EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 828
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8475 10 00
- Stroje na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc alebo elektrónok, alebo výbojok, alebo bleskových žiariviek, v sklenených puzdrách
1,7
0
- Stroje na výrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla
8475 21 00
-- Stroje na výrobu optických vlákien a ich predliskov
1,7
0
8475 29 00
-- Ostatné
1,7
0
8475 90 00
- Časti a súčasti
1,7
0
8476
Predajné automaty (napríklad na predaj poštových známok, cigariet, potravín alebo nápojov), vrátane automatov na rozmieňanie mincí
- Automaty na predaj nápojov
8476 21 00
-- So zabudovaným ohrievacím alebo chladiacim zariadením
1,7
0
8476 29 00
-- Ostatné
1,7
0
- Ostatné stroje
8476 81 00
-- So zabudovaným ohrievacím alebo chladiacim zariadením
1,7
0
8476 89 00
-- Ostatné
1,7
0
8476 90 00
- Časti a súčasti
1,7
0
8477
Stroje a zariadenia na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
8477 10 00
- Vstrekovacie lisy
1,7
0
8477 20 00
- Vytláčacie lisy
1,7
0
8477 30 00
- Stroje na tvarovanie vyfukovaním
1,7
0
8477 40 00
- Stroje na tvarovanie podtlakom a ostatné stroje na tvarovanie za tepla
1,7
0
- Ostatné stroje a zariadenia na formovanie alebo ostatné tvarovanie
8477 51 00
-- Na formovanie pneumatík alebo na obnovovanie (protektorovanie) pneumatík alebo na formovanie alebo ostatné tvarovanie duší pneumatík
1,7
0
8477 59
-- Ostatné
8477 59 10
--- Lisy
1,7
0
8477 59 80
--- Ostatné
1,7
0
8477 80
- Ostatné stroje a zariadenia
-- Stroje na zhotovovanie penových výrobkov
8477 80 11
--- Stroje na spracovanie reaktivovaných živíc
1,7
0
8477 80 19
--- Ostatné
1,7
0
-- Ostatné
8477 80 91
--- Zariadenia na redukciu veľkosti
1,7
0
8477 80 93
--- Mixéry, miesiče a miešače
1,7
0
8477 80 95
--- Rezacie, štiepacie a šúpacie stroje
1,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 829
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8477 80 99
--- Ostatné
1,7
0
8477 90
- Časti a súčasti
8477 90 10
-- Z liatiny alebo z liatej ocele
1,7
0
8477 90 80
-- Ostatné
1,7
0
8478
Stroje a zariadenia na prípravu alebo na spracovanie tabaku, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
8478 10 00
- Stroje a zariadenia
1,7
0
8478 90 00
- Časti a súčasti
1,7
0
8479
Stroje a mechanické zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
8479 10 00
- Stroje a zariadenia na verejné práce, stavebníctvo alebo podobné
bez cla
0
8479 20 00
- Stroje a zariadenia na extrakciu alebo na prípravu živočíšnych alebo rastlinných stužených tukov alebo olejov
1,7
0
8479 30
- Lisy na výrobu trieskových dosiek alebo drevovláknitých dosiek z dreva alebo ostatných drevitých materiálov a ostatné stroje a zariadenia na spracovanie dreva alebo korku
8479 30 10
-- Lisy
1,7
0
8479 30 90
-- Ostatné
1,7
0
8479 40 00
- Stroje na výrobu lán, povrazov alebo káblov
1,7
0
8479 50 00
- Priemyslové roboty inde nešpecifikované ani nezahrnuté
1,7
0
8479 60 00
- Zariadenia na ochladzovanie vzduchu odparovaním
1,7
0
- Ostatné stroje a mechanické prístroje
8479 81 00
-- Na spracovanie kovov, vrátane navíjačiek elektrických vodičov
1,7
0
8479 82 00
-- Stroje na zmiešavanie, hnetenie, drvenie, mletie, triedenie, homogenizovanie, emulgovanie alebo miešanie
1,7
0
8479 89
-- Ostatné
8479 89 30
--- Pojazdné hydraulicky ovládané výstuže banských chodieb
1,7
0
8479 89 60
--- Centrálny mazací systém
1,7
0
8479 89 91
--- Stroje na lakovanie a zdobenie keramických výrobkov
1,7
0
8479 89 97
--- Ostatné
1,7
0
8479 90
- Časti a súčasti
8479 90 20
-- Z liatiny alebo z liatej ocele
1,7
0
8479 90 80
-- Ostatné
1,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 830
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8480
Formovacie rámy pre zlievárne kovov; formovacie základne; modely na formy; formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty
8480 10 00
- Formovacie rámy pre zlievárne kovov
1,7
0
8480 20 00
- Formovacie základne
1,7
0
8480 30
- Formovacie šablóny
8480 30 10
-- Z dreva
1,7
0
8480 30 90
-- Ostatné
2,7
0
- Formy na formovanie kovov alebo karbidov kovov
8480 41 00
-- Vstrekovacieho alebo kompresného typu
1,7
0
8480 49 00
-- Ostatné
1,7
0
8480 50 00
- Formy na sklo
1,7
0
8480 60
- Formy na nerastné materiály
8480 60 10
-- Kompresného typu
1,7
0
8480 60 90
-- Ostatné
1,7
0
- Formy na kaučuk alebo plasty
8480 71 00
-- Vstrekovacieho alebo kompresného typu
1,7
0
8480 79 00
-- Ostatné
1,7
0
8481
Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade, vrátane redukčných ventilov riadených termostatom
8481 10
- Redukčné ventily
8481 10 05
-- Kombinované s filtrami alebo maznicami
2,2
0
-- Ostatné
8481 10 19
--- Z liatiny alebo ocele
2,2
0
8481 10 99
--- Ostatné
2,2
0
8481 20
- Ventily na olejohydraulické alebo pneumatické prevodovky
8481 20 10
-- Ventily na riadenie olejohydraulickej výkonnej prevodovky
2,2
0
8481 20 90
-- Ventily na riadenie pneumatickej prevodovky
2,2
0
8481 30
- Bezpečnostné spätné (jednosmerné) ventily
8481 30 91
-- Z liatiny alebo ocele
2,2
0
8481 30 99
-- Ostatné
2,2
0
8481 40
- Poistné alebo odvzdušňovacie ventily
8481 40 10
-- Z liatiny alebo ocele
2,2
0
8481 40 90
-- Ostatné
2,2
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 831
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8481 80
- Ostatné zariadenia
-- Vodovodné kohútiky a ventily na drezy, umývadlá, bidety, vodné nádrže, vane, a podobné armatúry
8481 80 11
--- Mixážne ventily
2,2
0
8481 80 19
--- Ostatné
2,2
0
-- Ventily radiátorov ústredného kúrenia
8481 80 31
--- Termostatické ventily
2,2
0
8481 80 39
--- Ostatné
2,2
0
8481 80 40
-- Ventily na pneumatiky a duše
2,2
0
-- Ostatné
--- Regulačné ventily
8481 80 51
---- Regulátory teploty
2,2
0
8481 80 59
---- Ostatné
2,2
0
--- Ostatné
---- Ventily posuvné
8481 80 61
----- Z liatiny
2,2
0
8481 80 63
----- Z ocele
2,2
0
8481 80 69
----- Ostatné
2,2
0
---- Ventily guľové
8481 80 71
----- Z liatiny
2,2
0
8481 80 73
----- Z ocele
2,2
0
8481 80 79
----- Ostatné
2,2
0
8481 80 81
---- Guľové a kužeľové kohúty
2,2
0
8481 80 85
---- Ventily posuvné
2,2
0
8481 80 87
---- Membránové ventily
2,2
0
8481 80 99
---- Ostatné
2,2
0
8481 90 00
- Časti a súčasti
2,2
0
8482
Guľkové alebo valčekové ložiská
8482 10
- Guľkové ložiská
8482 10 10
-- S maximálnym vonkajším priemerom nepresahujúcim 30 mm
8
3
8482 10 90
-- Ostatné
8
3
8482 20 00
- Kuželíkové ložiská, vrátane súborov valčekových a kuželíkových ložísk
8
3
8482 30 00
- Súdočkové ložiská
8
3
8482 40 00
- Ihlové ložiská
8
3
8482 50 00
- Ostatné valčekové ložiská
8
3
8482 80 00
Ostatné, vrátane kombinovaných guľkových a valčekových ložísk
8
3
- Časti a súčasti
8482 91
-- Guľky, ihly a valčeky
8482 91 10
--- Kužeľové valčeky
8
3
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 832
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8482 91 90
--- Ostatné
7,7
3
8482 99 00
-- Ostatné
8
3
8483
Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdrá a klzné ložiská; ozubené kolesá a ozubené prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, skrine prevodoviek a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu; zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje; spojky a hriadeľové spojky (vrátane univerzálnych kĺbov)
8483 10
- Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky
-- Kľuky a kľukové hriadele
8483 10 21
--- Z liatiny alebo z liatej ocele
4
0
8483 10 25
--- Z kovanej zápustkovej ocele (open–die)
4
0
8483 10 29
--- Ostatné
4
0
8483 10 50
-- Kĺbové hriadele
4
0
8483 10 95
-- Ostatné
4
0
8483 20
- Ložiskové puzdrá s guľkovými alebo valčekovými ložiskami
8483 20 10
-- Používané v lietadlách a kozmických lodiach
6
0
8483 20 90
-- Ostatné
6
0
8483 30
- Ložiskové puzdrá bez guľkových alebo valčekových ložísk; klzné ložiská panvy
-- Ložiskové puzdrá
8483 30 32
--- Na guľkové alebo valčekové ložiská
5,7
0
8483 30 38
--- Ostatné
3,4
0
8483 30 80
-- Klzné ložiská
3,4
0
8483 40
- Prevodové ústrojenstvo a ozubené prevody iné ako ozubené kolesá, reťazové kolesá a ostatné súčasti prevodov, ktoré sa predkladajú samostatne; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, skrine prevodoviek a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu
-- Prevodové ústrojenstvá a ozubené prevody (iné ako trecie prevody)
8483 40 21
--- Čelné ozubené kolesá
3,7
0
8483 40 23
--- Ozubené kolesá kužeľové
3,7
0
8483 40 25
--- Závitnicové kolesá
3,7
0
8483 40 29
--- Ostatné
3,7
0
8483 40 30
-- Pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou
3,7
0
-- Prevodovky a ostatné meniče rýchlosti
8483 40 51
--- Prevodové skrine
3,7
0
8483 40 59
--- Ostatné
3,7
0
8483 40 90
-- Ostatné
3,7
0
8483 50
- Zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 833
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8483 50 20
-- Z liatiny alebo z liatej ocele
2,7
0
8483 50 80
-- Ostatné
2,7
0
8483 60
- Spojky a hriadeľové spojky (vrátane kardanových kĺbov)
8483 60 20
-- Z liatiny alebo z liatej ocele
2,7
0
8483 60 80
-- Ostatné
2,7
0
8483 90
- Ozubené kolesá, reťazové prevody a ostatné prevodové prvky predkladané samostatne; časti a súčasti
8483 90 20
-- Ložiskových puzdier
5,7
0
-- Ostatné
8483 90 81
--- Z liatiny alebo z liatej ocele
2,7
0
8483 90 89
--- Ostatné
2,7
0
8484
Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory alebo zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky
8484 10 00
- Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu
1,7
0
8484 20 00
- Mechanické upchávky
1,7
0
8484 90 00
- Ostatné
1,7
0
8486
Stroje a prístroje druhu používaného výlučne alebo hlavne na výrobu polovodičových kryštálov alebo doštičiek, polovodičových prvkov, elektronických integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom; stroje a prístroje špecifikované v poznámke 9 písm. C) tejto kapitoly; časti, súčasti a príslušenstvo
8486 10 00
- Stroje a prístroje na výrobu polovodičových kryštálov alebo doštičiek
bez cla
0
8486 20
- Stroje a prístroje na výrobu polovodičových prvkov alebo elektronických integrovaných obvodov
8486 20 10
-- Obrábacie stroje pracujúce pomocou ultrazvuku
3,5
0
8486 20 90
-- Ostatné
bez cla
0
8486 30
- Stroje a prístroje na výrobu plochých panelových displejov
8486 30 10
-- Prístroje na chemické pokovovanie podložiek s tekutými kryštálmi (LCD)
2,4
0
8486 30 30
-- Prístroje na suché leptanie predlôh na podložky s tekutými kryštálmi (LCD)
3,5
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 834
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8486 30 50
-- Prístroje na fyzikálne pokovovanie podložiek s tekutými kryštálmi (LCD) rozprašovaním
3,7
0
8486 30 90
-- Ostatné
bez cla
0
8486 40 00
- Stroje a prístroje špecifikované v poznámke 9 písm. C) tejto kapitoly
bez cla
0
8486 90
- Časti, súčasti a príslušenstvo
8486 90 10
-- Držiaky náradia a samočinné závitorezné hlavy; upínacie zariadenia
1,2
0
-- Ostatné
8486 90 20
--- Časti a súčasti odstrediviek na nanášanie fotografických emulzií na podložky s tekutými kryštálmi (LCD)
1,7
0
8486 90 30
--- Časti a súčasti tryskacích strojov na čistenie a odstraňovanie nečistôt z kovových plôch polovodičových obalov pred elektrickým pokovovaním
1,7
0
8486 90 40
--- Časti a súčasti prístrojov na fyzikálne pokovovanie podložiek s tekutými kryštálmi (LCD) rozprašovaním
3,7
0
8486 90 50
--- Časti, súčasti a príslušenstvo prístrojov na suché leptanie predlôh na podložky s tekutými kryštálmi (LCD)
1,2
0
8486 90 60
--- Časti, súčasti a príslušenstvo prístrojov na chemické pokovovanie podložiek s tekutými kryštálmi (LCD)
1,7
0
8486 90 70
--- Časti, súčasti a príslušenstvo obrábacích strojov pracujúcich pomocou ultrazvuku
1,2
0
8486 90 90
--- Ostatné
bez cla
0
8487
Časti a súčasti strojov a zariadení neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo ostatné elektrické prvky, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
8487 10
- Lodné vrtule a ich lopatky
8487 10 10
-- Vyrobené z bronzu
1,7
0
8487 10 90
-- Ostatné
1,7
0
8487 90
- Ostatné
8487 90 10
-- Vyrobené z nekujnej liatiny
1,7
0
8487 90 30
-- Vyrobené z kujnej liatiny
1,7
0
-- Zo železa alebo ocele
8487 90 51
--- Vyrobené z liatej ocele
1,7
0
8487 90 53
--- Vyrobené z kovanej ocele alebo železa (open-die)
1,7
0
8487 90 55
--- Vyrobené z kovanej zápustkovej ocele alebo železa (closed-die)
1,7
0
8487 90 59
--- Ostatné
1,7
0
8487 90 90
-- Ostatné
1,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 835
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
85
KAPITOLA 85 ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV
8501
Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)
8501 10
- Motory s výkonom nepresahujúcim 37,5 W
8501 10 10
-- Synchrónne motory s výkonom nepresahujúcim 18 W
4,7
0
-- Ostatné
8501 10 91
--- Univerzálne motory na jednosmerný aj striedavý prúd
2,7
0
8501 10 93
--- Motory na striedavý prúd
2,7
0
8501 10 99
--- Motory na jednosmerný prúd
2,7
0
8501 20 00
- Univerzálne motory na jednosmerný aj striedavý prúd, s výkonom presahujúcim 37,5 W
2,7
0
- Ostatné motory na jednosmerný prúd; dynamá
8501 31 00
-- S výkonom nepresahujúcim 750 W
2,7
0
8501 32
-- S výkonom presahujúcim 750 W, ale nepresahujúcim 75 kW
8501 32 20
--- S výkonom presahujúcim 750 W, ale nepresahujúcim 7,5 kW
2,7
0
8501 32 80
--- S výkonom presahujúcim 7,5 kW, ale nepresahujúcim 75 kW
2,7
0
8501 33 00
-- S výkonom presahujúcim 75 W, ale nepresahujúcim 375 kW
2,7
0
8501 34
-- S výkonom presahujúcim 375 kW
8501 34 50
--- Trakčné motory
2,7
0
--- Ostatné s výkonom
8501 34 92
---- Presahujúcim 375 kW, ale nepresahujúcim 750 kW
2,7
0
8501 34 98
---- Presahujúcim 750 kW
2,7
0
8501 40
- Ostatné jednofázové motory na striedavý prúd
8501 40 20
-- S výkonom nepresahujúcim 750 W
2,7
0
8501 40 80
-- S výkonom presahujúcim 750 W
2,7
0
- Ostatné viacfázové motory na striedavý prúd
8501 51 00
-- S výkonom nepresahujúcim 750 W
2,7
0
8501 52
-- S výkonom presahujúcim 750 W, ale nepresahujúcim 75 kW
8501 52 20
--- S výkonom presahujúcim 750 W, ale nepresahujúcim 7,5 kW
2,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 836
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8501 52 30
--- S výkonom presahujúcim 7,5 kW, ale nepresahujúcim 37 kW
2,7
0
8501 52 90
--- S výkonom presahujúcim 37 kW, ale nepresahujúcim 75 kW
2,7
0
8501 53
-- S výkonom presahujúcim 75 kW
8501 53 50
--- Trakčné motory
2,7
0
--- Ostatné s výkonom
8501 53 81
---- Presahujúcim 75 kW, ale nepresahujúcim 375 kW
2,7
0
8501 53 94
---- Presahujúcim 375 kW, ale nepresahujúcim 750 kW
2,7
0
8501 53 99
---- Presahujúcim 750 kW
2,7
0
- Generátory na striedavý prúd (alternátory)
8501 61
-- S výkonom nepresahujúcim 75 kVA
8501 61 20
--- S výkonom nepresahujúcim 7,5 kVA
2,7
0
8501 61 80
--- S výkonom presahujúcim 7,5 kVA, ale nepresahujúcim 75 kVA
2,7
0
8501 62 00
-- S výkonom presahujúcim 75 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA
2,7
0
8501 63 00
-- S výkonom presahujúcim 375 kVA, ale nepresahujúcim 750 kVA
2,7
0
8501 64 00
-- S výkonom presahujúcim 750 kVA
2,7
0
8502
Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)
- Elektrické generátorové agregáty s piestovým vznetovým spaľovacím motorom (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)
8502 11
-- S výkonom nepresahujúcim 75 kVA
8502 11 20
--- S výkonom nepresahujúcim 7,5 kVA
2,7
0
8502 11 80
--- S výkonom presahujúcim 7,5 kVA, ale nepresahujúcim 75 kVA
2,7
0
8502 12 00
-- S výkonom presahujúcim 75 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA
2,7
0
8502 13
-- S výkonom presahujúcim 375 kVA
8502 13 20
--- S výkonom presahujúcim 375 kVA, ale nepresahujúcim 750 kVA
2,7
0
8502 13 40
--- S výkonom presahujúcim 750 kVA, ale nepresahujúcim 2 000 kVA
2,7
0
8502 13 80
--- S výkonom presahujúcim 2 000 kVA
2,7
0
8502 20
- Generátorové agregáty so zážihovými spaľovacími piestovými motormi
8502 20 20
-- S výkonom nepresahujúcim 7,5 kVA
2,7
0
8502 20 40
-- S výkonom presahujúcim 7,5 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA
2,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 837
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8502 20 60
-- S výkonom presahujúcim 375 kVA, ale nepresahujúcim 750 kVA
2,7
0
8502 20 80
-- S výkonom presahujúcim 750 kVA
2,7
0
- Ostatné generátorové agregáty
8502 31 00
-- Na veternú energiu
2,7
0
8502 39
-- Ostatné
8502 39 20
--- Turbogenerátory
2,7
0
8502 39 80
--- Ostatné
2,7
0
8502 40 00
- Elektrické rotačné meniče
2,7
0
8503 00
Časti a súčasti určené výhradne alebo hlavne na stroje položky 8501 alebo 8502
8503 00 10
- Nemagnetické prídržné krúžky
2,7
0
- Ostatné
8503 00 91
-- Z liatiny alebo z liatej ocele
2,7
0
8503 00 99
-- Ostatné
2,7
0
8504
Elektrické transformátory, statické meniče (napríklad usmerňovače) a induktory
8504 10
- Odpory (predradníky) na výbojky alebo výbojkové trubice
8504 10 20
-- Induktory, tiež spojené s kondenzátorom
3,7
0
8504 10 80
-- Ostatné
3,7
0
- Transformátory s kvapalinovým dielektrikom
8504 21 00
-- S výkonom nepresahujúcim 650 kVA
3,7
0
8504 22
-- S výkonom presahujúcim 650 kVA, ale nepresahujúcim 10 000 kVA
8504 22 10
--- S výkonom presahujúcim 650 kVA, ale nepresahujúcim 1 600 kVA
3,7
0
8504 22 90
--- S výkonom presahujúcim 1 600 kVA, ale nepresahujúcim 10 000 kVA
3,7
0
8504 23 00
-- S výkonom presahujúcim 10 000 kVA
3,7
0
- Ostatné transformátory
8504 31
-- S výkonom nepresahujúcim 1 kVA
--- Meracie transformátory
8504 31 21
---- Na meranie napätia
3,7
0
8504 31 29
---- Ostatné
3,7
0
8504 31 80
--- Ostatné
3,7
0
8504 32
-- S výkonom presahujúcim 1 kVA, ale nepresahujúcim 16 kVA
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 838
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8504 32 20
--- Meracie transformátory
3,7
0
8504 32 80
--- Ostatné
3,7
0
8504 33 00
-- S výkonom presahujúcim 16 kVA, ale nepresahujúcim 500 kVA
3,7
0
8504 34 00
-- S výkonom presahujúcim 500 kVA
3,7
0
8504 40
- Statické meniče
8504 40 30
-- Druhy používané s telekomunikačnými prístrojmi, strojmi na automatické spracovanie údajov a ich jednotkami
bez cla
0
-- Ostatné
8504 40 40
--- Polykryštalické polovodičové usmerňovače
3,3
0
--- Ostatné
8504 40 55
---- Nabíjače akumulátorov
3,3
0
---- Ostatné
8504 40 81
----- Usmerňovače
3,3
0
----- Invertory
8504 40 84
------ S výkonom nepresahujúcim 7,5 kVA
3,3
0
8504 40 88
------ S výkonom presahujúcim 7,5 kVA
3,3
0
8504 40 90
----- Ostatné
3,3
0
8504 50
- Ostatné induktory
8504 50 20
-- Druhy k telekomunikačným prístrojom a napájacím zdrojom pre stroje na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám
bez cla
0
8504 50 95
-- Ostatné
3,7
0
8504 90
- Časti a súčasti
-- Transformátorov a induktorov
8504 90 05
--- Elektronické zostavy pre výrobky podpoložky 8504 50 20
bez cla
0
--- Ostatné
8504 90 11
---- Feritové jadrá
2,2
0
8504 90 18
---- Ostatné
2,2
0
-- Statických meničov
8504 90 91
--- Elektronické zostavy pre výrobky podpoložky 8504 40 30
bez cla
0
8504 90 99
--- Ostatné
2,2
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 839
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8505
Elektromagnety; permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie; skľučovadlá a ostatné podobné upínacie zariadenia s elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvíhacie hlavy
- Permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie
8505 11 00
-- Kovové
2,2
0
8505 19
-- Ostatné
8505 19 10
--- Permanentné magnety z aglomerovaných feritov
2,2
0
8505 19 90
--- Ostatné
2,2
0
8505 20 00
- Elektromagnetické spojky a brzdy
2,2
0
8505 90
- Ostatné, vrátane častí a súčastí
8505 90 10
-- Elektromagnety
1,8
0
8505 90 30
-- Skľučovadlá a ostatné podobné upínacie zariadenia s elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi
1,8
0
8505 90 50
-- Elektromagnetické zdvíhacie hlavy
2,2
0
8505 90 90
-- Časti a súčasti
1,8
0
8506
Galvanické články a batérie
8506 10
- Na báze oxidu manganičitého
-- Alkalické
8506 10 11
--- Valcové články
4,7
0
8506 10 15
--- Gombíkové články
4,7
0
8506 10 19
--- Ostatné
4,7
0
-- Ostatné
8506 10 91
--- Valcové články
4,7
0
8506 10 95
--- Gombíkové články
4,7
0
8506 10 99
--- Ostatné
4,7
0
8506 30
- Na báze oxidu ortuťnatého
8506 30 10
-- Valcové články
4,7
0
8506 30 30
-- Gombíkové články
4,7
0
8506 30 90
-- Ostatné
4,7
0
8506 40
- Na báze oxidu strieborného
8506 40 10
-- Valcové články
4,7
0
8506 40 30
-- Gombíkové články
4,7
0
8506 40 90
-- Ostatné
4,7
0
8506 50
- Lítiové
8506 50 10
-- Valcové články
4,7
0
8506 50 30
-- Gombíkové články
4,7
0
8506 50 90
-- Ostatné
4,7
0
8506 60
- Zinkovovzdušné
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 840
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8506 60 10
-- Valcové články
4,7
0
8506 60 30
-- Gombíkové články
4,7
0
8506 60 90
-- Ostatné
4,7
0
8506 80
- Ostatné galvanické články a batérie
8506 80 05
-- Suché zinko-uhlíkové články s napätím 5,5 V alebo väčším, ale nepresahujúcim 6,5 V
bez cla
0
-- Ostatné
8506 80 11
--- Valcové články
4,7
0
8506 80 15
--- Gombíkové články
4,7
0
8506 80 90
--- Ostatné
4,7
0
8506 90 00
- Časti a súčasti
4,7
0
8507
Elektrické akumulátory vrátane ich separátorov, tiež s pravouhlým prierezom (vrátane štvorcového)
8507 10
- Olovené, používané na štartovanie piestových motorov
-- S hmotnosťou nepresahujúcou 5 kg
8507 10 41
--- Na báze tekutého elektrolytu
3,7
0
8507 10 49
--- Ostatné
3,7
0
-- S hmotnosťou presahujúcou 5 kg
8507 10 92
--- Na báze tekutého elektrolytu
3,7
0
8507 10 98
--- Ostatné
3,7
0
8507 20
- Ostatné olovené akumulátory
-- Trakčné akumulátory
8507 20 41
--- Na báze tekutého elektrolytu
3,7
0
8507 20 49
--- Ostatné
3,7
0
-- Ostatné
8507 20 92
--- Na báze tekutého elektrolytu
3,7
0
8507 20 98
--- Ostatné
3,7
0
8507 30
- Niklo-kadmiové
8507 30 20
-- Hermeticky uzavreté
2,6
0
-- Ostatné
8507 30 81
--- Trakčné akumulátory
2,6
0
8507 30 89
--- Ostatné
2,6
0
8507 40 00
- Fero-niklové
2,7
0
8507 80
- Ostatné akumulátory
8507 80 20
-- Na báze hydridu niklu
2,7
0
8507 80 30
-- Na báze lítiových iónov
2,7
0
8507 80 80
-- Ostatné
2,7
0
8507 90
- Časti a súčasti
8507 90 20
-- Dosky pre akumulátory
2,7
0
8507 90 30
-- Separátory
2,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 841
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8507 90 90
-- Ostatné
2,7
0
8508
Vysávače
- So vstavaným elektrickým motorom
8508 11 00
-- S výkonom nepresahujúcim 1 500 W a v ktorých objemová kapacita vrecka na prach alebo iného zásobníka nepresahuje 20 l
2,2
0
8508 19 00
-- Ostatné
1,7
0
8508 60 00
- Ostatné vysávače
1,7
0
8508 70 00
- Časti a súčasti
1,7
0
8509
Elektromechanické zariadenia pre domácnosť so vstavaným elektrickým motorom, iné ako vysávače položky 8508
8509 40 00
- Prístroje na mletie potravín a mixéry potravín; odšťavovače ovocia alebo zeleniny
2,2
0
8509 80 00
- Ostatné zariadenia
2,2
0
8509 90 00
- Časti a súčasti
2,2
0
8510
Holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a srsti a depilačné prístroje so vstavaným elektrickým motorom
8510 10 00
- Holiace strojčeky
2,2
0
8510 20 00
- Strojčeky na strihanie vlasov a srsti
2,2
0
8510 30 00
- Depilačné prístroje
2,2
0
8510 90 00
- Časti a súčasti
2,2
0
8511
Elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie zariadenie na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory (napríklad magnetické zapaľovače, magneto-dynamá, zapaľovacie cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťače); generátory (napríklad dynamá, alternátory) a regulačné spínače druhov používaných s týmito motormi
8511 10 00
- Zapaľovacie sviečky
3,2
0
8511 20 00
- Magnetické zapaľovače; magneto-dynamá; zotrvačníkové magnetá
3,2
0
8511 30 00
- Rozdeľovače; zapaľovacie cievky
3,2
3
8511 40 00
- Spúšťače, tiež pracujúce ako štartovacie generátory
3,2
3
8511 50 00
- Ostatné generátory
3,2
3
8511 80 00
- Ostatné zariadenia
3,2
0
8511 90 00
- Časti a súčasti
3,2
3
8512
Elektrické prístroje osvetľovacie alebo signalizačné (okrem výrobkov položky 8539), stierače, rozmrazovače a odhmlievače, elektrické, na bicykle alebo motorové vozidlá
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 842
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8512 10 00
- Prístroje svetelné alebo vizuálne signalizačné na bicykle
2,7
0
8512 20 00
- Ostatné svetelné alebo vizuálne signalizačné prístroje
2,7
0
8512 30
- Zvukové signalizačné prístroje
8512 30 10
-- Poplachové zariadenia proti vlámaniu druhov používaných pre motorové vozidlá
2,2
0
8512 30 90
-- Ostatné
2,7
0
8512 40 00
- Stierače, rozmrazovače a odhmlievače
2,7
0
8512 90
- Časti a súčasti
8512 90 10
-- Prístrojov podpoložky 8512 30 10
2,2
0
8512 90 90
-- Ostatné
2,7
0
8513
Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napríklad na suché články, akumulátory, dynamá), okrem svietidiel položky 8512
8513 10 00
- Svietidlá
5,7
5
8513 90 00
- Časti a súčasti
5,7
0
8514
Elektrické pece a rúry priemyselné alebo laboratórne (vrátane fungujúcich s indukčnou alebo dielektrickou stratou); ostatné priemyselné alebo laboratórne zariadenia na tepelné spracovanie materiálov indukčnou alebo dielektrickou stratou
8514 10
- Pece a rúry vyhrievané pomocou odporov
8514 10 10
-- Pekárske a cukrárske rúry
2,2
0
8514 10 80
-- Ostatné
2,2
0
8514 20
- Pece a rúry fungujúce s indukčnou alebo dielektrickou stratou
8514 20 10
-- Indukčné pece a rúry
2,2
0
8514 20 80
-- Dielektrické pece a rúry
2,2
0
8514 30
- Ostatné pece a rúry
8514 30 19
-- Pece a rúry využívajúce infračervené žiarenie
2,2
0
8514 30 99
-- Ostatné
2,2
0
8514 40 00
- Ostatné zariadenia na tepelné spracovanie materiálov indukčnou alebo dielektrickou stratou
2,2
0
8514 90 00
- Časti a súčasti
2,2
0
8515
Stroje a prístroje elektrické (vrátane elektricky vyhrievaného plynu), laserové alebo využívajúce ostatné svetelné alebo fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce elektrónové zväzky, magnetické impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie alebo zváranie, tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla
- Stroje a prístroje spájkovacie na tvrdo alebo na mäkko
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 843
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8515 11 00
-- Spájkovačky a spájkovacie pištole
2,7
0
8515 19 00
-- Ostatné
2,7
0
- Stroje a prístroje na odporové zváranie kovov
8515 21 00
-- Plno alebo čiastočne automatizované
2,7
0
8515 29
-- Ostatné
8515 29 10
--- Na zváranie na tupo
2,7
0
8515 29 90
--- Ostatné
2,7
0
- Stroje a prístroje na oblúkové zváranie (vrátane plazmového oblúka) kovov
8515 31 00
-- Plno alebo čiastočne automatizované
2,7
0
8515 39
-- Ostatné
--- Na ručné zváranie pomocou potiahnutých elektród, v spojení so zváracím alebo rezacím zariadením a dodávané s
8515 39 13
---- Transformátormi
2,7
0
8515 39 18
---- Generátormi alebo rotačnými alebo statickými meničmi, usmerňovačmi alebo usmerňovacími prístrojmi
2,7
0
8515 39 90
--- Ostatné
2,7
0
8515 80
- Ostatné stroje a prístroje
-- Na opracovanie kovov
8515 80 11
--- Na zváranie
2,7
0
8515 80 19
--- Ostatné
2,7
0
-- Ostatné
8515 80 91
--- Na odporové zváranie plastov
2,7
0
8515 80 99
--- Ostatné
2,7
0
8515 90 00
- Časti a súčasti
2,7
0
8516
Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia na vykurovanie priestorov a pôdy; elektrotepelné zariadenia na úpravu vlasov (napríklad sušiče vlasov, kulmy na vlasy, prístroje na trvalú onduláciu) a sušiče rúk; elektrické žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnostiach; elektrické vykurovacie odpory, iné ako položky 8545
8516 10
- Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače vody
-- Ohrievače vody
8516 10 11
--- Prietokové ohrievače vody
2,7
0
8516 10 19
--- Ostatné
2,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 844
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8516 10 90
-- Ponorné ohrievače
2,7
0
- Elektrické zariadenia na vykurovanie priestorov a pôdy
8516 21 00
-- Akumulačné radiátory
2,7
0
8516 29
-- Ostatné
8516 29 10
--- Radiátory plnené kvapalinou
2,7
0
8516 29 50
--- Konvektory na vykurovanie
2,7
0
--- Ostatné
8516 29 91
---- So zabudovaným ventilátorom
2,7
0
8516 29 99
---- Ostatné
2,7
0
- Elektrotepelné zariadenia na úpravu vlasov alebo sušenie rúk
8516 31
-- Sušiče vlasov
8516 31 10
--- Electrické sušiace kukly
2,7
0
8516 31 90
--- Ostatné
2,7
0
8516 32 00
-- Ostatné zariadenia na úpravu vlasov
2,7
0
8516 33 00
-- Sušiče rúk
2,7
0
8516 40
- Elektrické žehličky
8516 40 10
-- Naparovacie žehličky
2,7
0
8516 40 90
-- Ostatné
2,7
0
8516 50 00
- Mikrovlnné rúry a pece
5
3
8516 60
- Ostatné rúry a pece; variče, varné dosky, varné telieska; grily a opekače
8516 60 10
-- Sporáky (aspoň s rúrou a špirálou)
2,7
0
-- Varné dosky, varné telieska a špirály
8516 60 51
--- Varné telieska na zabudovanie
2,7
0
8516 60 59
--- Ostatné
2,7
0
8516 60 70
-- Grily a opekače
2,7
0
8516 60 80
-- Ohrievače a pece na zabudovanie
2,7
0
8516 60 90
-- Ostatné
2,7
0
- Ostatné elektrotepelné zariadenia
8516 71 00
-- Kávovary alebo čajovary
2,7
0
8516 72 00
-- Opekače hrianok
2,7
0
8516 79
-- Ostatné
8516 79 20
--- Ponorné fritézy
2,7
0
8516 79 70
--- Ostatné
2,7
0
8516 80
- Elektrické vykurovacie odpory
8516 80 20
-- Spojené s izolovaným rámom
2,7
0
8516 80 80
-- Ostatné
2,7
0
8516 90 00
- Časti a súčasti
2,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 845
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8517
Telefónne súpravy, vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete; ostatné prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo ostatných dát, vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti [tak v lokálnej (LAN), ako aj v rozsiahlej (WAN) sieti], iné ako prístroje na prenos alebo príjem položky 8443, 8525, 8527 alebo 8528
- Telefónne súpravy, vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete
8517 11 00
-- Linkové telefónne súpravy s bezdrôtovými mikrotelefónmi
bez cla
0
8517 12 00
-- Telefóny pre celulárne siete alebo pre ostatné bezdrôtové siete
bez cla
0
8517 18 00
-- Ostatné
bez cla
0
- Ostatné prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo ostatných údajov, vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti [tak v lokálnej (LAN), ako aj v rozsiahlej (WAN)]
8517 61 00
-- Základné stanice
bez cla
0
8517 62 00
-- Prístroje na príjem, konverziu a prenos alebo obnovenie hlasu, obrazu alebo ostatných dát, vrátane prístrojov na prepájanie a smerovanie
bez cla
0
8517 69
-- Ostatné
8517 69 10
--- Videotelefóny
bez cla
0
8517 69 20
--- Vstupné telefonické systémy
bez cla
0
--- Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu
8517 69 31
---- Prenosné prijímače na volanie, odkazovanie alebo vyhľadávanie osôb
bez cla
0
8517 69 39
---- Ostatné
9,3
3
8517 69 90
--- Ostatné
bez cla
0
8517 70
- Časti a súčasti
-- Antény a parabolické antény všetkých druhov; časti a súčasti vhodné na použitie s nimi
8517 70 11
--- Antény pre rádiotelegrafické alebo rádiotelefonické prístroje
bez cla
0
8517 70 15
---- Teleskopické a prútové antény pre prenosné prístroje alebo pre prístroje určené na zabudovanie do motorových vozidiel
5
0
8517 70 19
--- Ostatné
3,6
0
8517 70 90
-- Ostatné
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 846
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8518
Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; slúchadlá všetkých druhov, tiež kombinované s mikrofónom, a súpravy pozostávajúce z mikrofónu a jedného alebo viacerých reproduktorov; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku
8518 10
- Mikrofóny a ich stojany
8518 10 30
-- Mikrofóny s frekvenciou rozsahu od 300 Hz do 3,4 KHz, s priemerom nepresahujúcim 10 mm a výškou nepresahujúcou 3 mm, druhov používaných v telekomunikáciách
bez cla
0
8518 10 95
-- Ostatné
2,5
0
- Reproduktory, tiež vstavané v reproduktorových skriniach
8518 21 00
-- Jednoduché reproduktory vstavané v reproduktorových skriniach
4,5
0
8518 22 00
-- Zložené reproduktory, vstavané v jednej skrini
4,5
0
8518 29
-- Ostatné
8518 29 30
--- Reproduktory s frekvenciou rozsahu od 300 Hz do 3,4 KHz, s priemerom nepresahujúcim 50 mm, druhov používaných v telekomunikáciách
bez cla
0
8518 29 95
--- Ostatné
3
0
8518 30
- Slúchadlá všetkých druhov, tiež kombinované s mikrofónom, a súpravy pozostávajúce z mikrofónu a jedného alebo viacerých reproduktorov
8518 30 20
-- Drôtové mikrotelefóny
bez cla
0
8518 30 95
-- Ostatné
2
0
8518 40
- Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné)
8518 40 30
-- Telefónne a meracie zosilňovače
3
0
-- Ostatné
8518 40 81
--- S jediným kanálom
4,5
0
8518 40 89
--- Ostatné
4,5
0
8518 50 00
- Elektrické zosilňovače zvuku
2
0
8518 90 00
- Časti a súčasti
2
0
8519
Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku
8519 20
- Prístroje fungujúce po vložení mince, bankovky, bankovej karty, známky alebo ostatných platidiel
8519 20 10
-- Prehrávače platní spúšťané mincou alebo známkou
6
0
-- Ostatné
8519 20 91
--- S laserovým snímacím systémom
9,5
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 847
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8519 20 99
--- Ostatné
4,5
0
8519 30 00
- Gramofónové šasi
2
0
8519 50 00
- Prístroje odpovedajúce na telefonáty
bez cla
0
- Ostatné zariadenia
8519 81
-- Používajúce magnetické, optické alebo polovodičové médiá
--- Zvukové reprodukčné prístroje (vrátane kazetových prehrávačov), bez zariadenia na záznam zvuku
8519 81 11
---- Prístroje na prepis záznamu zvuku
5
0
---- Ostatné prístroje na reprodukciu zvuku
8519 81 15
----- Vreckové kazetové prehrávače
bez cla
0
----- Ostatné prístroje kazetového typu
8519 81 21
------ S analógovým a digitálnym snímacím systémom
9
0
8519 81 25
------ Ostatné
2
0
----- Ostatné
------ S laserovým snímacím systémom
8519 81 31
------- Určené na zabudovanie do motorových vozidiel, používajúce kompaktné disky s priemerom nepresahujúcim 6,5 cm
9
0
8519 81 35
------- Ostatné
9,5
0
8519 81 45
------ Ostatné
4,5
0
--- Ostatné prístroje
8519 81 51
---- Diktafóny, na pripojenie na vonkajšie zdroje energie
4
0
---- Ostatné prístroje na záznam zvuku na magnetickú pásku, so zabudovaným zariadením na reprodukciu zvuku
----- Kazetové prístroje
------ So vstavaným zosilňovačom a s jedným alebo niekoľkými zabudovanými reproduktormi
8519 81 55
------- Prevádzkyschopné bez externého zdroja napájania
bez cla
0
8519 81 61
------- Ostatné
2
0
8519 81 65
------ Vreckových rozmerov
bez cla
0
8519 81 75
------ Ostatné
2
0
----- Ostatné
8519 81 81
------ Používajúce magnetické pásky na cievkach, umožňujúce záznam alebo reprodukciu zvuku buď pri jedinej rýchlosti 19 cm za sekundu, alebo pri niekoľkých rýchlostiach, a to 19 cm za sekundu a nižších
2
0
8519 81 85
------ Ostatné
7
0
8519 81 95
---- Ostatné
2
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 848
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8519 89
-- Ostatné
--- Zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku
8519 89 11
---- Prehrávače platní, iné ako položky 8519 20
2
0
8519 89 15
---- Prístroje na prepis záznamu zvuku
5
0
8519 89 19
---- Ostatné
4,5
0
8519 89 90
--- Ostatné
2
0
8521
Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom
8521 10
- Používajúce magnetické pásky
8521 10 20
-- Používajúce magnetické pásky so šírkou nepresahujúcou 1,3 cm a umožňujúcou záznam alebo reprodukciu pri rýchlosti posuvu pásky nepresahujúcej 50 mm za sekundu
14
0
8521 10 95
-- Ostatné
8
0
8521 90 00
- Ostatné
13,9
5
8522
Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519 až 8521
8522 10 00
- Prenosky
4
0
8522 90
- Ostatné
8522 90 30
-- Hroty; diamanty, zafíry a ostatné drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, syntetické alebo rekonštruované) na hroty, tiež namontované
bez cla
0
-- Ostatné
--- Elektronické zostavy
8522 90 41
---- Prístrojov podpoložky 8519 50 00
bez cla
0
8522 90 49
---- Ostatné
4
0
8522 90 70
--- Jednoduché kazetové zostavy s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 53 mm, používané vo výrobe prístrojov na záznam zvuku a reprodukčných prístrojov
bez cla
0
8522 90 80
--- Ostatné
4
0
8523
Disky, pásky, pevné energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, „smart karty“ a iné médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, tiež nahraté, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov, okrem výrobkov 37 kapitoly
- Magnetické médiá
8523 21 00
-- Karty so zabudovaným magnetickým prúžkom
3,5
0