiateho tretieho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody a
y)dvadsiaty piaty rok znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň dvadsiateho štvrtého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 4/sk 1
PRÍLOHA 4
KOORDINÁTORI V OBLASTI TECHNICKÝCH PREKÁŽOK OBCHODU
1.V prípade Kórey je koordinátorom v oblasti technických prekážok obchodu Kórejská agentúra pre technológiu a normy alebo jej následnícka organizácia.
2.V prípade Európskej únie koordinátora v oblasti technických prekážok vymenuje Európska únia a Kóreu informuje najneskôr jeden mesiac po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
_______________