EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 453
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1509 10 10
-- Lampový olivový olej
122,6 €/100 kg/net
0
1509 10 90
-- Ostatný
124,5 €/100 kg/net
0
1509 90 00
- Ostatné
134,6 €/100 kg/net
0
1510 00
Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509
1510 00 10
- Surové oleje
110,2 €/100 kg/net
0
1510 00 90
- Ostatné
160,3 €/100 kg/net
0
1511
Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1511 10
- Surový olej
1511 10 10
-- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
bez cla
0
1511 10 90
-- Ostatný
3,8
0
1511 90
- Ostatné
-- Tuhé frakcie
1511 90 11
--- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1511 90 19
--- Ostatné
10,9
0
-- Ostatné
1511 90 91
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
1511 90 99
--- Ostatné
9
0
1512
Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
- Slnečnicový alebo požltový olej a ich frakcie
1512 11
-- Surový olej
1512 11 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
3,2
0
--- Ostatný
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 454
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1512 11 91
---- Slnečnicový olej
6,4
0
1512 11 99
---- Požltový olej
6,4
0
1512 19
-- Ostatné
1512 19 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
1512 19 90
--- Ostatné
9,6
0
- Bavlníkový olej a jeho frakcie
1512 21
-- Surový olej, tiež zbavený gossypolu
1512 21 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
3,2
0
1512 21 90
--- Ostatný
6,4
0
1512 29
-- Ostatné
1512 29 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
1512 29 90
--- Ostatné
9,6
0
1513
Olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
- Olej z kokosových orechov (koprový olej) a jeho frakcie
1513 11
-- Surový olej
1513 11 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
2,5
0
--- Ostatný
1513 11 91
---- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1513 11 99
---- Ostatný
6,4
0
1513 19
-- Ostatné
--- Tuhé frakcie
1513 19 11
---- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1513 19 19
---- Ostatné
10,9
0
--- Ostatné
1513 19 30
---- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
---- Ostatné
1513 19 91
----- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 455
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1513 19 99
----- Ostatné
9,6
0
- Olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie
1513 21
-- Surový olej
1513 21 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
3,2
0
--- Ostatný
1513 21 30
---- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1513 21 90
---- Ostatný
6,4
0
1513 29
-- Ostatné
--- Tuhé frakcie
1513 29 11
---- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1513 29 19
---- Ostatné
10,9
0
--- Ostatné
1513 29 30
---- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
---- Ostatné
1513 29 50
----- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1513 29 90
----- Ostatné
9,6
0
1514
Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
- Olej z repky alebo repky olejnej s nízkym obsahom kyseliny erukovej a ich frakcie
1514 11
-- Surový olej
1514 11 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
3,2
0
1514 11 90
--- Ostatný
6,4
0
1514 19
-- Ostatné
1514 19 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
1514 19 90
--- Ostatné
9,6
0
- Ostatné
1514 91
-- Surový olej
1514 91 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
3,2
0
1514 91 90
--- Ostatný
6,4
0
1514 99
-- Ostatné
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 456
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1514 99 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
1514 99 90
--- Ostatné
9,6
0
1515
Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
- Ľanový olej a jeho frakcie
1515 11 00
-- Surový olej
3,2
0
1515 19
-- Ostatné
1515 19 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
1515 19 90
--- Ostatné
9,6
0
- Kukuričný olej a jeho frakcie
1515 21
-- Surový olej
1515 21 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
3,2
0
1515 21 90
--- Ostatný
6,4
0
1515 29
-- Ostatné
1515 29 10
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
1515 29 90
--- Ostatné
9,6
0
1515 30
- Ricínový olej a jeho frakcie
1515 30 10
-- Určené na výrobu kyseliny aminoundekánovej používanej na výrobu syntetických textilných vlákien alebo umelých plastových materiálov
bez cla
0
1515 30 90
-- Ostatné
5,1
0
1515 50
- Sezamový olej a jeho frakcie
-- Surový olej
1515 50 11
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
3,2
0
1515 50 19
--- Ostatný
6,4
0
-- Ostatné
1515 50 91
--- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
1515 50 99
--- Ostatné
9,6
0
1515 90
- Ostatné
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 457
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1515 90 11
-- Tungový olej; jojobový a oiticikový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie
bez cla
0
-- Olej z tabakových semien a jeho frakcie
--- Surový olej
1515 90 21
---- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
bez cla
0
1515 90 29
---- Ostatný
6,4
0
--- Ostatné
1515 90 31
---- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
bez cla
0
1515 90 39
---- Ostatné
9,6
0
-- Ostatné oleje a ich frakcie
--- Surové oleje
1515 90 40
---- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
3,2
0
---- Ostatné
1515 90 51
----- Tuhé, v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1515 90 59
----- Tuhé, ostatné; tekuté
6,4
0
--- Ostatné
1515 90 60
---- Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
---- Ostatné
1515 90 91
----- Tuhé, v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1515 90 99
----- Tuhé, ostatné; tekuté
9,6
0
1516
Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené
1516 10
- Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie
1516 10 10
-- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
1516 10 90
-- Ostatné
10,9
0
1516 20
- Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie
1516 20 10
-- Hydrogenovaný ricínový olej, tiež nazývaný „opalwax“
3,4
0
-- Ostatné
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 458
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1516 20 91
--- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
12,8
0
--- Ostatné
1516 20 95
---- Oleje zo semien repky, ľanu, repky olejnej, slnečnice, ilipe, karité, makore, touloucouna alebo babassu, na technické alebo na priemyselné účely iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
5,1
0
---- Ostatné
1516 20 96
----- Oleje z podzemnice olejnej, bavlníkových semien, sójových bôbov alebo slnečnicových semien; ostatné oleje obsahujúce menej ako 50 % hmotnosti voľných mastných kyselín, okrem olejov z palmových jadier, ilipe, kokosových orechov, repky, repky olejnej alebo kopaiby
9,6
0
1516 20 98
----- Ostatné
10,9
0
1517
Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516
1517 10
- Margarín, okrem tekutého margarínu
1517 10 10
-- Obsahujúce v hmotnosti viac ako 10 %, ale najviac 15 % mliečnych tukov
8,3 + 28,4 €/100 kg/net
0
1517 10 90
-- Ostatný
16
0
1517 90
- Ostatné
1517 90 10
-- Obsahujúce v hmotnosti viac ako 10 %, ale najviac 15 % mliečnych tukov
8,3 + 28,4 €/100 kg/net
0
-- Ostatné
1517 90 91
--- Stále rastlinné oleje, tekuté, miešané
9,6
0
1517 90 93
--- Jedlé zmesi alebo prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem
2,9
0
1517 90 99
--- Ostatné
16
0
1518 00
Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem tukov a olejov položky 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
1518 00 10
- Linoxyn
7,7
0
- Stále rastlinné oleje, tekuté, miešané, určené na technické alebo priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 459
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1518 00 31
-- Surové
3,2
0
1518 00 39
-- Ostatné
5,1
0
- Ostatné
1518 00 91
-- Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem tukov a olejov položky 1516
7,7
0
-- Ostatné
1518 00 95
--- Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie
2
0
1518 00 99
--- Ostatné
7,7
0
1520 00 00
--- Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
bez cla
0
1521
Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk, ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené
1521 10 00
- Rastlinné vosky
bez cla
0
1521 90
- Ostatné
1521 90 10
-- Spermacet, tiež rafinovaný alebo farbený
bez cla
0
-- Včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené
1521 90 91
--- Surové
bez cla
0
1521 90 99
--- Ostatné
2,5
0
1522 00
Degras; zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov
1522 00 10
- Degras
3,8
0
- Zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov
-- Obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja
1522 00 31
--- Mydlové kaly
29,9 €/100 kg/net
0
1522 00 39
--- Ostatné
47,8 €/100 kg/net
0
-- Ostatné
1522 00 91
--- Olejové zvyšky a usadeniny; mydlové kaly
3,2
0
1522 00 99
--- Ostatné
bez cla
0
16
KAPITOLA 16 – PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV
1601 00
Párky, salámy a podobné výrobky, z mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 460
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1601 00 10
- Z pečene
15,4
0
- Ostatné
1601 00 91
-- Párky a salámy, suché alebo nátierkové, tepelne neupravené
149,4 €/100 kg/net
0
1601 00 99
-- Ostatné
100,5 €/100 kg/net
0
1602
Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv
1602 10 00
- Homogenizované prípravky
16,6
0
1602 20
- Z pečene akýchkoľvek zvierat
-- Z husacej alebo kačacej pečene
1602 20 11
--- Obsahujúca 75 % hmotnosti alebo viac pečene z kŕmnych husí alebo kačíc
10,2
0
1602 20 19
--- Ostatné
10,2
0
1602 20 90
-- Ostatné
16
0
- Z hydiny položky 0105
1602 31
--- Z moriakov alebo moriek
--- Obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobov
1602 31 11
---- Obsahujúce len tepelne neupravené morčacie mäso
8,5
0
1602 31 19
---- Ostatné
8,5
0
1602 31 30
--- Obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac, ale menej ako 57 % hydinového mäsa alebo drobov
8,5
0
1602 31 90
--- Ostatné
8,5
0
1602 32
-- Z hydiny druhu Gallus domesticus
--- Obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobov
1602 32 11
---- Tepelne neupravené
86,7 €/100 kg/net
0
1602 32 19
---- Ostatné
10,9
0
1602 32 30
--- Obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac, ale menej ako 57 % hydinového mäsa alebo drobov
10,9
0
1602 32 90
--- Ostatné
10,9
0
1602 39
-- Ostatné
--- Obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobov
1602 39 21
---- Tepelne neupravené
86,7 €/100 kg/net
0
1602 39 29
---- Ostatné
10,9
0
1602 39 40
--- Obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac, ale menej ako 57 % hydinového mäsa alebo drobov
10,9
0
1602 39 80
--- Ostatné
10,9
0
- Zo svíň
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 461
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1602 41
-- Stehná a kusy z nich
1602 41 10
--- Z domácich svíň
156,8 €/100 kg/net
0
1602 41 90
--- Ostatné
10,9
0
1602 42
-- Pliecka a kusy z nich
1602 42 10
--- Z domácich svíň
129,3 €/100 kg/net
0
1602 42 90
--- Ostatné
10,9
0
1602 49
-- Ostatné, vrátane zmesí
--- Z domácich svíň
---- Obsahujúce v hmotnosti 80 % alebo viac mäsa alebo mäsových drobov, akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu
1602 49 11
----- Chrbty (s výnimkou krkovičky) a kusy z nich, vrátane zmesí z chrbtov alebo stehien
156,8 €/100 kg/net
0
1602 49 13
----- Krkovička a kusy z nej, vrátane zmesí z krkovičky a pliecka
129,3 €/100 kg/net
0
1602 49 15
----- Ostatné zmesi obsahujúce stehná, pliecka, chrbty alebo krkovičky, a kusy z nich
129,3 €/100 kg/net
0
1602 49 19
----- Ostatné
85,7 €/100 kg/net
0
1602 49 30
---- Obsahujúce v hmotnosti 40 % alebo viac, ale menej ako 80 % mäsa alebo mäsových drobov, akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu
75 €/100 kg/net
0
1602 49 50
---- Obsahujúce v hmotnosti menej ako 40 % mäsa alebo mäsových drobov, akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu
54,3 €/100 kg/net
0
1602 49 90
--- Ostatné
10,9
0
1602 50
- Z hovädzích zvierat
1602 50 10
-- Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov
303,4 €/100 kg/net
0
-- Ostatné
--- V hermeticky uzavretých nádobách
1602 50 31
---- Solené hovädzie
16,6
0
1602 50 39
---- Ostatné
16,6
0
1602 50 80
--- Ostatné
16,6
0
1602 90
- Ostatné, vrátane prípravkov z krvi akýchkoľvek zvierat
1602 90 10
-- Prípravky z krvi akýchkoľvek zvierat
16,6
0
-- Ostatné
1602 90 31
--- Zo zveriny alebo králikov
10,9
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 462
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1602 90 41
--- Zo sobov
16,6
0
--- Ostatné
1602 90 51
---- Obsahujúce mäso alebo mäsové droby z domácich svíň
85,7 €/100 kg/net
0
---- Ostatné
----- Obsahujúce hovädzie mäso alebo droby
1602 90 61
------ Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov
303,4 €/100 kg/net
0
1602 90 69
------ Ostatné
16,6
0
----- Ostatné
------ Z oviec alebo kôz
------- Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov
1602 90 72
-------- Z oviec
12,8
0
1602 90 74
-------- Z kôz
16,6
0
------- Ostatné
1602 90 76
-------- Z oviec
12,8
0
1602 90 78
-------- Z kôz
16,6
0
1602 90 98
------ Ostatné
16,6
0
1603 00
Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov
1603 00 10
- V bezprostrednom obale s netto obsahom 1 kg alebo menším
12,8
0
1603 00 80
- Ostatné
bez cla
0
1604
Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier
- Ryby, celé alebo v kusoch, ale nemleté
1604 11 00
-- Lososy
5,5
3
1604 12
-- Slede
1604 12 10
--- Filé, surové, len obalené cestom alebo strúhankou, tiež predsmažené v oleji, mrazené
15
5
--- Ostatné
1604 12 91
---- V hermeticky uzavretých nádobách
20
5
1604 12 99
---- Ostatné
20
5
1604 13
-- Sardinky, sardinely a šproty
--- Sardinky
1604 13 11
---- V olivovom oleji
12,5
3
1604 13 19
---- Ostatné
12,5
5
1604 13 90
--- Ostatné
12,5
3
1604 14
-- Tuniaky, skipjack a bonito (Sarda spp.)
--- Tuniaky a skipjack
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 463
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1604 14 11
---- V rastlinnom oleji
24
5
---- Ostatné
1604 14 16
----- Filé známe ako „chrbtové“
24
5
1604 14 18
----- Ostatné
24
5
1604 14 90
--- Bonito (Sarda spp.)
25
5
1604 15
-- Makrely
--- Z druhov Scomber scombrus a Scomber japonicus
1604 15 11
---- Filé
25
3
1604 15 19
---- Ostatné
25
3
1604 15 90
--- Z druhu Scomber australasicus
20
3
1604 16 00
-- Sardely
25
5
1604 19
-- Ostatné
1604 19 10
--- Lososovité, iné ako lososy
7
0
--- Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
1604 19 31
---- Filé známe ako „chrbtové“
24
5
1604 19 39
---- Ostatné
24
5
1604 19 50
--- Ryby druhu Orcynopsis unicolor
12,5
3
--- Ostatné
1604 19 91
---- Filé, surové, len obalené cestom alebo strúhankou, tiež predsmažené v oleji, mrazené
7,5
3
---- Ostatné
1604 19 92
----- Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
20
3
1604 19 93
----- Treska tmavá (Pollachius virens)
20
3
1604 19 94
----- Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)
20
3
1604 19 95
----- Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska európska (Pollachius pollachius)
20
3
1604 19 98
----- Ostatné
20
3
1604 20
- Ostatné pripravené alebo konzervované ryby
1604 20 05
-- Prípravky zo surimi
20
3
-- Ostatné
1604 20 10
--- Z lososov
5,5
3
1604 20 30
--- Z lososovitých rýb, iných ako lososov
7
0
1604 20 40
--- Zo sardel
25
5
1604 20 50
--- Zo sardiniek, bonít, makrel druhov Scomber scombrus a Scomber japonicus, z rýb druhu Orcynopsis unicolor
25
5
1604 20 70
--- Z tuniakov, skipjack alebo ostatných rýb rodu Euthynnus
24
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 464
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1604 20 90
--- Z ostatných rýb
14
5
1604 30
- Kaviár a náhradky kaviáru
1604 30 10
-- Kaviár (ikry jesetera)
20
3
1604 30 90
-- Náhradky kaviáru
20
3
1605
Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované
1605 10 00
- Kraby
8
0
1605 20
- Krevety a garnáty
1605 20 10
-- V hermeticky uzavretých nádobách
20
3
-- Ostatné
1605 20 91
--- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 kg
20
3
1605 20 99
--- Ostatné
20
3
1605 30
- Homáre
1605 30 10
-- Mäso z homárov, tepelne upravené, na výrobu homárieho masla alebo homárich pást, nátierok, polievok alebo omáčok
bez cla
0
1605 30 90
-- Ostatné
20
0
1605 40 00
- Ostatné kôrovce
20
0
1605 90
- Ostatné
-- Mäkkýše
--- Slávky (Mytilus spp., Perna spp.)
1605 90 11
---- V hermeticky uzavretých nádobách
20
3
1605 90 19
---- Ostatné
20
3
1605 90 30
--- Ostatné
20
3
1605 90 90
-- Ostatné vodné bezstavovce
26
3
17
KAPITOLA 17 – CUKOR A CUKROVINKY
1701
Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
- Surový cukor neobsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky
1701 11
-- Trstinový cukor
1701 11 10
--- Určený na rafináciu
33,9 €/100 kg/net
0
1701 11 90
--- Ostatné
41,9 €/100 kg/net
0
1701 12
-- Repný cukor
1701 12 10
--- Určený na rafináciu
33,9 €/100 kg/net
0
1701 12 90
--- Ostatné
41,9 €/100 kg/net
0
- Ostatné
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 465
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1701 91 00
-- Obsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky
41,9 €/100 kg/net
5
1701 99
-- Ostatné
1701 99 10
--- Biely cukor
41,9 €/100 kg/net
5
1701 99 90
--- Ostatné
41,9 €/100 kg/net
0
1702
Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel
- Laktóza a laktózový sirup
1702 11 00
-- Obsahujúce v hmotnosti 99 % alebo viac laktózy, vyjadrenej ako bezvodá laktóza, počítané na suchú hmotu
14 €/100 kg/net
0
1702 19 00
-- Ostatné
14 €/100 kg/net
0
1702 20
- Javorový cukor a javorový sirup
1702 20 10
-- Javorový cukor v pevnej forme, obsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky
0,4 €/100 kg/net
0
1702 20 90
-- Ostatné
8
0
1702 30
- Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo obsahujúce v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy
1702 30 10
-- Izoglukóza
50,7 €/100 kg/net mas
0
-- Ostatné
--- Obsahujúci v suchom stave 99 % hmotnosti alebo viac glukózy
1702 30 51
---- Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované
26,8 €/100 kg/net
0
1702 30 59
---- Ostatné
20 €/100 kg/net
0
--- Ostatné
1702 30 91
---- Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované
26,8 €/100 kg/net
0
1702 30 99
---- Ostatné
20 €/100 kg/net
0
1702 40
- Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 % hmotnosti, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy, okrem invertného cukru
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 466
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1702 40 10
-- Izoglukóza
50,7 €/100 kg/net mas
0
1702 40 90
-- Ostatné
20 €/100 kg/net
0
1702 50 00
- Chemicky čistá fruktóza
16 + 50,7 €/100 kg/net mas
0
1702 60
- Ostatná fruktóza a fruktózový sirup, obsahujúce v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy, okrem invertného cukru
1702 60 10
-- Izoglukóza
50,7 €/100 kg/net mas
0
1702 60 80
-- Inulínový sirup
0,4 €/100 kg/net
0
1702 60 95
-- Ostatné
0,4 €/100 kg/net
0
1702 90
- Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí, obsahujúcich v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy
1702 90 10
-- Chemicky čistá maltóza
12,8
0
1702 90 30
-- Izoglukóza
50,7 €/100 kg/net mas
0
1702 90 50
-- Maltodextrín a maltodextrínový sirup
20 €/100 kg/net
0
1702 90 60
-- Umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom
0,4 €/100 kg/net
0
-- Karamel
1702 90 71
--- Obsahujúci v suchom stave 50 % hmotnosti alebo viac sacharózy
0,4 €/100 kg/net
0
--- Ostatné
1702 90 75
---- Vo forme prášku, tiež aglomerované
27,7 €/100 kg/net
0
1702 90 79
---- Ostatné
19,2 €/100 kg/net
0
1702 90 80
-- Inulínový sirup
0,4 €/100 kg/net
0
1702 90 99
-- Ostatné
0,4 €/100 kg/net
0
1703
Melasy získané z extrakcie alebo rafinácie cukru
1703 10 00
- Trstinová melasa
0,35 €/100 kg/net
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 467
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1703 90 00
- Ostatné
0,35 €/100 kg/net
0
1704
- Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao
1704 10
- Žuvacia guma, tiež obalená cukrom
-- Obsahujúca v hmotnosti menej ako 60 % sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
1704 10 11
--- Žuvacia guma v tvare pásika
6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9
0
1704 10 19
--- Ostatné
6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9
0
--- Obsahujúca v hmotnosti 60 % alebo viac sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
1704 10 91
--- Žuvacia guma v tvare pásika
6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2
0
1704 10 99
--- Ostatné
6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2
0
1704 90
- Ostatné
1704 90 10
-- Výťažok zo sladkého drievka obsahujúci v hmotnosti viac ako 10 % sacharózy, ale neobsahujúci ostatné pridané látky
13,4
5
1704 90 30
-- Biela čokoláda
9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net
0
-- Ostatné
1704 90 51
--- Cestá, vrátane marcipánu, v bezprostrednom obale s netto obsahom 1 kg alebo viac
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1704 90 55
--- Zdravotné pastilky a bonbóny proti kašľu
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1704 90 61
--- Cukrom potiahnutý výrobok
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
--- Ostatné
1704 90 65
---- Gumové a želatínové cukrovinky, vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1704 90 71
---- Tvrdé bonbóny, tiež plnené
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 468
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1704 90 75
---- Karamelky a podobné bonbóny
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
---- Ostatné
1704 90 81
----- Lisované tabletky
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1704 90 99
----- Ostatné
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
18
KAPITOLA 18 – KAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA
1801 00 00
Kakaové bôby, celé alebo drvené, surové alebo pražené
bez cla
0
1802 00 00
Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatný kakaový odpad
bez cla
0
1803
Kakaová hmota, tiež odtučnená
1803 10 00
- Neodtučnená
9,6
0
1803 20 00
- Celkom alebo čiastočne odtučnená
9,6
0
1804 00 00
- Kakaové maslo, tuk a olej
7,7
0
1805 00 00
Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá
8
0
1806
Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao
1806 10
- Kakaový prášok, obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá
1806 10 15
-- Neobsahujúci sacharózu alebo obsahujúci menej ako 5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza
8
0
1806 10 20
-- Obsahujúci 5 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 65 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza
8 + 25,2 €/100 kg/net
0
1806 10 30
-- Obsahujúci 65 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza
8 + 31,4 €/100 kg/net
0
1806 10 90
-- Obsahujúci 80 % hmotnosti alebo viac sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza
8 + 41,9 €/100 kg/net
0
1806 20
- Ostatné prípravky v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách vážiace viac ako 2 kg, alebo tekuté, v paste, prášku, granulované alebo v ostatných voľne ložených formách, v nádobách alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou obsahu presahujúcou 2 kg
1806 20 10
-- Obsahujúce 31 % hmotnosti alebo viac kakaového masla alebo obsahujúce 31 % hmotnosti alebo viac kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 469
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1806 20 30
-- Obsahujúce 25 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 31 % hmotnosti kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
-- Ostatné
1806 20 50
--- Obsahujúce 18 % hmotnosti alebo viac kakaového masla
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 20 70
--- Prípravky nazývané „čokoládovo mliečne drobky“ (chocolate milk crumb)
15,4 + EA
0
1806 20 80
--- Čokoládové polevy
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 20 95
--- Ostatné
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
- Ostatné, v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách
1806 31 00
-- Plnené
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 32
-- Neplnené
1806 32 10
--- S pridanými obilninami, ovocím alebo orechmi
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 32 90
--- Ostatné
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 90
- Ostatné
-- Čokoláda a čokoládové výrobky
--- Čokoládové bonbóny vrátane praliniek, tiež plnené
1806 90 11
---- Obsahujúce alkohol
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 90 19
---- Ostatné
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
--- Ostatné
1806 90 31
---- Plnené
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 90 39
---- Neplnené
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 90 50
-- Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 470
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1806 90 60
-- Nátierky obsahujúce kakao
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 90 70
-- Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce kakao
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
1806 90 90
-- Ostatné
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
0
19
KAPITOLA 19 – PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY
1901
Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
1901 10 00
- Prípravky na výživu detí, v balení na predaj v malom
7,6 + EA
5
1901 20 00
- Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905
7,6 + EA
3
1901 90
- Ostatné
-- Sladový výťažok
1901 90 11
--- S obsahom suchého výťažku 90 % hmotnosti alebo viac
5,1 + 18 €/100 kg/net
0
1901 90 19
--- Ostatný
5,1 + 14,7 €/100 kg/net
0
-- Ostatné
1901 90 91
--- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku z tovaru položiek 0401 až 0404
12,8
0
1901 90 99
--- Ostatné
7,6 + EA
E
1902
Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami) alebo inak upravené, také ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený
- Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 471
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1902 11 00
-- Obsahujúce vajcia
7,7 + 24,6 €/100 kg/net
0
1902 19
-- Ostatné
1902 19 10
--- Neobsahujúce múku alebo krupicu z obyčajnej pšenice
7,7 + 24,6 €/100 kg/net
0
1902 19 90
--- Ostatné
7,7 + 21,1 €/100 kg/net
0
1902 20
- Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené
1902 20 10
-- Obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 % rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov
8,5
3
1902 20 30
-- Obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 % párkov, salám a podobných výrobkov, z mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu
54,3 €/100 kg/net
0
-- Ostatné
1902 20 91
--- Varené
8,3 + 6,1 €/100 kg/net
0
1902 20 99
--- Ostatné
8,3 + 17,1 €/100 kg/net
0
1902 30
- Ostatné cestoviny
1902 30 10
- Sušené
6,4 + 24,6 €/100 kg/net
0
1902 30 90
-- Ostatné
6,4 + 9,7 €/100 kg/net
0
1902 40
- Kuskus
1902 40 10
-- Nepripravený
7,7 + 24,6 €/100 kg/net
0
1902 40 90
-- Ostatný
6,4 + 9,7 €/100 kg/net
0
1903 00 00
Tapioka a jej náhradky pripravené zo škrobu, vo forme vločiek, zŕn, perličiek alebo podobných formách
6,4 + 15,1 €/100 kg/net
0
1904
Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov (napríklad kukuričné vločky); obilniny (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrná (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
1904 10
- Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 472
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1904 10 10
-- Získané z kukurice
3,8 + 20 €/100 kg/net
0
1904 10 30
-- Získané z ryže
5,1 + 46 €/100 kg/net
0
1904 10 90
-- Ostatné
5,1 + 33,6 €/100 kg/net
0
1904 20
- Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesi nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek alebo napučaných obilnín
1904 20 10
-- Prípravky typu „müsli“ na základe nepražených obilných vločiek
9 + EA
0
-- Ostatné
1904 20 91
--- Získané z kukurice
3,8 + 20 €/100 kg/net
0
1904 20 95
--- Získané z ryže
5,1 + 46 €/100 kg/net
0
1904 20 99
--- Ostatné
5,1 + 33,6 €/100 kg/net
0
1904 30 00
- Pšenica bulgur
8,3 + 25,7 €/100 kg/net
0
1904 90
- Ostatné
1904 90 10
-- Ryža
8,3 + 46 €/100 kg/net
5
1904 90 80
-- Ostatné
8,3 + 25,7 €/100 kg/net
0
1905
Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky
1905 10 00
- Chrumkavý chlieb
5,8 + 13 €/100 kg/net
5
1905 20
- Medovník a podobné
1905 20 10
--- Obsahujúce v hmotnosti menej ako 30 % sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
5
1905 20 30
-- Obsahujúce v hmotnosti 30 % alebo viac, ale menej ako 50 % sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
9,8 + 24,6 €/100 kg/net
5
1905 20 90
-- Obsahujúce v hmotnosti 50 % alebo viac sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
10,1 + 31,4 €/100 kg/net
5
- Sladké sušienky; wafle a oblátky
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 473
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1905 31
-- Sladké sušienky
--- Celkom alebo čiastočne potiahnuté alebo pokryté čokoládou alebo ostatnými prípravkami obsahujúcimi kakao
1905 31 11
---- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
0
1905 31 19
---- Ostatné
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
0
--- Ostatné
1905 31 30
---- Obsahujúce 8 % hmotnosti alebo viac mliečnych tukov
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
0
---- Ostatné
1905 31 91
----- Zlepované sušienky
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
0
1905 31 99
----- Ostatné
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
0
1905 32
-- Wafle a oblátky
1905 32 05
--- S obsahom vody presahujúcim 10 % hmotnosti
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M
0
--- Ostatné
---- Celkom alebo čiastočne potiahnuté alebo pokryté čokoládou alebo ostatnými prípravkami obsahujúcimi kakao
1905 32 11
----- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
0
1905 32 19
----- Ostatné
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
0
---- Ostatné
1905 32 91
----- Solené, tiež plnené
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M
0
1905 32 99
----- Ostatné
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
0
1905 40
- Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky
1905 40 10
-- Sucháre
9,7 + EA
0
1905 40 90
-- Ostatné
9,7 + EA
0
1905 90
- Ostatné
1905 90 10
-- Macesy
3,8 + 15,9 €/100 kg/net
0
1905 90 20
-- Hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky
4,5 + 60,5 €/100 kg/net
0
-- Ostatné
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 474
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
1905 90 30
--- Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v suchom stave nie viac ako 5 % hmotnosti cukrov a nie viac ako 5 % hmotnosti tuku
9,7 + EA
0
1905 90 45
--- Sušienky