EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 694
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
- Ostatné
6116 91 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
8,9
0
6116 92 00
-- Z bavlny
8,9
0
6116 93 00
-- Zo syntetických vlákien
8,9
0
6116 99 00
-- Z ostatných textilných materiálov
8,9
0
6117
Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované časti odevov alebo odevných doplnkov
6117 10 00
- Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky
12
0
6117 80
- Ostatné doplnky
6117 80 10
-- Pletené alebo háčkované, elastické alebo vrstvené kaučukom
8
0
6117 80 80
-- Ostatné
12
0
6117 90 00
- časti a súčasti
12
0
62
KAPITOLA 62 ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, NEPLETENÉ ALEBO NEHÁČKOVANÉ
6201
Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky, iné ako výrobky položky 6203
- Zvrchníky, plášte do dažďa, kabáty, plášte, peleríny a podobné výrobky
6201 11 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6201 12
-- Z bavlny
6201 12 10
--- S hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg na odevný kus
12
0
6201 12 90
--- S hmotnosťou presahujúcou 1 kg na odevný kus
12
0
6201 13
-- Z chemických vlákien
6201 13 10
--- S hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg na odevný kus
12
0
6201 13 90
--- S hmotnosťou presahujúcou 1 kg na odevný kus
12
0
6201 19 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Ostatné
6201 91 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6201 92 00
-- Z bavlny
12
0
6201 93 00
-- Z chemických vlákien
12
0
6201 99 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 695
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6202
Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky, iné ako výrobky položky 6204
- Zvrchníky, plášte do dažďa, kabáty, plášte, peleríny a podobné výrobky
6202 11 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6202 12
-- Z bavlny
6202 12 10
--- S hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg na odevný kus
12
0
6202 12 90
--- S hmotnosťou presahujúcou 1 kg na odevný kus
12
0
6202 13
-- Z chemických vlákien
6202 13 10
--- S hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg na odevný kus
12
0
6202 13 90
--- S hmotnosťou presahujúcou 1 kg na odevný kus
12
0
6202 19 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Ostatné
6202 91 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6202 92 00
-- Z bavlny
12
0
6202 93 00
-- Z chemických vlákien
12
0
6202 99 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
6203
Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky)
- Kostýmy
6203 11 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6203 12 00
-- Zo syntetických vlákien
12
0
6203 19
-- Z ostatných textilných materiálov
6203 19 10
--- Z bavlny
12
0
6203 19 30
--- Z umelých vlákien
12
0
6203 19 90
--- Ostatné
12
0
- Komplety
6203 22
-- Z bavlny
6203 22 10
--- Pracovné
12
0
6203 22 80
--- Ostatné
12
0
6203 23
-- Zo syntetických vlákien
6203 23 10
--- Pracovné
12
0
6203 23 80
--- Ostatné
12
0
6203 29
-- Z ostatných textilných materiálov
--- Z umelých vlákien
6203 29 11
---- Pracovné
12
0
6203 29 18
---- Ostatné
12
0
6203 29 30
--- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 696
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6203 29 90
--- Ostatné
12
0
- Kabátiky a blejzre
6203 31 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6203 32
-- Z bavlny
6203 32 10
--- Pracovné
12
0
6203 32 90
--- Ostatné
12
0
6203 33
-- Zo syntetických vlákien
6203 33 10
--- Pracovné
12
0
6203 33 90
--- Ostatné
12
0
6203 39
-- Z ostatných textilných materiálov
--- Z umelých vlákien
6203 39 11
---- Pracovné
12
0
6203 39 19
---- Ostatné
12
0
6203 39 90
--- Ostatné
12
0
- Nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice
6203 41
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
6203 41 10
--- Nohavice a lýtkové nohavice
12
0
6203 41 30
--- Nohavice s náprsenkou a plecnicami
12
0
6203 41 90
--- Ostatné
12
0
6203 42
-- Z bavlny
--- Nohavice a lýtkové nohavice
6203 42 11
---- Pracovné
12
0
---- Ostatné
6203 42 31
----- Z denimu
12
0
6203 42 33
----- Z rezaného menčestru
12
0
6203 42 35
----- Ostatné
12
0
--- Nohavice s náprsenkou a plecnicami
6203 42 51
---- Pracovné
12
0
6203 42 59
---- Ostatné
12
0
6203 42 90
--- Ostatné
12
0
6203 43
-- Zo syntetických vlákien
--- Nohavice a lýtkové nohavice
6203 43 11
---- Pracovné
12
0
6203 43 19
---- Ostatné
12
0
--- Nohavice s náprsenkou a plecnicami
6203 43 31
---- Pracovné
12
0
6203 43 39
---- Ostatné
12
0
6203 43 90
--- Ostatné
12
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 697
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6203 49
-- Z ostatných textilných materiálov
--- Z umelých vlákien
---- Nohavice a lýtkové nohavice
6203 49 11
Pracovné
12
0
6203 49 19
----- Ostatné
12
0
---- Nohavice s náprsenkou a plecnicami
6203 49 31
---- Pracovné
12
0
6203 49 39
----- Ostatné
12
0
6203 49 50
---- Ostatné
12
0
6203 49 90
--- Ostatné
12
0
6204
Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, kabátiky, blejzre, šaty, sukne, nohavicové sukne, nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky)
- Kostýmy
6204 11 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6204 12 00
-- Z bavlny
12
0
6204 13 00
-- Zo syntetických vlákien
12
0
6204 19
-- Z ostatných textilných materiálov
6204 19 10
--- Z umelých vlákien
12
0
6204 19 90
--- Ostatné
12
0
- Komplety
6204 21 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6204 22
-- Z bavlny
6204 22 10
--- Pracovné
12
0
6204 22 80
--- Ostatné
12
0
6204 23
-- Zo syntetických vlákien
6204 23 10
--- Pracovné
12
0
6204 23 80
--- Ostatné
12
0
6204 29
-- Z ostatných textilných materiálov
--- Z umelých vlákien
6204 29 11
---- Pracovné
12
0
6204 29 18
---- Ostatné
12
0
6204 29 90
--- Ostatné
12
0
- Kabátiky a blejzre
6204 31 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6204 32
-- Z bavlny
6204 32 10
--- Pracovné
12
0
6204 32 90
--- Ostatné
12
0
6204 33
-- Zo syntetických vlákien
6204 33 10
--- Pracovné
12
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 698
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6204 33 90
--- Ostatné
12
0
6204 39
-- Z ostatných textilných materiálov
--- Z umelých vlákien
6204 39 11
---- Pracovné
12
0
6204 39 19
---- Ostatné
12
0
6204 39 90
--- Ostatné
12
0
- Šaty
6204 41 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6204 42 00
-- Z bavlny
12
0
6204 43 00
-- Zo syntetických vlákien
12
0
6204 44 00
-- Z umelých vlákien
12
0
6204 49 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Sukne a nohavicové sukne
6204 51 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6204 52 00
-- Z bavlny
12
0
6204 53 00
-- Zo syntetických vlákien
12
0
6204 59
-- Z ostatných textilných materiálov
6204 59 10
--- Z umelých vlákien
12
0
6204 59 90
--- Ostatné
12
0
- Nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice
6204 61
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
6204 61 10
--- Nohavice a lýtkové nohavice
12
0
6204 61 85
--- Ostatné
12
0
6204 62
-- Z bavlny
--- Nohavice a lýtkové nohavice
6204 62 11
---- Pracovné
12
0
---- Ostatné
6204 62 31
----- Z denimu
12
0
6204 62 33
----- Z rezaného menčestru
12
0
6204 62 39
----- Ostatné
12
0
--- Nohavice s náprsenkou a plecnicami
6204 62 51
---- Pracovné
12
0
6204 62 59
---- Ostatné
12
0
6204 62 90
--- Ostatné
12
0
6204 63
-- Zo syntetických vlákien
--- Nohavice a lýtkové nohavice
6204 63 11
---- Pracovné
12
0
6204 63 18
---- Ostatné
12
0
--- Nohavice s náprsenkou a plecnicami
6204 63 31
---- Pracovné
12
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 699
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6204 63 39
---- Ostatné
12
0
6204 63 90
--- Ostatné
12
0
6204 69
-- Z ostatných textilných materiálov
--- Z umelých vlákien
---- Nohavice a lýtkové nohavice
6204 69 11
---- Pracovné
12
0
6204 69 18
----- Ostatné
12
0
---- Nohavice s náprsenkou a plecnicami
6204 69 31
---- Pracovné
12
0
6204 69 39
----- Ostatné
12
0
6204 69 50
---- Ostatné
12
0
6204 69 90
--- Ostatné
12
0
6205
Pánske alebo chlapčenské košele
6205 20 00
- Z bavlny
12
0
6205 30 00
- Z chemických vlákien
12
0
6205 90
- Z ostatných textilných materiálov
6205 90 10
-- Z ľanu alebo ramie
12
0
6205 90 80
-- Ostatné
12
0
6206
Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky
6206 10 00
- Z prírodného hodvábu alebo hodvábneho odpadu
12
0
6206 20 00
- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6206 30 00
- Z bavlny
12
0
6206 40 00
- Z chemických vlákien
12
0
6206 90
- Z ostatných textilných materiálov
6206 90 10
-- Z ľanu alebo ramie
12
0
6206 90 90
-- Ostatné
12
0
6207
Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky
- Spodky a slipy
6207 11 00
-- Z bavlny
12
0
6207 19 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Nočné košele a pyžamy
6207 21 00
-- Z bavlny
12
0
6207 22 00
-- Z chemických vlákien
12
0
6207 29 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Ostatné
6207 91 00
-- Z bavlny
12
0
6207 99
-- Z ostatných textilných materiálov
6207 99 10
--- Z chemických vlákien
12
0
6207 99 90
--- Ostatné
12
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 700
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6208
Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky
- Kombiné a spodničky
6208 11 00
-- Z chemických vlákien
12
0
6208 19 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Nočné košele a pyžamy
6208 21 00
-- Z bavlny
12
0
6208 22 00
-- Z chemických vlákien
12
0
6208 29 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Ostatné
6208 91 00
-- Z bavlny
12
0
6208 92 00
-- Z chemických vlákien
12
0
6208 99 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
6209
Dojčenské odevy a odevné doplnky
6209 20 00
- Z bavlny
10,5
0
6209 30 00
- Zo syntetických vlákien
10,5
0
6209 90
- Z ostatných textilných materiálov
6209 90 10
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
10,5
0
6209 90 90
-- Ostatné
10,5
0
6210
Odevy, celkom dohotovené z textílií položky 5602, 5603, 5903, 5906 alebo 5907
6210 10
- Z textílií položky 5602 alebo 5603
6210 10 10
-- Z textílií položky 5602
12
0
6210 10 90
-- Z textílií položky 5603
12
0
6210 20 00
- Ostatné odevy, druhov uvedených v podpoložkách 6201 11 až 6201 19
12
0
6210 30 00
- Ostatné odevy, druhov uvedených v podpoložkách 6202 11 až 6202 19
12
0
6210 40 00
- Ostatné pánske alebo chlapčenské odevy
12
0
6210 50 00
- Ostatné dámske alebo dievčenské odevy
12
0
6211
Teplákové súpravy, lyžiarske odevy a plavky; ostatné odevy
- Plavky
6211 11 00
-- Pánske alebo chlapčenské
12
0
6211 12 00
-- Dámske alebo dievčenské
12
0
6211 20 00
- Lyžiarske odevy
12
0
- Ostatné odevy, pánske alebo chlapčenské
6211 32
-- Z bavlny
6211 32 10
--- Pracovné odevy
12
0
--- Teplákové súpravy s podšívkou
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 701
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6211 32 31
---- Z rovnakej jedinej vonkajšej textílie
12
0
---- Ostatné
6211 32 41
----- Horné časti
12
0
6211 32 42
----- Dolné časti
12
0
6211 32 90
--- Ostatné
12
0
6211 33
-- Z chemických vlákien
6211 33 10
--- Pracovné odevy
12
0
--- Teplákové súpravy s podšívkou
6211 33 31
---- Z rovnakej jedinej vonkajšej textílie
12
0
---- Ostatné
6211 33 41
----- Horné časti
12
0
6211 33 42
----- Dolné časti
12
0
6211 33 90
--- Ostatné
12
0
6211 39 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Ostatné odevy, dámske alebo dievčenské
6211 41 00
-- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
12
0
6211 42
-- Z bavlny
6211 42 10
--- Zástery, kombinézy, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy (tiež vhodné na používanie v domácnosti)
12
0
--- Teplákové súpravy s podšívkou
6211 42 31
---- Z rovnakej jedinej vonkajšej textílie
12
0
---- Ostatné
6211 42 41
----- Horné časti
12
0
6211 42 42
----- Dolné časti
12
0
6211 42 90
--- Ostatné
12
0
6211 43
-- Z chemických vlákien
6211 43 10
--- Zástery, kombinézy, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy (tiež vhodné na používanie v domácnosti)
12
0
--- Teplákové súpravy s podšívkou
6211 43 31
---- Z rovnakej jedinej vonkajšej textílie
12
0
---- Ostatné
6211 43 41
----- Horné časti
12
0
6211 43 42
----- Dolné časti
12
0
6211 43 90
--- Ostatné
12
0
6211 49 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
6212
Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, tiež pletené alebo háčkované
6212 10
- Podprsenky
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 702
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6212 10 10
-- Súpravy obsahujúce podprsenky a nohavičky, v balení na predaj v malom
6,5
0
6212 10 90
-- Ostatné
6,5
0
6212 20 00
- Podväzkové pásy a podväzkové nohavičky
6,5
0
6212 30 00
- Korzety
6,5
0
6212 90 00
- Ostatné
6,5
0
6213
Vreckovky
6213 20 00
- Z bavlny
10
0
6213 90 00
- Z ostatných textilných materiálov
10
0
6214
Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky
6214 10 00
- Z prírodného hodvábu alebo hodvábneho odpadu
8
0
6214 20 00
- Z vlny alebo jemných chlpov zvierat
8
0
6214 30 00
- Zo syntetických vlákien
8
0
6214 40 00
- Z umelých vlákien
8
0
6214 90 00
- Z ostatných textilných materiálov
8
0
6215
Viazanky, motýliky a kravaty
6215 10 00
- Z prírodného hodvábu alebo hodvábneho odpadu
6,3
0
6215 20 00
- Z chemických vlákien
6,3
0
6215 90 00
- Z ostatných textilných materiálov
6,3
0
6216 00 00
Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov
7,6
0
6217
Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212
6217 10 00
- Doplnky
6,3
0
6217 90 00
- časti a súčasti
12
0
63
KAPITOLA 63 OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY
I. OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY
6301
Prikrývky a cestovné koberčeky
6301 10 00
- Elektricky vyhrievané prikrývky
6,9
0
6301 20
- Prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky, z vlny alebo jemných chlpov zvierat
6301 20 10
-- Pletené alebo háčkované
12
0
6301 20 90
-- Ostatné
12
0
6301 30
- Prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky, z bavlny
6301 30 10
-- Pletené alebo háčkované
12
0
6301 30 90
-- Ostatné
7,5
0
6301 40
- Prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky, zo syntetických vlákien
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 703
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6301 40 10
-- Pletené alebo háčkované
12
0
6301 40 90
-- Ostatné
12
0
6301 90
- Ostatné prikrývky a cestovné koberčeky
6301 90 10
-- Pletené alebo háčkované
12
0
6301 90 90
-- Ostatné
12
0
6302
Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská
6302 10 00
- Posteľná bielizeň, pletená alebo háčkovaná
12
0
- Ostatná posteľná bielizeň, potlačená
6302 21 00
-- Z bavlny
12
0
6302 22
-- Z chemických vlákien
6302 22 10
--- Netkané textílie
6,9
0
6302 22 90
--- Ostatné
12
0
6302 29
-- Z ostatných textilných materiálov
6302 29 10
--- Z ľanu alebo ramie
12
0
6302 29 90
--- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Ostatná posteľná bielizeň
6302 31 00
-- Z bavlny
12
0
6302 32
-- Z chemických vlákien
6302 32 10
--- Netkané textílie
6,9
0
6302 32 90
--- Ostatné
12
0
6302 39
-- Z ostatných textilných materiálov
6302 39 20
--- Z ľanu alebo ramie
12
0
6302 39 90
--- Z ostatných textilných materiálov
12
0
6302 40 00
- Stolová bielizeň, pletená alebo háčkovaná
12
0
- Ostatná stolová bielizeň
6302 51 00
-- Z bavlny
12
0
6302 53
-- Z chemických vlákien
6302 53 10
--- Netkané textílie
6,9
0
6302 53 90
--- Ostatné
12
0
6302 59
-- Z ostatných textilných materiálov
6302 59 10
--- Z ľanu
12
0
6302 59 90
--- Ostatné
12
0
6302 60 00
- Toaletná a kuchynská bielizeň, zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej textílie, z bavlny
12
0
- Ostatné
6302 91 00
-- Z bavlny
12
0
6302 93
-- Z chemických vlákien
6302 93 10
--- Netkané textílie
6,9
0
6302 93 90
--- Ostatné
12
0
6302 99
-- Z ostatných textilných materiálov
6302 99 10
--- Z ľanu
12
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 704
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6302 99 90
--- Ostatné
12
0
6303
Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie; záclonové alebo posteľové drapérie
- Pletené alebo háčkované
6303 12 00
-- Zo syntetických vlákien
12
0
6303 19 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Ostatné
6303 91 00
-- Z bavlny
12
0
6303 92
-- Zo syntetických vlákien
6303 92 10
--- Netkané textílie
6,9
0
6303 92 90
--- Ostatné
12
0
6303 99
-- Z ostatných textilných materiálov
6303 99 10
--- Netkané textílie
6,9
0
6303 99 90
--- Ostatné
12
0
6304
Ostatné interiérové textílie, okrem výrobkov položky 9404
- Posteľné prikrývky
6304 11 00
-- Pletené alebo háčkované
12
0
6304 19
-- Ostatné
6304 19 10
--- Z bavlny
12
0
6304 19 30
--- Z ľanu alebo ramie
12
0
6304 19 90
--- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Ostatné
6304 91 00
-- Pletené alebo háčkované
12
0
6304 92 00
-- Iné ako pletené alebo háčkované, z bavlny
12
0
6304 93 00
-- Iné ako pletené alebo háčkované, zo syntetických vlákien
12
0
6304 99 00
-- Iné ako pletené alebo háčkované, z ostatných textilných materiálov
12
0
6305
Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru
6305 10
- Z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303
6305 10 10
-- Použité
2
0
6305 10 90
-- Ostatné
4
0
6305 20 00
- Z bavlny
7,2
0
- Z chemických textilných materiálov
6305 32
-- Pružné strednoobjemové obaly
--- Z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov alebo podobných tvarov
6305 32 11
---- Pletené alebo háčkované
12
0
---- Ostatné
6305 32 81
----- Z tkaniny s plošnou hmotnosťou nie väčšou ako 120 g/m²
7,2
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 705
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6305 32 89
----- Z tkaniny s plošnou hmotnosťou väčšou ako 120 g/m²
7,2
0
6305 32 90
--- Ostatné
7,2
0
6305 33
-- Ostatné, z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov alebo podobných tvarov
6305 33 10
--- Pletené alebo háčkované
12
0
--- Ostatné
6305 33 91
---- Z tkaniny s plošnou hmotnosťou nie väčšou ako 120 g/m²
7,2
0
6305 33 99
----- Z tkaniny s plošnou hmotnosťou väčšou ako 120 g/m²
7,2
0
6305 39 00
-- Ostatné
7,2
0
6305 90 00
- Z ostatných textilných materiálov
6,2
0
6306
Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar
- Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty
6306 12 00
-- Zo syntetických vlákien
12
0
6306 19 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
- Stany
6306 22 00
-- Zo syntetických vlákien
12
0
6306 29 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
6306 30 00
- Lodné plachty
12
0
6306 40 00
- Nafukovacie matrace
12
0
- Ostatné
6306 91 00
-- Z bavlny
12
0
6306 99 00
-- Z ostatných textilných materiálov
12
0
6307
Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón
6307 10
- Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky a podobné handry na čistenie
6307 10 10
-- Pletené alebo háčkované
12
0
6307 10 30
-- Netkané textílie
6,9
0
6307 10 90
-- Ostatné
7,7
0
6307 20 00
- Záchranné vesty a záchranné pásy
6,3
0
6307 90
- Ostatné
6307 90 10
-- Pletené alebo háčkované
12
0
-- Ostatné
6307 90 91
--- Z plsti
6,3
0
6307 90 99
--- Ostatné
6,3
0
II. SÚPRAVY
6308 00 00
Súpravy zložené z tkanín a priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov, alebo podobné textilné výrobky, v balení na predaj v malom
12
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 706
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
III. OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY
6309 00 00
Obnosené odevy a ostatné opotrebované textilné výrobky
5,3
0
6310
Použité alebo nové handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov a lán a opotrebované výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, z textilných materiálov
6310 10
- Triedené
6310 10 10
-- Z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat
bez cla
0
6310 10 30
-- Z ľanu alebo bavlny
bez cla
0
6310 10 90
-- Z ostatných textilných materiálov
bez cla
0
6310 90 00
- Ostatné
bez cla
0
64
KAPITOLA 64 OBUV, GAMAŠE A PODOBNÉ PREDMETY; ČASTI TÝCHTO PREDMETOV
6401
Nepremokavá obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov, ktorej zvršok nie je na podrážku pripevnený ani s ňou spojený šitím, prinitovaním, pribitím klinčekmi, priskrutkovaním, pribitím drevenými klinčekmi alebo podobným spôsobom
6401 10
- Obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou
6401 10 10
-- So zvrškom z kaučuku
17
0
6401 10 90
-- So zvrškom z plastov
17
0
- Ostatná obuv
6401 92
-- Zakrývajúca členok, nie však koleno
6401 92 10
--- So zvrškom z kaučuku
17
0
6401 92 90
--- So zvrškom z plastov
17
0
6401 99 00
-- Ostatná
17
0
6402
Ostatná obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov
- Športová obuv
6402 12
-- Lyžiarska obuv, lyžiarska bežecká obuv a obuv na snowboard
6402 12 10
--- Lyžiarska obuv a lyžiarska bežecká obuv
17
0
6402 12 90
--- Obuv na snowboard
17
0
6402 19 00
-- Ostatná
16,9
0
6402 20 00
- Obuv so zvrškom z remienkov alebo pásikov pripevnených na podrážku kolíkmi
17
0
- Ostatná obuv
6402 91
-- Zakrývajúca členok
6402 91 10
--- so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou
17
0
6402 91 90
--- Ostatná
16,9
0
6402 99
-- Ostatná
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 707
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6402 99 05
--- so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou
17
0
--- Ostatná
6402 99 10
---- So zvrškom z kaučuku
16,8
0
---- So zvrškom z plastov
----- Obuv s priehlavkom vyrobeným z remienkov alebo s jedným alebo niekoľkými výrezmi
6402 99 31
------ S podrážkou kombinovanou s podpätkom s výškou väčšou ako 3 cm
16,8
0
6402 99 39
------ Ostatná
16,8
0
6402 99 50
----- Šľapky a ostatná domáca obuv
16,8
0
----- Ostatná, so stielkou s dĺžkou
6402 99 91
------ Menšou ako 24 cm
16,8
0
------ 24 cm alebo viac
6402 99 93
------- Obuv, pri ktorej nie je možné určiť, či ide o pánsku alebo dámsku
16,8
3
------- Ostatná
6402 99 96
-------- Pánska
16,8
0
6402 99 98
-------- Dámska
16,8
0
6403
Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej usne a so zvrškom z usne
- Športová obuv
6403 12 00
-- Lyžiarska obuv, lyžiarska bežecká obuv a obuv na snowboard
8
0
6403 19 00
-- Ostatná
8
0
6403 20 00
- Obuv s vonkajšou podrážkou z usne a zvrškom zhotoveným z remienkov z usne vedených cez priehlavok a okolo palca
8
0
6403 40 00
- Ostatná obuv, so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou
8
0
- Ostatná obuv s vonkajšou podrážkou z usne
6403 51
-- Zakrývajúca členok
6403 51 05
--- Na drevenom základe alebo platforme, bez vnútornej podrážky
8
0
--- Ostatná
----Zakrývajúca členok, ale žiadnu časť lýtka, so stielkou s dĺžkou
6403 51 11
----- Menšou ako 24 cm
8
0
----- 24 cm alebo viac
6403 51 15
------ Pánska
8
0
6403 51 19
------ Dámska
8
0
---- Ostatná, so stielkou s dĺžkou
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 708
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6403 51 91
----- Menšou ako 24 cm
8
0
----- 24 cm alebo viac
6403 51 95
------ Pánska
8
0
6403 51 99
------ Dámska
8
0
6403 59
-- Ostatná
6403 59 05
--- Na drevenom základe alebo platforme, bez vnútornej podrážky
8
0
--- Ostatná
---- Obuv s priehlavkom vyrobeným z remienkov alebo s jedným alebo niekoľkými výrezmi
6403 59 11
----- S podrážkou kombinovanou s podpätkom s výškou väčšou ako 3 cm
5
0
----- Ostatná, so stielkou s dĺžkou
6403 59 31
------ Menšou ako 24 cm
8
0
------ 24 cm alebo viac
6403 59 35
------- Pánska
8
0
6403 59 39
------- Dámska
8
0
6403 59 50
---- Šľapky a ostatná domáca obuv
8
0
---- Ostatná, so stielkou s dĺžkou
6403 59 91
----- Menšou ako 24 cm
8
0
----- 24 cm alebo viac
6403 59 95
------ Pánska
8
0
6403 59 99
------ Dámska
8
0
- Ostatná obuv
6403 91
-- Zakrývajúca členok
6403 91 05
--- Na drevenom základe alebo platforme, bez vnútornej podrážky
8
0
--- Ostatná
----Zakrývajúca členok, ale žiadnu časť lýtka, so stielkou s dĺžkou
6403 91 11
----- Menšou ako 24 cm
8
0
----- 24 cm alebo viac
6403 91 13
------ Obuv, pri ktorej nie je možné určiť, či ide o pánsku alebo dámsku
8
3
------ Ostatná
6403 91 16
------- Pánska
8
0
6403 91 18
------- Dámska
8
0
---- Ostatná, so stielkou s dĺžkou
6403 91 91
----- Menšou ako 24 cm
8
0
----- 24 cm alebo viac
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 709
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
6403 91 93
------ Obuv, pri ktorej nie je možné určiť, či ide o pánsku alebo dámsku
8
0
------ Ostatná
6403 91 96
------- Pánska
8
0
6403 91 98
------- Dámska
5
0
6403 99
-- Ostatná
6403 99 05
--- Na drevenom základe alebo platforme, bez vnútornej podrážky
8
0
--- Ostatná
---- Obuv s priehlavkom vyrobeným z remienkov alebo s jedným alebo niekoľkými výrezmi
6403 99 11
----- S podrážkou kombinovanou s podpätkom s výškou väčšou ako 3 cm
8
0
----- Ostatná, so stielkou s dĺžkou
6403 99 31
------ Menšou ako 24 cm
8
0
------ 24 cm alebo viac
6403 99 33
------- Obuv, pri ktorej nie je možné určiť, či ide o pánsku alebo dámsku
8
3
------- Ostatná
6403 99 36
-------- Pánska
8
0
6403 99 38
-------- Dámska
5
0
6403 99 50
---- Šľapky a ostatná domáca obuv
8
0
---- Ostatná, so stielkou s dĺžkou
6403 99 91
----- Menšou ako 24 cm
8
0
----- 24 cm alebo viac
6403 99 93
------ Obuv, pri ktorej nie je možné určiť, či ide o pánsku alebo dámsku
8
0
------ Ostatná
6403 99 96
------- Pánska
8
0
6403 99 98
------- Dámska
7
0
6404
Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej usne a zvrškom z textilných materiálov
- Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku alebo plastov
6404 11 00
-- Športová obuv; obuv na tenis, obuv na basketbal, obuv na gymnastiku, obuv na cvičenie a podobne
16,9
0
6404 19
-- Ostatná
6404 19 10
--- Šľapky a ostatná domáca obuv
16,9
0
6404 19 90
--- Ostatná
17
0
6404 20
- Obuv s vonkajšou podrážkou z usne alebo kompozitnej usne
6404 20 10
-- Šľapky a ostatná domáca obuv
17
0