EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 621
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
44
KAPITOLA 44 DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE
4401
Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách
4401 10 00
- Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách
bez cla
0
- Štiepky alebo triesky z dreva
4401 21 00
-- Ihličnaté
bez cla
0
4401 22 00
-- Neihličnaté
bez cla
0
4401 30
- Piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách
4401 30 10
-- Piliny
bez cla
0
4401 30 90
-- Ostatné
bez cla
0
4402
Drevné uhlie (vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov), tiež aglomerované
4402 10 00
- Z bambusu
bez cla
0
4402 90 00
- Ostatné
bez cla
0
4403
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
4403 10 00
- Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
bez cla
0
4403 20
- Ostatné, ihličnaté
-- Smrekové drevo druhu Picea abies Karst. alebo drevo zo striebornej jedle (Abies alba Mill.)
4403 20 11
--- Píliarska guľatina
bez cla
0
4403 20 19
--- Ostatné
bez cla
0
-- Borovicové drevo druhu Pinus sylvestris L.
4403 20 31
--- Píliarska guľatina
bez cla
0
4403 20 39
--- Ostatné
bez cla
0
-- Ostatné
4403 20 91
--- Píliarska guľatina
bez cla
0
4403 20 99
--- Ostatné
bez cla
0
- Ostatné, z druhov tropického dreva špecifikovaných v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
4403 41 00
-- Tmavočervené meranti, svetločervené meranti a meranti bakau
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 622
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4403 49
-- Ostatné
4403 49 10
--- Acajou d’Afrique, iroko a sapelli
bez cla
0
4403 49 20
--- Okoumé
bez cla
0
4403 49 40
--- Sipo
bez cla
0
4403 49 95
--- Ostatné
bez cla
0
- Ostatné
4403 91
-- Z duba (Quercus spp.)
4403 91 10
--- Píliarska guľatina
bez cla
0
4403 91 90
--- Ostatné
bez cla
0
4403 92
-- Z buka (Fagus spp.)
4403 92 10
--- Píliarska guľatina
bez cla
0
4403 92 90
--- Ostatné
bez cla
0
4403 99
-- Ostatné
4403 99 10
--- Z topoľa
bez cla
0
4403 99 30
--- Z eukalyptu
bez cla
0
--- Z brezy
4403 99 51
---- Píliarska guľatina
bez cla
0
4403 99 59
---- Ostatné
bez cla
0
4403 99 95
--- Ostatné
bez cla
0
4404
Drevo na obruče; štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, pozdĺžne nerozrezané; drevené tyče, hrubo opracované, ale nesústružené, neohýbané ani inak opracované, vhodné na výrobu vychádzkových palíc, dáždnikov, násad nástrojov alebo podobných výrobkov; drevené lubky, doštičky, pásiky a podobné výrobky
4404 10 00
- Ihličnaté
bez cla
0
4404 20 00
- Neihličnaté
bez cla
0
4405 00 00
Drevitá vlna; drevitá múčka
bez cla
0
4406
Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva
4406 10 00
- Neimpregnované
bez cla
0
4406 90 00
- Ostatné
bez cla
0
4407
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 10
- Ihličnaté
4407 10 15
-- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
bez cla
0
-- Ostatné
--- Hobľované
4407 10 31
---- Smrekové drevo druhu Picea abies Karst. alebo drevo zo striebornej jedle (Abies alba Mill.)
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 623
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4407 10 33
---- Borovicové drevo druhu Pinus sylvestris L.
bez cla
0
4407 10 38
---- Ostatné
bez cla
0
--- Ostatné
4407 10 91
---- Smrekové drevo druhu Picea abies Karst. alebo drevo zo striebornej jedle (Abies alba Mill.)
bez cla
0
4407 10 93
---- Borovicové drevo druhu Pinus sylvestris L.
bez cla
0
4407 10 98
---- Ostatné
bez cla
0
- Z druhov tropického dreva špecifikovaných v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
4407 21
-- Mahagónovník (Swietenia spp.)
4407 21 10
--- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
2,5
0
--- Ostatné
4407 21 91
---- Hobľované
2
0
4407 21 99
---- Ostatné
bez cla
0
4407 22
-- Virola, imbuia a balsa
4407 22 10
--- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
2,5
0
--- Ostatné
4407 22 91
---- Hobľované
2
0
4407 22 99
---- Ostatné
bez cla
0
4407 25
-- Tmavočervené meranti, svetločervené meranti a meranti bakau
4407 25 10
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
2,5
0
--- Ostatné
4407 25 30
---- Hobľované
2
0
4407 25 50
---- Brúsené pieskom
2,5
0
4407 25 90
---- Ostatné
bez cla
0
4407 26
-- Biele lauan, biele meranti, biele seraya, žlté meranti a alan
4407 26 10
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
2,5
0
--- Ostatné
4407 26 30
---- Hobľované
2
0
4407 26 50
---- Brúsené pieskom
2,5
0
4407 26 90
---- Ostatné
bez cla
0
4407 27
-- Sapelli
4407 27 10
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
2,5
0
--- Ostatné
4407 27 91
---- Hobľované
2
0
4407 27 99
---- Ostatné
bez cla
0
4407 28
-- Iroko
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 624
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4407 28 10
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
2,5
0
--- Ostatné
4407 28 91
---- Hobľované
2
0
4407 28 99
---- Ostatné
bez cla
0
4407 29
-- Ostatné
4407 29 15
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
2,5
0
--- Ostatné
---- Acajou d’Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak a tiama
----- Hobľované
4407 29 20
----- Palissandre de Para, palissandre de Rio a palissandre de Rose
2
0
4407 29 25
------ Ostatné
2
0
4407 29 45
----- Brúsené pieskom
2,5
0
----- Ostatné
4407 29 61
------ Azobé
bez cla
0
4407 29 68
------ Ostatné
bez cla
0
---- Ostatné
4407 29 83
----- Hobľované
2
0
4407 29 85
----- Brúsené pieskom
2,5
0
4407 29 95
----- Ostatné
bez cla
0
- Ostatné
4407 91
-- Z duba (Quercus spp.)
4407 91 15
--- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
bez cla
0
--- Ostatné
---- Hobľované
4407 91 31
----- Parketové prírezy, doštičky a vlysy alebo drevené prírezy na podlahy, nezostavené
bez cla
0
4407 91 39
----- Ostatné
bez cla
0
4407 91 90
---- Ostatné
bez cla
0
4407 92 00
-- Z buka (Fagus spp.)
bez cla
0
4407 93
-- Z javora (Acer spp.)
4407 93 10
--- Hobľované; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
bez cla
0
--- Ostatné
4407 93 91
---- Brúsené pieskom
2,5
0
4407 93 99
---- Ostatné
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 625
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4407 94
-- Z čerešne (Prunus spp.)
4407 94 10
--- Hobľované; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené
bez cla
0
--- Ostatné
4407 94 91
---- Brúsené pieskom
2,5
0
4407 94 99
---- Ostatné
bez cla
0
4407 95
-- Z jaseňa (Fraxinus spp.)
4407 95 10
--- Hobľované; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené
bez cla
0
--- Ostatné
4407 95 91
---- Brúsené pieskom
2,5
0
4407 95 99
---- Ostatné
bez cla
0
4407 99
-- Ostatné
4407 99 20
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
bez cla
0
--- Ostatné
4407 99 25
---- Hobľované
bez cla
0
4407 99 40
---- Brúsené pieskom
2,5
0
---- Ostatné
4407 99 91
----- Z topoľa
bez cla
0
4407 99 96
----- Z tropického dreva
bez cla
0
4407 99 98
----- Ostatné
bez cla
0
4408
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm
4408 10
- Ihličnaté
4408 10 15
-- Hobľované; brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
3
0
-- Ostatné
4408 10 91
--- Ceruzkárske doštičky
bez cla
0
--- Ostatné
4408 10 93
---- S hrúbkou nepresahujúcou 1 mm
4
0
4408 10 99
---- S hrúbkou presahujúcou 1 mm
4
0
- Z druhov tropického dreva špecifikovaných v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
4408 31
-- Tmavočervené meranti, svetločervené meranti a meranti bakau
4408 31 11
--- Spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
4,9
0
--- Ostatné
4408 31 21
---- Hobľované
4
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 626
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4408 31 25
---- Brúsené pieskom
4,9
0
4408 31 30
---- Ostatné
6
0
4408 39
-- Ostatné
--- Acajou d’Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola a biele lauan
4408 39 15
---- Brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
4,9
0
---- Ostatné
4408 39 21
----- Hobľované
4
0
----- Ostatné
4408 39 31
------ S hrúbkou nepresahujúcou 1 mm
6
0
4408 39 35
------ S hrúbkou presahujúcou 1 mm
6
0
--- Ostatné
4408 39 55
---- Hobľované; brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
3
0
---- Ostatné
4408 39 70
----- Ceruzkárske doštičky
bez cla
0
----- Ostatné
4408 39 85
------ S hrúbkou nepresahujúcou 1 mm
4
0
4408 39 95
------ S hrúbkou presahujúcou 1 mm
4
0
4408 90
- Ostatné
4408 90 15
-- Hobľované; brúsené pieskom; spájané na koncoch, tiež hobľované alebo brúsené pieskom
3
0
-- Ostatné
4408 90 35
--- Ceruzkárske doštičky
bez cla
0
--- Ostatné
4408 90 85
---- S hrúbkou nepresahujúcou 1 mm
4
0
4408 90 95
---- S hrúbkou presahujúcou 1 mm
4
0
4409
Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy), profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) na jednej alebo niekoľkých hranách, koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch
4409 10
- Ihličnaté
4409 10 11
-- Tvarované na rámy obrazov, fotografií, zrkadiel alebo podobných predmetov
bez cla
0
4409 10 18
-- Ostatné
bez cla
0
- Neihličnaté
4409 21 00
-- Z bambusu
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 627
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4409 29
-- Ostatné
4409 29 10
--- Tvarované na rámy obrazov, fotografií, zrkadiel alebo podobných predmetov
bez cla
0
--- Ostatné
4409 29 91
---- Parketové prírezy, doštičky a vlysy alebo drevené prírezy na podlahy, nezostavené
bez cla
0
4409 29 99
---- Ostatné
bez cla
0
4410
Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami
- Z dreva
4410 11
-- Drevotrieskové dosky
4410 11 10
--- Neopracované alebo len brúsené pieskom
7
3
4410 11 30
--- Povrchovo upravené papierom impregnovaným melamínovou živicou
7
3
4410 11 50
---- Povrchovo upravené dekoratívnymi laminátmi z plastov
7
3
4410 11 90
--- Ostatné
7
3
4410 12
-- Orientované trieskové dosky (OSB)
4410 12 10
--- Neopracované alebo len brúsené pieskom
7
3
4410 12 90
--- Ostatné
7
3
4410 19 00
-- Ostatné
7
3
4410 90 00
- Ostatné
7
3
4411
Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo ostatnými organickými spojivami
- Stredne tvrdé vláknité dosky (MDF)
4411 12
-- S hrúbkou nepresahujúcou 5 mm
4411 12 10
--- Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
7
3
4411 12 90
--- Ostatné
7
3
4411 13
-- S hrúbkou presahujúcou 5 mm, ale nepresahujúcou 9 mm
4411 13 10
--- Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
7
3
4411 13 90
--- Ostatné
7
3
4411 14
-- S hrúbkou presahujúcou 9 mm
4411 14 10
--- Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
7
3
4411 14 90
--- Ostatné
7
3
- Ostatné
4411 92
-- S hustotou presahujúcou 0,8 g/cm³
4411 92 10
--- Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
7
3
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 628
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4411 92 90
--- Ostatné
7
3
4411 93
-- S hustotou presahujúcou 0,5 g/cm³, ale nepresahujúcou 0,8 g/cm³
4411 93 10
--- Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
7
3
4411 93 90
--- Ostatné
7
3
4411 94
-- S hustotou nepresahujúcou 0,5 g/cm3
4411 94 10
--- Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
7
3
4411 94 90
--- Ostatné
7
3
4412
Preglejky, dyhované dosky a podobné vrstvené dosky
4412 10 00
- Z bambusu
10
3
Ostatné preglejky pozostávajúce výlučne z drevených (okrem bambusových) listov, s každou vrstvou nepresahujúcou 6 mm hrúbky
4412 31
-- Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
4412 31 10
--- Z acajou d’Afrique, tmavočervené meranti, svetločervené meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola a biele lauan
10
3
4412 31 90
--- Ostatné
7
3
4412 32 00
-- Ostatné, aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého dreva
7
3
4412 39 00
-- Ostatné
7
3
- Ostatné
4412 94
-- Latovky a spárovky
4412 94 10
--- Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého dreva
10
3
4412 94 90
--- Ostatné
6
3
4412 99
-- Ostatné
4412 99 30
--- Obsahujúce aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky
6
3
4412 99 70
--- Ostatné
10
3
4413 00 00
Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov
bez cla
0
4414 00
Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety
4414 00 10
- Z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 k tejto kapitole
2,5
0
4414 00 90
- Z ostatného dreva
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 629
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4415
Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, z dreva; nástavné rámy paliet z dreva
4415 10
- Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly; káblové bubny
4415 10 10
-- Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly
4
0
4415 10 90
-- Káblové bubny
3
0
4415 20
- Jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny; nástavné rámy paliet
4415 20 20
-- Ploché palety; nástavné rámy paliet
3
0
4415 20 90
-- Ostatné
4
0
4416 00 00
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)
bez cla
0
4417 00 00
Nástroje, telá nástrojov, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, na kefy a na štetce, z dreva; formy, kopytá a napínače obuvi, z dreva
bez cla
0
4418
Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a šindľov
4418 10
- Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne
4418 10 10
-- Z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 k tejto kapitole
3
0
4418 10 50
-- Ihličnaté
3
0
4418 10 90
-- Ostatné
3
0
4418 20
- Dvere a ich rámy, zárubne a prahy
4418 20 10
-- Z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 k tejto kapitole
3
0
4418 20 50
-- Ihličnaté
bez cla
0
4418 20 80
-- Z ostatného dreva
bez cla
0
4418 40 00
- Debnenie na betónovanie
bez cla
0
4418 50 00
- Šindle
bez cla
0
4418 60 00
- Podpery a nosníky
bez cla
0
- Zostavené podlahové dosky
4418 71 00
-- Na mozaikové podlahy
3
0
4418 72 00
-- Ostatné, viacvrstvové
bez cla
0
4418 79 00
-- Ostatné
bez cla
0
4418 90
- Ostatné
4418 90 10
-- Drevo povrstvené glejom
bez cla
0
4418 90 80
-- Ostatné
bez cla
0
4419 00
Stolový a kuchynský tovar, z dreva
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 630
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4419 00 10
- Z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 k tejto kapitole
bez cla
0
4419 00 90
- Z ostatného dreva
bez cla
0
4420
Intarzované a inkrustované dosky z dreva; skrinky, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky, z dreva; sošky a ostatné ozdobné predmety, z dreva; nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94
4420 10
- Sošky a ostatné ozdobné predmety, z dreva
4420 10 11
-- Z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 k tejto kapitole
3
0
4420 10 19
-- Z ostatného dreva
bez cla
0
4420 90
- Ostatné
4420 90 10
-- Intarzované a inkrustované drevo
4
0
-- Ostatné
4420 90 91
--- Z tropického dreva špecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 k tejto kapitole
3
0
4420 90 99
--- Ostatné
bez cla
0
4421
Ostatné výrobky z dreva
4421 10 00
- Ramienka na šaty
bez cla
0
4421 90
- Ostatné
4421 90 91
--- Z vláknitých dosiek
4
0
4421 90 98
-- Ostatné
bez cla
0
45
KAPITOLA 45 KOROK A VÝROBKY Z KORKU
4501
Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok
4501 10 00
- Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený
bez cla
0
4501 90 00
- Ostatné
bez cla
0
4502 00 00
Prírodný korok, odkôrnený alebo nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (vrátane štvorcových) blokoch, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na uzávery alebo zátky)
bez cla
0
4503
Výrobky z prírodného korku
4503 10
- Uzávery a zátky
4503 10 10
-- Valcovité
4,7
0
4503 10 90
-- Ostatné
4,7
0
4503 90 00
- Ostatné
4,7
0
4504
Aglomerovaný korok (tiež so spojivom) a výrobky z aglomerovaného korku
4504 10
- Bloky, dosky, listy a pásy; dlaždice všetkých tvarov; plné valce, vrátane kotúčov
-- Uzávery a zátky
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 631
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4504 10 11
--- Na šumivé vína, vrátane tých s kotúčom z prírodného korku
4,7
0
4504 10 19
--- Ostatné
4,7
0
-- Ostatné
4504 10 91
--- So spojivom
4,7
0
4504 10 99
--- Ostatné
4,7
0
4504 90
- Ostatné
4504 90 20
-- Uzávery a zátky
4,7
0
4504 90 80
-- Ostatné
4,7
0
46
KAPITOLA 46 VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA
4601
Pletence a podobné výrobky z pletacieho materiálu, tiež spojené do prúžkov; pletací materiál, pletence a podobné výrobky z pletacieho materiálu, navzájom zväzované v rovnobežných prameňoch alebo navzájom pretkané, vo forme listov, tiež v konečnej úprave (napríklad rohože, slamené rohožky, košiny)
- Rohože, slamené rohožky a košiny z rastlinného materiálu
4601 21
-- Z bambusu
4601 21 10
--- Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov
3,7
0
4601 21 90
--- Ostatné
2,2
0
4601 22
-- Z ratanu
4601 22 10
--- Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov
3,7
0
4601 22 90
--- Ostatné
2,2
0
4601 29
-- Ostatné
4601 29 10
--- Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov
3,7
0
4601 29 90
--- Ostatné
2,2
0
- Ostatné
4601 92
-- Z bambusu
4601 92 05
--- Pletence alebo podobné výrobky z pletacích materiálov, tiež spájané do prúžkov
bez cla
0
--- Ostatné
4601 92 10
---- Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov
3,7
0
4601 92 90
---- Ostatné
2,2
0
4601 93
-- Z ratanu
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 632
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4601 93 05
--- Pletence alebo podobné výrobky z pletacích materiálov, tiež spájané do prúžkov
bez cla
0
--- Ostatné
4601 93 10
---- Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov
3,7
0
4601 93 90
---- Ostatné
2,2
0
4601 94
-- Z ostatných rastlinných materiálov
4601 94 05
--- Pletence alebo podobné výrobky z pletacích materiálov, tiež spájané do prúžkov
bez cla
0
--- Ostatné
4601 94 10
---- Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov
3,7
0
4601 94 90
---- Ostatné
2,2
0
4601 99
-- Ostatné
4601 99 05
--- Pletence alebo podobné výrobky z pletacích materiálov, tiež spájané do prúžkov
1,7
0
--- Ostatné
4601 99 10
---- Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov
4,7
0
4601 99 90
---- Ostatné
2,7
0
4602
Košikársky tovar, výrobky z prútia a ostatné výrobky, vyrobené priamo do tvaru z pletacieho materiálu alebo celkom dohotovené z tovaru položky 4601; výrobky z lufy
- Z rastlinného materiálu
4602 11 00
-- Z bambusu
3,7
0
4602 12 00
-- Z ratanu
3,7
0
4602 19
-- Ostatné
4602 19 10
--- Slamené obaly na fľaše
1,7
0
--- Ostatné
4602 19 91
---- Košikársky tovar, výrobky z prútia a ostatné výrobky, vyrobené priamo do tvaru z pletacieho materiálu
3,7
0
4602 19 99
---- Ostatné
3,7
0
4602 90 00
- Ostatné
4,7
0
47
KAPITOLA 47 VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA
4701 00
Drevovina
4701 00 10
- Termomechanická drevovina
bez cla
0
4701 00 90
- Ostatné
bez cla
0
4702 00 00
Chemická drevná buničina, druhov na rozpúšťanie
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 633
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4703
Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako druhov na rozpúšťanie
- Nebielená
4703 11 00
-- Ihličnanová
bez cla
0
4703 19 00
-- Neihličnanová
bez cla
0
- Polobielená alebo bielená
4703 21 00
-- Ihličnanová
bez cla
0
4703 29 00
-- Neihličnanová
bez cla
0
4704
Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako druhov na rozpúšťanie
- Nebielená
4704 11 00
-- Ihličnanová
bez cla
0
4704 19 00
-- Neihličnanová
bez cla
0
- Polobielená alebo bielená
4704 21 00
-- Ihličnanová
bez cla
0
4704 29 00
-- Neihličnanová
bez cla
0
4705 00 00
Drevná buničina získaná kombináciou mechanického a chemického rozvlákňovacieho procesu
bez cla
0
4706
Vláknina z vlákien získaných zo zberového (odpadu a výmetu) papiera alebo lepenky alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov
4706 10 00
- Buničina z bavlneného lintersu
bez cla
0
4706 20 00
- Vláknina z vlákien získaných zo zberového (odpadu a výmetu) papiera alebo lepenky
bez cla
0
4706 30 00
- Ostatná, z bambusu
bez cla
0
- Ostatná
4706 91 00
-- Získaná mechanicky
bez cla
0
4706 92 00
-- Chemická
bez cla
0
4706 93 00
-- Polochemická
bez cla
0
4707
Zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka
4707 10 00
- Nebielený kraft papier alebo lepenka alebo vlnitý papier alebo lepenka
bez cla
0
4707 20 00
- Ostatný papier alebo lepenka, vyrobené hlavne z bielenej chemickej buničiny, nefarbené v hmote
bez cla
0
4707 30
- Papier alebo lepenka vyrobené hlavne z drevoviny (napríklad noviny, časopisy a podobné tlačoviny)
4707 30 10
-- Staré a nepredané noviny a časopisy, telefónne zoznamy, brožúry a tlačený reklamný materiál
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 634
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4707 30 90
-- Ostatné
bez cla
0
4707 90
- Ostatný, vrátane netriedeného zberového papiera a výmetu
4707 90 10
-- Netriedený
bez cla
0
4707 90 90
-- Triedený
bez cla
0
48
KAPITOLA 48 PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIERENSKÝCH VLÁKNIN, PAPIERA ALEBO LEPENKY
4801 00 00
Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch
bez cla
0
4802
Nenatieraný papier a lepenka, druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo v pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803; ručný papier a lepenka
4802 10 00
- Ručný papier a lepenka
bez cla
0
4802 20 00
- Papier a lepenka druhov používaných ako podklad na svetlocitlivý, teplocitlivý alebo elektrocitlivý papier alebo lepenku
bez cla
0
4802 40
- Surový tapetový papier
4802 40 10
-- Neobsahujúci vlákninu získanú mechanickým postupom alebo obsahujúci z celkového obsahu vlákniny najviac 10 % hmotnosti tejto vlákniny
bez cla
0
4802 40 90
-- Ostatné
bez cla
0
- Ostatný papier a lepenka, neobsahujúce vlákninu získanú mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom, alebo obsahujúce z celkového obsahu vlákniny najviac 10 % hmotnosti týchto vlákien
4802 54 00
-- Vážiace menej ako 40 g/m²
bez cla
0
4802 55
-- S plošnou hmotnosťou 40 g/m² alebo väčšou, ale menšou ako 150 g/m², v kotúčoch
4802 55 15
--- S plošnou hmotnosťou 40 g/m² alebo väčšou, ale menšou ako 60 g/m²
bez cla
0
4802 55 25
--- S plošnou hmotnosťou 60 g/m² alebo väčšou, ale menšou ako 75 g/m²
bez cla
0
4802 55 30
--- S plošnou hmotnosťou 75 g/m² alebo väčšou, ale menšou ako 80 g/m²
bez cla
0
4802 55 90
--- S plošnou hmotnosťou 80 g/m² alebo väčšou
bez cla
0
4802 56
-- S plošnou hmotnosťou 40 g/m² alebo väčšou, ale najviac 150 g/m², v listoch s jednou stranou nepresahujúcou 435 mm a druhou stranou nepresahujúcou 297 mm v nepreloženom stave
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 635
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4802 56 20
--- S dĺžkou jednej strany 297 mm a dĺžkou druhej strany 210 mm (formát A4)
bez cla
0
4802 56 80
--- Ostatné
bez cla
0
4802 57 00
-- Ostatné, s plošnou hmotnosťou 40 g/m² alebo väčšou, ale najviac 150 g/m²
bez cla
0
4802 58
-- S plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m²
4802 58 10
--- V kotúčoch
bez cla
0
4802 58 90
--- Ostatné
bez cla
0
- Ostatný papier a lepenka, obsahujúce z celkového obsahu vlákniny viac ako 10 % hmotnosti vlákniny získanej mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom
4802 61
-- V kotúčoch
4802 61 15
--- S plošnou hmotnosťou menšou ako 72 g/m² a obsahujúce z celkového obsahu vlákniny viac ako 50 % hmotnosti vlákniny získanej mechanickým postupom
bez cla
0
4802 61 80
--- Ostatné
bez cla
0
4802 62 00
-- V listoch s jednou stranou nepresahujúcou 435 mm a druhou stranou nepresahujúcou 297 mm v nepreloženom stave
bez cla
0
4802 69 00
-- Ostatné
bez cla
0
4803 00
Základný toaletný alebo tissue papier používaný na výrobu toaletného papiera alebo jemných odličovacích obrúskov, uterákov alebo servítok a podobný papier druhov používaných v domácnosti alebo na hygienické účely, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, tiež krepované, plisované, razené, perforované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch
4803 00 10
- Buničitá vata
bez cla
0
- Krepovaný papier a pásy splstených buničinových vlákien („tissue“), s plošnou hmotnosťou každej vrstvy
4803 00 31
-- Najviac 25 g/m²
bez cla
0
4803 00 39
-- Viac ako 25 g/m²
bez cla
0
4803 00 90
- Ostatné
bez cla
0
4804
Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenka položky 4802 alebo 4803
- Sulfátová krycia lepenka (tzv. „kraftliner“)
4804 11
-- Nebielená
--- Obsahujúca z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
4804 11 11
---- S plošnou hmotnosťou menšou ako 150 g/m²
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 636
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4804 11 15
---- S plošnou hmotnosťou 150 g/m² alebo väčšou, ale menšou ako 175 g/m²
bez cla
0
4804 11 19
---- S plošnou hmotnosťou 175 g/m² alebo väčšou
bez cla
0
4804 11 90
--- Ostatná
bez cla
0
4804 19
-- Ostatná
--- Obsahujúca z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
---- Pozostávajúca z jednej alebo viacerých nebielených vrstiev a z jednej vonkajšej vrstvy bielenej, polobielenej alebo farbenej, s plošnou hmotnosťou na m²
4804 19 11
----- Menšou ako 150 g
bez cla
0
4804 19 15
----- 150 g alebo väčšou, ale menšou ako 175 g
bez cla
0
4804 19 19
----- 175 g alebo väčšou
bez cla
0
---- Ostatná, s plošnou hmotnosťou na m²
4804 19 31
----- Menšou ako 150 g
bez cla
0
4804 19 38
----- 150 g alebo väčšou
bez cla
0
4804 19 90
--- Ostatné
bez cla
0
- Vrecový kraft papier
4804 21
-- Nebielený
4804 21 10
--- Obsahujúci z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
bez cla
0
4804 21 90
--- Ostatný
bez cla
0
4804 29
-- Ostatný
4804 29 10
--- Obsahujúci z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
bez cla
0
4804 29 90
--- Ostatný
bez cla
0
- Ostatný kraft papier a kraft lepenka s plošnou hmotnosťou 150 g/m² alebo menšou
4804 31
-- Nebielené
--- Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
4804 31 51
---- Elektrotechnický izolačný kraft papier
bez cla
0
4804 31 58
---- Ostatné
bez cla
0
4804 31 80
--- Ostatné
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 637
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4804 39
-- Ostatné
--- Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
4804 39 51
---- Rovnomerne bielené v hmote
bez cla
0
4804 39 58
---- Ostatné
bez cla
0
4804 39 80
--- Ostatné
bez cla
0
- Ostatný kraft papier a kraft lepenka s plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m², ale menšou ako 225 g/m²
4804 41
-- Nebielené
4804 41 10
--- Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
bez cla
0
---- Ostatné
4804 41 91
---- Krycí papier a lepenka, tzv. „saturating kraft“
bez cla
0
4804 41 99
---- Ostatné
bez cla
0
4804 42
-- Rovnomerne bielené v hmote a obsahujúce z celkového obsahu vlákniny viac ako 95 % hmotnosti drevných vlákien získaných chemickým postupom
4804 42 10
--- Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
bez cla
0
4804 42 90
--- Ostatné
bez cla
0
4804 49
-- Ostatné
4804 49 10
--- Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
bez cla
0
4804 49 90
--- Ostatné
bez cla
0
- Ostatný kraft papier a kraft lepenka s plošnou hmotnosťou 225 g/m² alebo väčšou
4804 51
-- Nebielené
4804 51 10
--- Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
bez cla
0
4804 51 90
--- Ostatné
bez cla
0
4804 52
-- Rovnomerne bielené v hmote a obsahujúce z celkového obsahu vlákniny viac ako 95 % hmotnosti drevných vlákien získaných chemickým postupom
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 638
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4804 52 10
--- Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
bez cla
0
4804 52 90
--- Ostatné
bez cla
0
4804 59
-- Ostatné
4804 59 10
--- Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti vlákien ihličnanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom
bez cla
0
4804 59 90
--- Ostatné
bez cla
0
4805
Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3 k tejto kapitole
- Papier na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky
4805 11 00
-- Polochemický papier na zvlnenú vrstvu
bez cla
0
4805 12 00
-- Slamový papier na zvlnenú vrstvu
bez cla
0
4805 19
-- Ostatné
4805 19 10
--- Vlnitý papier (Wellenstoff)
bez cla
0
4805 19 90
--- Ostatné
bez cla
0
- Testliner (krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vlákien)
4805 24 00
-- S plošnou hmotnosťou 150 g/m² alebo menšou
bez cla
0
4805 25 00
-- S plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m²
bez cla
0
4805 30
- Sulfitový baliaci papier
4805 30 10
-- S plošnou hmotnosťou menšou ako 30 g/m²
bez cla
0
4805 30 90
-- S plošnou hmotnosťou 30 g/m² alebo väčšou
bez cla
0
4805 40 00
- Filtračný papier a lepenka
bez cla
0
4805 50 00
- Plstený papier a lepenka
bez cla
0
- Ostatné
4805 91 00
-- S plošnou hmotnosťou 150 g/m² alebo menšou
bez cla
0
4805 92 00
-- S plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m², ale menšou ako 225 g/m²
bez cla
0
4805 93
-- S plošnou hmotnosťou 225 g/m² alebo väčšou
4805 93 20
--- Vyrobené zo zberového papiera
bez cla
0
4805 93 80
--- Ostatné
bez cla
0
4806
Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch
4806 10 00
- Rastlinný pergamen
bez cla
0
4806 20 00
- Nepremastiteľný papier
bez cla
0
4806 30 00
- Pauzovací papier
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 639
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
4806 40
- Pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere
4806 40 10
-- Pergamín
bez cla
0
4806 40 90
-- Ostatné
bez cla
0
4807 00
Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch
4807 00 30
- Vyrobené zo zberového papiera, tiež pokryté papierom
bez cla
0
4807 00 80
- Ostatné
bez cla
0
4808
Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier druhov opísaných v položke 4803
4808 10 00
- Vlnitý papier a lepenka, tiež perforované
bez cla
0
4808 20 00
- Vrecový kraft papier, krepovaný alebo plisovaný, tiež razený alebo perforovaný
bez cla
0
4808 30 00
- Ostatný kraft papier, krepovaný alebo plisovaný, tiež razený alebo perforovaný
bez cla
0
4808 90 00
- Ostatné
bez cla
0
4809
Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraných alebo impregnovaných papierov na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené, v kotúčoch alebo listoch
4809 20
- Samokopírovací papier
4809 20 10
-- V kotúčoch
bez cla
0
4809 20 90
-- V listoch
bez cla
0
4809 90
- Ostatné
4809 90 10
-- Uhľový papier alebo podobné kopírovacie papiere
bez cla
0
4809 90 90
-- Ostatné
bez cla
0