EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 377
ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB STRANY EÚ
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
1.Vzťah ku kombinovanej nomenklatúre (KN) Európskej únie. Položky tohto zoznamu sú vo všeobecnosti vyjadrené ako KN a výklad položiek tohto zoznamu vrátane pokrytia výrobku v podpoložkách tohto zoznamu sa riadi všeobecnými poznámkami, poznámkami k triedam a poznámkami ku kapitolám KN. Ak sa položky tohto zoznamu zhodujú s položkami KN, položky tohto zoznamu majú rovnaký význam ako zodpovedajúce položky KN.
2.Základné colné sadzby. Základné colné sadzby stanovené v tomto zozname zodpovedajú colným sadzbám podľa spoločného zoznamu colných sadzieb Európskeho spoločenstva platných 6. mája 2007.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 378
ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB STRANY EÚ
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
01
KAPITOLA 1 − ŽIVÉ ZVIERATÁ
0101
Živé kone, somáre, muly a mulice
0101 10
- Plemenné čistokrvné zvieratá
0101 10 10
-- Kone
bez cla
0
0101 10 90
-- Ostatné
7,7
0
0101 90
- Ostatné
-- Kone
0101 90 11
--- Jatočné
bez cla
0
0101 90 19
--- Ostatné
11,5
0
0101 90 30
-- Somáre
7,7
0
0101 90 90
-- Muly a mulice
10,9
0
0102
Živé hovädzie zvieratá
0102 10
- Plemenné čistokrvné zvieratá
0102 10 10
-- Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)
bez cla
0
0102 10 30
-- Kravy
bez cla
0
0102 10 90
-- Ostatné
bez cla
0
0102 90
- Ostatné
-- Domáce druhy
0102 90 05
--- S hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
--- S hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg
0102 90 21
---- Jatočné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
0102 90 29
---- Ostatné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
--- S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg
0102 90 41
---- Jatočné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
0102 90 49
---- Ostatné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
--- S hmotnosťou presahujúcou 300 kg
---- Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 379
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0102 90 51
----- Jatočné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
0102 90 59
----- Ostatné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
---- Kravy
0102 90 61
----- Jatočné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
0102 90 69
----- Ostatné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
---- Ostatné
0102 90 71
----- Jatočné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
0102 90 79
----- Ostatné
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
0
0102 90 90
-- Ostatné
bez cla
0
0103
Živé svine
0103 10 00
- Plemenné čistokrvné zvieratá
bez cla
0
- Ostatné
0103 91
-- Vážiace menej ako 50 kg
0103 91 10
--- Domáce druhy
41,2 €/100 kg/net
0
0103 91 90
--- Ostatné
bez cla
0
0103 92
-- Vážiace 50 kg alebo viac
--- Domáce druhy
0103 92 11
---- Prasnice, ktoré vrhli prasiatka aspoň raz, s hmotnosťou nie menšou ako 160 kg
35,1 €/100 kg/net
0
0103 92 19
---- Ostatné
41,2 €/100 kg/net
0
0103 92 90
--- Ostatné
bez cla
0
0104
Živé ovce a kozy
0104 10
- Ovce
0104 10 10
-- Plemenné čistokrvné zvieratá
bez cla
0
-- Ostatné
0104 10 30
--- Jahňatá (do jedného roka veku)
80,5 €/100 kg/net
0
0104 10 80
--- Ostatné
80,5 €/100 kg/net
0
0104 20
- Kozy
0104 20 10
-- Plemenné čistokrvné zvieratá
3,2
0
0104 20 90
-- Ostatné
80,5 €/100 kg/net
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 380
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0105
Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky
- Vážiaca nie viac ako 185 g
0105 11
-- Hydina druhu Gallus domesticus
--- Samičie kurence chovné a reprodukčné
0105 11 11
---- Na znášanie vajec
52 €/1 000 p/st
0
0105 11 19
---- Ostatné
52 €/1 000 p/st
0
--- Ostatná
0105 11 91
---- Na znášanie vajec
52 €/1 000 p/st
0
0105 11 99
---- Ostatná
52 €/1 000 p/st
0
0105 12 00
-- Moriaky a morky
152 €/1 000 p/st
0
0105 19
-- Ostatná
0105 19 20
--- Husi
152 €/1 000 p/st
0
0105 19 90
--- Kačice a perličky
52 €/1 000 p/st
0
- Ostatná
0105 94 00
-- Hydina druhu Gallus domesticus
20,9 €/100 kg/net
0
0105 99
-- Ostatná
0105 99 10
--- Kačice
32,3 €/100 kg/net
0
0105 99 20
--- Husi
31,6 €/100 kg/net
0
0105 99 30
--- Moriaky a morky
23,8 €/100 kg/net
0
0105 99 50
--- Perličky
34,5 €/100 kg/net
0
0106
Ostatné živé zvieratá
- Cicavce
0106 11 00
-- Primáty
bez cla
0
0106 12 00
-- Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia)
bez cla
0
0106 19
-- Ostatné
0106 19 10
--- Domáce králiky
3,8
0
0106 19 90
--- Ostatné
bez cla
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 381
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0106 20 00
- Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)
bez cla
0
- Vtáky
0106 31 00
-- Dravé vtáky
bez cla
0
0106 32 00
-- Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)
bez cla
0
0106 39
-- Ostatné
0106 39 10
--- Holuby
6,4
0
0106 39 90
--- Ostatné
bez cla
0
0106 90 00
- Ostatné
bez cla
0
02
KAPITOLA 2 − MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY -
0201
Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené
0201 10 00
- Trupy a polovičky trupov
12,8 + 176,8 €/100 kg/net
5
0201 20
- Ostatné kusy nevykostené
0201 20 20
-- „Kompenzované“ štvrtiny
12,8 + 176,8 €/100 kg/net
5
0201 20 30
-- Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny
12,8 + 141,4 €/100 kg/net
5
0201 20 50
-- Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny
12,8 + 212,2 €/100 kg/net
5
0201 20 90
-- Ostatné
12,8 + 265,2 €/100 kg/net
5
0201 30 00
- Vykostené
12,8 + 303,4 €/100 kg/net
5
0202
Mäso z hovädzích zvierat, mrazené
0202 10 00
- Trupy a polovičky trupov
12,8 + 176,8 €/100 kg/net
5
0202 20
- Ostatné kusy nevykostené
0202 20 10
-- „Kompenzované“ štvrtiny
12,8 + 176,8 €/100 kg/net
5
0202 20 30
-- Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny
12,8 + 141,4 €/100 kg/net
5
0202 20 50
-- Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny
12,8 + 221,1 €/100 kg/net
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 382
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0202 20 90
-- Ostatné
12,8 + 265,3 €/100 kg/net
5
0202 30
- Vykostené
0202 30 10
-- Predné štvrtiny, celé alebo rozdelené maximálne na päť kusov, každá štvrtina v samostatnom bloku; „kompenzované“ štvrtiny v dvoch blokoch, z ktorých jeden obsahuje prednú štvrtinu, celú alebo delenú maximálne na päť kusov a druhý obsahuje zadnú štvrtinu, okrem sviečkovice, v jednom kuse
12,8 + 221,1 €/100 kg/net
5
0202 30 50
-- Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude
12,8 + 221,1 €/100 kg/net
5
0202 30 90
-- Ostatné
12,8 + 304,1 €/100 kg/net
5
0203
Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené
- Čerstvé alebo chladené
0203 11
-- Trupy a polovičky trupov
0203 11 10
--- Z domácich svíň
53,6 €/100 kg/net
0
0203 11 90
--- Ostatné
bez cla
0
0203 12
-- Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené
--- Z domácich svíň
0203 12 11
---- Stehná a kusy z nich
77,8 €/100 kg/net
0
0203 12 19
---- Pliecka a kusy z nich
60,1 €/100 kg/net
0
0203 12 90
--- Ostatné
bez cla
0
0203 19
-- Ostatné
--- Z domácich svíň
0203 19 11
---- Predné časti a kusy z nich
60,1 €/100 kg/net
0
0203 19 13
---- Chrbty a kusy z nich, nevykostené
86,9 €/100 kg/net
0
0203 19 15
---- Bôčiky (prerastené) a kusy z nich
46,7 €/100 kg/net
0
---- Ostatné
0203 19 55
----- Vykostené
86,9 €/100 kg/net
0
0203 19 59
----- Ostatné
86,9 €/100 kg/net
0
0203 19 90
--- Ostatné
bez cla
0
- Mrazené
0203 21
-- Trupy a polovičky trupov
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 383
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0203 21 10
--- Z domácich svíň
53,6 €/100 kg/net
0
0203 21 90
--- Ostatné
bez cla
0
0203 22
-- Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené
--- Z domácich svíň
0203 22 11
---- Stehná a kusy z nich
77,8 €/100 kg/net
0
0203 22 19
---- Pliecka a kusy z nich
60,1 €/100 kg/net
0
0203 22 90
--- Ostatné
bez cla
0
0203 29
-- Ostatné
--- Z domácich svíň
0203 29 11
---- Predné časti a kusy z nich
60,1 €/100 kg/net
0
0203 29 13
---- Chrbty a kusy z nich, nevykostené
86,9 €/100 kg/net
0
0203 29 15
---- Bôčiky (prerastené) a kusy z nich
46,7 €/100 kg/net
0
---- Ostatné
0203 29 55
----- Vykostené
86,9 €/100 kg/net
0
0203 29 59
----- Ostatné
86,9 €/100 kg/net
0
0203 29 90
--- Ostatné
bez cla
0
0204
Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené
0204 10 00
- Trupy a polovičky trupov z jahniat, čerstvé alebo chladené
12,8 + 171,3 €/100 kg/net
0
- Ostatné mäso z oviec, čerstvé alebo chladené
0204 21 00
-- Trupy a polovičky trupov
12,8 + 171,3 €/100 kg/net
0
0204 22
-- Ostatné kusy nevykostené
0204 22 10
--- Krátke predné štvrtiny
12,8 + 119,9 €/100 kg/net
0
0204 22 30
--- Chrbty a/alebo karé
12,8 + 188,5 €/100 kg/net
0
0204 22 50
--- Nohy
12,8 + 222,7 €/100 kg/net
0
0204 22 90
--- Ostatné
12,8 + 222,7 €/100 kg/net
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 384
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0204 23 00
-- Vykostené
12,8 + 311,8 €/100 kg/net
0
0204 30 00
- Trupy a polovičky trupov z jahniat, mrazené
12,8 + 128,8 €/100 kg/net
0
- Ostatné mäso z oviec, mrazené
0204 41 00
-- Trupy a polovičky trupov
12,8 + 128,8 €/100 kg/net
0
0204 42
-- Ostatné kusy nevykostené
0204 42 10
--- Krátke predné štvrtiny
12,8 + 90,2 €/100 kg/net
0
0204 42 30
--- Chrbty a/alebo karé
12,8 + 141,7 €/100 kg/net
0
0204 42 50
--- Nohy
12,8 + 167,5 €/100 kg/net
0
0204 42 90
--- Ostatné
12,8 + 167,5 €/100 kg/net
0
0204 43
-- Vykostené
0204 43 10
--- Z jahniat
12,8 + 234,5 €/100 kg/net
0
0204 43 90
--- Ostatné
12,8 + 234,5 €/100 kg/net
0
0204 50
- Mäso z kôz
-- Čerstvé alebo chladené
0204 50 11
--- Trupy a polovičky trupov
12,8 + 171,3 €/100 kg/net
0
0204 50 13
--- Krátke predné štvrtiny
12,8 + 119,9 €/100 kg/net
0
0204 50 15
--- Chrbty a/alebo karé
12,8 + 188,5 €/100 kg/net
0
0204 50 19
--- Nohy
12,8 + 222,7 €/100 kg/net
0
--- Ostatné
0204 50 31
---- Kusy nevykostené
12,8 + 222,7 €/100 kg/net
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 385
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0204 50 39
---- Vykostené kusy
12,8 + 311,8 €/100 kg/net
0
-- Mrazené
0204 50 51
--- Trupy a polovičky trupov
12,8 + 128,8 €/100 kg/net
0
0204 50 53
--- Krátke predné štvrtiny
12,8 + 90,2 €/100 kg/net
0
0204 50 55
--- Chrbty a/alebo karé
12,8 + 141,7 €/100 kg/net
0
0204 50 59
--- Nohy
12,8 + 167,5 €/100 kg/net
0
--- Ostatné
0204 50 71
---- Kusy nevykostené
12,8 + 167,5 €/100 kg/net
0
0204 50 79
---- Vykostené kusy
12,8 + 234,5 €/100 kg/net
0
0205 00
Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené
0205 00 20
- Čerstvé alebo chladené
5,1
0
0205 00 80
- Mrazené
5,1
0
0206
Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené
0206 10
- Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené
0206 10 10
-- Na výrobu farmaceutických výrobkov
bez cla
0
-- Ostatné
0206 10 91
--- Pečene
bez cla
0
0206 10 95
--- Hrubá bránica a tenká bránica
12,8 + 303,4 €/100 kg/net
0
0206 10 99
--- Ostatné
bez cla
0
- Z hovädzích zvierat, mrazené
0206 21 00
-- Jazyky
bez cla
0
0206 22 00
-- Pečene
bez cla
0
0206 29
-- Ostatné
0206 29 10
--- Na výrobu farmaceutických výrobkov
bez cla
0
--- Ostatné
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 386
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0206 29 91
---- Hrubá bránica a tenká bránica
12,8 + 304,1 €/100 kg/net
0
0206 29 99
---- Ostatné
bez cla
0
0206 30 00
- Zo svíň, čerstvé alebo chladené
bez cla
0
- Zo svíň, mrazené
0206 41 00
-- Pečene
bez cla
0
0206 49
-- Ostatné
0206 49 20
--- Z domácich svíň
bez cla
0
0206 49 80
--- Ostatné
bez cla
0
0206 80
- Ostatné, čerstvé alebo chladené
0206 80 10
-- Na výrobu farmaceutických výrobkov
bez cla
0
-- Ostatné
0206 80 91
--- Z koní, somárov, múl a mulíc
6,4
0
0206 80 99
--- Z oviec a kôz
bez cla
0
0206 90
- Ostatné, mrazené
0206 90 10
-- Na výrobu farmaceutických výrobkov
bez cla
0
-- Ostatné
0206 90 91
--- Z koní, somárov, múl a mulíc
6,4
0
0206 90 99
--- Z oviec a kôz
bez cla
0
0207
Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené
- Z hydiny druhu Gallus domesticus
0207 11
-- V celku, čerstvé alebo chladené
0207 11 10
--- Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, známe ako „kurčatá 83 %“
26,2 €/100 kg/net
0
0207 11 30
--- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“
29,9 €/100 kg/net
0
0207 11 90
--- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané
32,5 €/100 kg/net
0
0207 12
-- V celku, mrazené
0207 12 10
--- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“
29,9 €/100 kg/net
0
0207 12 90
--- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané
32,5 €/100 kg/net
0
0207 13
-- Kusy a droby, čerstvé alebo chladené
--- Kusy
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 387
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0207 13 10
---- Vykostené
102,4 €/100 kg/net
0
---- Nevykostené
0207 13 20
----- Polovičky alebo štvrtiny
35,8 €/100 kg/net
0
0207 13 30
----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek
26,9 €/100 kg/net
0
0207 13 40
----- Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel
18,7 €/100 kg/net
0
0207 13 50
----- Prsia a kusy z nich
60,2 €/100 kg/net
0
0207 13 60
----- Stehná a kusy z nich
46,3 €/100 kg/net
0
0207 13 70
----- Ostatné
100,8 €/100 kg/net
0
--- Droby
0207 13 91
---- Pečene
6,4
0
0207 13 99
---- Ostatné
18,7 €/100 kg/net
0
0207 14
-- Kusy a droby, mrazené
--- Kusy
0207 14 10
---- Vykostené
102,4 €/100 kg/net
0
---- Nevykostené
0207 14 20
----- Polovičky alebo štvrtiny
35,8 €/100 kg/net
0
0207 14 30
----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek
26,9 €/100 kg/net
0
0207 14 40
----- Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel
18,7 €/100 kg/net
0
0207 14 50
----- Prsia a kusy z nich
60,2 €/100 kg/net
0
0207 14 60
----- Stehná a kusy z nich
46,3 €/100 kg/net
0
0207 14 70
----- Ostatné
100,8 €/100 kg/net
0
--- Droby
0207 14 91
---- Pečene
6,4
0
0207 14 99
---- Ostatné
18,7 €/100 kg/net
0
- Z moriakov a moriek
0207 24
-- V celku, čerstvé alebo chladené
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 388
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0207 24 10
--- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“
34 €/100 kg/net
0
0207 24 90
--- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané
37,3 €/100 kg/net
0
0207 25
-- V celku, mrazené
0207 25 10
--- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“
34 €/100 kg/net
0
0207 25 90
--- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané
37,3 €/100 kg/net
0
0207 26
-- Kusy a droby, čerstvé alebo chladené
--- Kusy
0207 26 10
---- Vykostené
85,1 €/100 kg/net
0
---- Nevykostené
0207 26 20
----- Polovičky alebo štvrtiny
41 €/100 kg/net
0
0207 26 30
----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek
26,9 €/100 kg/net
0
0207 26 40
----- Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel
18,7 €/100 kg/net
0
0207 26 50
----- Prsia a kusy z nich
67,9 €/100 kg/net
0
----- Stehná a kusy z nich
0207 26 60
------ Dolné stehná a kusy z nich
25,5 €/100 kg/net
0
0207 26 70
------ Ostatné
46 €/100 kg/net
0
0207 26 80
----- Ostatné
83 €/100 kg/net
0
--- Droby
0207 26 91
---- Pečene
6,4
0
0207 26 99
---- Ostatné
18,7 €/100 kg/net
0
0207 27
-- Kusy a droby, mrazené
--- Kusy
0207 27 10
---- Vykostené
85,1 €/100 kg/net
0
---- Nevykostené
0207 27 20
----- Polovičky alebo štvrtiny
41 €/100 kg/net
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 389
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0207 27 30
----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek
26,9 €/100 kg/net
0
0207 27 40
----- Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel
18,7 €/100 kg/net
0
0207 27 50
----- Prsia a kusy z nich
67,9 €/100 kg/net
0
----- Stehná a kusy z nich
0207 27 60
------ Dolné stehná a kusy z nich
25,5 €/100 kg/net
0
0207 27 70
------ Ostatné
46 €/100 kg/net
0
0207 27 80
----- Ostatné
83 €/100 kg/net
0
--- Droby
0207 27 91
---- Pečene
6,4
0
0207 27 99
---- Ostatné
18,7 €/100 kg/net
0
- Z kačíc, husí alebo perličiek
0207 32
-- V celku, čerstvé alebo chladené
--- Z kačíc
0207 32 11
---- Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie celkom vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „kačice 85 %“
38 €/100 kg/net
0
0207 32 15
---- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“
46,2 €/100 kg/net
0
0207 32 19
---- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané
51,3 €/100 kg/net
0
--- Z husí
0207 32 51
---- Ošklbané, odkrvené ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „husi 82 %“
45,1 €/100 kg/net
0
0207 32 59
---- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, známe ako „husi 75 %“, alebo inak predkladané
48,1 €/100 kg/net
0
0207 32 90
--- Z perličiek
49,3 €/100 kg/net
0
0207 33
-- V celku, mrazené
--- Z kačíc
0207 33 11
---- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“
46,2 €/100 kg/net
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 390
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0207 33 19
---- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané
51,3 €/100 kg/net
0
--- Z husí
0207 33 51
---- Ošklbané, odkrvené ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „husi 82 %“
45,1 €/100 kg/net
0
0207 33 59
---- Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, známe ako „husi 75 %“, alebo inak predkladané
48,1 €/100 kg/net
0
0207 33 90
--- Z perličiek
49,3 €/100 kg/net
0
0207 34
-- Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc, čerstvé alebo chladené
0207 34 10
--- Z husí
bez cla
0
0207 34 90
--- Z kačíc
bez cla
0
0207 35
-- Ostatné, čerstvé alebo chladené
--- Kusy
---- Vykostené
0207 35 11
----- Z husí
110,5 €/100 kg/net
0
0207 35 15
----- Z kačíc alebo perličiek
128,3 €/100 kg/net
0
---- Nevykostené
----- Polovičky alebo štvrtiny
0207 35 21
------ Z kačíc
56,4 €/100 kg/net
0
0207 35 23
------ Z husí
52,9 €/100 kg/net
0
0207 35 25
------ Z perličiek
54,2 €/100 kg/net
0
0207 35 31
----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek
26,9 €/100 kg/net
0
0207 35 41
----- Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel
18,7 €/100 kg/net
0
----- Prsia a kusy z nich
0207 35 51
------ Z husí
86,5 €/100 kg/net
0
0207 35 53
------ Z kačíc alebo perličiek
115,5 €/100 kg/net
0
----- Stehná a kusy z nich
0207 35 61
------ Z husí
69,7 €/100 kg/net
0
0207 35 63
------ Z kačíc alebo perličiek
46,3 €/100 kg/net
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 391
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0207 35 71
----- Husacie alebo kačacie paletá
66 €/100 kg/net
0
0207 35 79
----- Ostatné
123,2 €/100 kg/net
0
--- Droby
0207 35 91
---- Pečene, iné ako z kŕmnych husí alebo z kačíc
6,4
0
0207 35 99
---- Ostatné
18,7 €/100 kg/net
0
0207 36
-- Ostatné, mrazené
--- Kusy
---- Vykostené
0207 36 11
----- Z husí
110,5 €/100 kg/net
0
0207 36 15
----- Z kačíc alebo perličiek
128,3 €/100 kg/net
0
---- Nevykostené
----- Polovičky alebo štvrtiny
0207 36 21
------ Z kačíc
56,4 €/100 kg/net
0
0207 36 23
------ Z husí
52,9 €/100 kg/net
0
0207 36 25
------ Z perličiek
54,2 €/100 kg/net
0
0207 36 31
----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek
26,9 €/100 kg/net
0
0207 36 41
----- Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel
18,7 €/100 kg/net
0
----- Prsia a kusy z nich
0207 36 51
------ Z husí
86,5 €/100 kg/net
0
0207 36 53
------ Z kačíc alebo perličiek
115,5 €/100 kg/net
0
----- Stehná a kusy z nich
0207 36 61
------ Z husí
69,7 €/100 kg/net
0
0207 36 63
------ Z kačíc alebo perličiek
46,3 €/100 kg/net
0
0207 36 71
----- Husacie alebo kačacie paletá
66 €/100 kg/net
0
0207 36 79
----- Ostatné
123,2 €/100 kg/net
0
--- Droby
---- Pečene
0207 36 81
----- Z kŕmnych husí
bez cla
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 392
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0207 36 85
----- Z kŕmnych kačíc
bez cla
0
0207 36 89
----- Ostatné
6,4
0
0207 36 90
---- Ostatné
18,7 €/100 kg/net
0
0208
Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené
0208 10
- Z králikov alebo zajacov
-- Z domácich králikov
0208 10 11
--- Čerstvé alebo chladené
6,4
0
0208 10 19
--- Mrazené
6,4
0
0208 10 90
-- Ostatné
bez cla
0
0208 30 00
- Z primátov
9
0
0208 40
- Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)
0208 40 10
-- Mäso z veľrýb
6,4
0
0208 40 90
-- Ostatné
9
0
0208 50 00
- Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)
9
0
0208 90
- Ostatné
0208 90 10
-- Z domácich holubov
6,4
0
-- Zo zveriny, iné ako z králikov alebo zajacov
0208 90 20
--- Z prepelíc
bez cla
0
0208 90 40
--- Ostatné
bez cla
0
0208 90 55
-- Mäso z tuleňov
6,4
0
0208 90 60
-- Zo sobov
9
0
0208 90 70
-- Žabacie stehienka
6,4
0
0208 90 95
-- Ostatné
9
0
0209 00
Prasací tuk, neprerastaný chudým mäsom, a hydinový tuk, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený
- Podkožný prasací tuk
0209 00 11
-- Čerstvý, chladený, mrazený, solený alebo v slanom náleve
21,4 €/100 kg/net
0
0209 00 19
-- Sušený alebo údený
23,6 €/100 kg/net
0
0209 00 30
- Prasací tuk, iný ako tuk podpoložky 0209 00 11 alebo 0209 00 19
12,9 €/100 kg/net
0
0209 00 90
- Hydinový tuk
41,5 €/100 kg/net
0
0210
Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov
- Mäso zo svíň
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 393
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0210 11
-- Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené
--- Z domácich svíň
---- Solené alebo v slanom náleve
0210 11 11
----- Stehná a kusy z nich
77,8 €/100 kg/net
0
0210 11 19
----- Pliecka a kusy z nich
60,1 €/100 kg/net
0
-- Sušené alebo údené
0210 11 31
----- Stehná a kusy z nich
151,2 €/100 kg/net
0
0210 11 39
----- Pliecka a kusy z nich
119 €/100 kg/net
0
0210 11 90
--- Ostatné
15,4
0
0210 12
-- Bôčiky (prerastené) a kusy z nich
--- Z domácich svíň
0210 12 11
---- Solené alebo v slanom náleve
46,7 €/100 kg/net
0
0210 12 19
-- Sušené alebo údené
77,8 €/100 kg/net
0
0210 12 90
--- Ostatné
15,4
0
0210 19
-- Ostatné
--- Z domácich svíň
---- Solené alebo v slanom náleve
0210 19 10
----- Slaninové boky alebo predné tri štvrtiny
68,7 €/100 kg/net
0
0210 19 20
----- Zadné tri štvrtiny alebo stredy
75,1 €/100 kg/net
0
0210 19 30
----- Predné časti a kusy z nich
60,1 €/100 kg/net
0
0210 19 40
----- Chrbty a kusy z nich
86,9 €/100 kg/net
0
0210 19 50
----- Ostatné
86,9 €/100 kg/net
0
-- Sušené alebo údené
0210 19 60
----- Predné časti a kusy z nich
119 €/100 kg/net
0
0210 19 70
----- Chrbty a kusy z nich
149,6 €/100 kg/net
0
----- Ostatné
0210 19 81
------ Vykostené
151,2 €/100 kg/net
0
0210 19 89
------ Ostatné
151,2 €/100 kg/net
0
0210 19 90
--- Ostatné
15,4
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 394
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0210 20
- Mäso z hovädzích zvierat
0210 20 10
-- Nevykostené
15,4 + 265,2 €/100 kg/net
0
0210 20 90
-- Vykostené
15,4 + 303,4 €/100 kg/net
0
- Ostatné, vrátane jedlých múčok a práškov z mäsa alebo mäsových drobov
0210 91 00
-- Z primátov
15,4
0
0210 92 00
-- Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)
15,4
0
0210 93 00
-- Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)
15,4
0
0210 99
-- Ostatné
--- Mäso
0210 99 10
---- Z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené
6,4
0
---- Z oviec a kôz
0210 99 21
----- Nevykostené
222,7 €/100 kg/net
0
0210 99 29
----- Vykostené
311,8 €/100 kg/net
0
0210 99 31
---- Zo sobov
15,4
0
0210 99 39
---- Ostatné
15,4
0
--- Droby
---- Z domácich svíň
0210 99 41
----- Pečene
64,9 €/100 kg/net
0
0210 99 49
----- Ostatné
47,2 €/100 kg/net
0
---- Z hovädzích zvierat
0210 99 51
----- Hrubá bránica a tenká bránica
15,4 + 303,4 €/100 kg/net
0
0210 99 59
----- Ostatné
12,8
0
0210 99 60
---- Z oviec a kôz
15,4
0
---- Ostatné
----- Hydinová pečeň
0210 99 71
------ Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc, solené alebo v slanom náleve
bez cla
0
0210 99 79
------ Ostatné
6,4
0
0210 99 80
----- Ostatné
15,4
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 395
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0210 99 90
--- Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov
15,4 + 303,4 €/100 kg/net
0
03
KAPITOLA 3 − RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE
0301
Živé ryby
0301 10
- Ozdobné ryby
0301 10 10
-- Sladkovodné ryby
bez cla
0
0301 10 90
-- Morské ryby
7,5
0
- Ostatné živé ryby
0301 91
-- Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
0301 91 10
--- Druhov Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster
8
3
0301 91 90
--- Ostatné
12
3
0301 92 00
-- Úhory (Anguilla spp.)
bez cla
0
0301 93 00
-- Kapry
8
3
0301 94 00
-- Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)
16
5
0301 95 00
-- Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)
16
5
0301 99
-- Ostatné
--- Sladkovodné ryby
0301 99 11
---- Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)
2
0
0301 99 19
---- Ostatné
8
3
0301 99 80
--- Morské ryby
16
5
0302
Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304
- Lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia
0302 11
-- Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
0302 11 10
--- Druhov Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster
8
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 396
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0302 11 20
--- Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavou a žiabrami, zbavené čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1 kg
12
3
0302 11 80
--- Ostatné
12
3
0302 12 00
-- Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)
2
0
0302 19 00
-- Ostatné
8
3
- Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečene, ikier a mliečia
0302 21
-- Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302 21 10
--- Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)
8
3
0302 21 30
--- Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)
8
3
0302 21 90
--- Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)
15
5
0302 22 00
-- Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)
7,5
0
0302 23 00
-- Morské jazyky (Solea spp.)
15
5
0302 29
-- Ostatné
0302 29 10
--- Kambala (Lepidorhombus spp.)
15
5
0302 29 90
--- Ostatné
15
5
- Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), okrem pečene, ikier a mliečia
0302 31
-- Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)
0302 31 10
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
22
0
0302 31 90
--- Ostatný
22
5
0302 32
-- Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)
0302 32 10
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
22
0
0302 32 90
--- Ostatný
22
5
0302 33
-- Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom
0302 33 10
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
22
0
0302 33 90
--- Ostatné
22
5
0302 34
-- Tuniak veľkooký (Thunnus obesus)
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 397
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0302 34 10
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
22
0
0302 34 90
--- Ostatný
22
5
0302 35
-- Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)
0302 35 10
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
22
0
0302 35 90
--- Ostatný
22
5
0302 36
-- Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)
0302 36 10
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
22
0
0302 36 90
--- Ostatný
22
5
0302 39
-- Ostatné
0302 39 10
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
22
0
0302 39 90
--- Ostatné
22
5
0302 40 00
- Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečene, ikier a mliečia
15
3
0302 50
- Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečene, ikier a mliečia
0302 50 10
-- Druhu Gadus morhua
12
3
0302 50 90
-- Ostatné
12
3
- Ostatné ryby, okrem pečene, ikier a mliečia
0302 61
-- Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)
0302 61 10
--- Sardinky druhu Sardina pilchardus
23
3
0302 61 30
--- Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)
15
3
0302 61 80
--- Šproty (Sprattus sprattus)
13
3
0302 62 00
-- Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)
7,5
0
0302 63 00
-- Treska tmavá (Pollachius virens)
7,5
0
0302 64 00
-- Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
20
3
0302 65
-- Malé žraloky a ostatné žraloky
0302 65 20
--- Žralok ostnatý (Squalus acanthias)
6
0
0302 65 50
--- Žraloky druhu Scyliorhinus spp.
6
0
0302 65 90
--- Ostatné
8
3
0302 66 00
-- Úhory (Anguilla spp.)
bez cla
0
0302 67 00
-- Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)
15
3
0302 68 00
-- Zubáče (Dissostichus spp.)
15
3
0302 69
-- Ostatné
--- Sladkovodné ryby
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 398
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0302 69 11
---- Kapry
8
3
0302 69 19
---- Ostatné
8
3
--- Morské ryby
---- Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) uvedené v podpoložke 0302 33
0302 69 21
----- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
22
0
0302 69 25
----- Ostatné
22
3
---- Ostriežiky (Sebastes spp.)
0302 69 31
----- Druhu Sebastes marinus
7,5
0
0302 69 33
----- Ostatné
7,5
0
0302 69 35
---- Ryby druhu Boreogadus saida
12
3
0302 69 41
---- Treska merlang (Merlangius merlangus)
7,5
0
0302 69 45
---- Miene (Molva spp.)
7,5
0
0302 69 51
---- Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska európska (Pollachius pollachius)
7,5
0
0302 69 55
---- Sardely (Engraulis spp.)
15
3
0302 69 61
---- Zubatice (Dentex dentex a Pagellus spp.)
15
3
---- Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)
----- Merlúzy rodu Merluccius
0302 69 66
------ Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)
15
3
0302 69 67
------ Merlúza južná (Merluccius australis)
15
3
0302 69 68
------ Ostatné
15
3
0302 69 69
----- Merlúzy rodu Urophycis
15
3
0302 69 75
---- Pražmy (Brama spp.)
15
3
0302 69 81
---- Čerty morské (Lophius spp.)
15
3
0302 69 85
---- Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)
7,5
0
0302 69 86
---- Tresky druhu Micromesistius australis
7,5
0
0302 69 91
---- Ryby druhov Caranx trachurus, Trachurus trachurus
15
3
0302 69 92
---- Treska kráľovská (Genypterus blacodes)
7,5
0
0302 69 94
---- Ostriež morský (Dicentrarchus labrax)
15
3
0302 69 95
---- Pražma zlatá (Sparus aurata)
15
3
0302 69 99
---- Ostatné
15
3
0302 70 00
- Pečene, ikry a mliečie
10
3
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 399
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0303
Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304
- Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), okrem pečene, ikier a mliečia
0303 11 00
-- Losos nerka (Oncorhynchus nerka)
2
0
0303 19 00
-- Ostatné
2
0
- Ostatné lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia
0303 21
-- Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
0303 21 10
--- Druhov Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster
9
3
0303 21 20
--- Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavou a žiabrami, zbavené čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1 kg
12
3
0303 21 80
--- Ostatné
12
3
0303 22 00
-- Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)
2
0
0303 29 00
-- Ostatné
9
3
- Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečene, ikier a mliečia
0303 31
-- Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0303 31 10
--- Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)
7,5
0
0303 31 30
--- Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)
7,5
0
0303 31 90
--- Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)
15
5
0303 32 00
-- Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)
15
5
0303 33 00
-- Morské jazyky (Solea spp.)
7,5
0
0303 39
-- Ostatné
0303 39 10
--- Platesa malá (Platichthys flesus)
7,5
0
0303 39 30
--- Ryby druhu Rhombosolea
7,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 400
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
0303 39 70
--- Ostatné
15
5
- Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), okrem pečene, ikier a mliečia
0303 41
-- Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
0303 41 11
---- Celé
22
0
0303 41 13
---- Bez žiabier a čriev
22
0
0303 41 19
---- Ostatné (napríklad „bez hláv“)
22
0
0303 41 90
--- Ostatný
22
5
0303 42
-- Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
---- Celé
0303 42 12
----- S hmotnosťou každého kusa väčšou ako 10 kg
20
0
0303 42 18
----- Ostatné
20
0
---- Bez žiabier a čriev
0303 42 32
----- S hmotnosťou každého kusa väčšou ako 10 kg
22
0
0303 42 38
----- Ostatné
22
0
---- Ostatné (napríklad „bez hláv“)
0303 42 52
----- S hmotnosťou každého kusa väčšou ako 10 kg
22
0
0303 42 58
----- Ostatné
22
0
0303 42 90
--- Ostatné
22
3
0303 43
-- Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
0303 43 11
---- Celé
22
0
0303 43 13
---- Bez žiabier a čriev
22
0
0303 43 19
---- Ostatné (napríklad „bez hláv“)
22
0
0303 43 90
--- Ostatné
22
5
0303 44
-- Tuniak veľkooký (Thunnus obesus)
--- Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604
0303 44 11
---- Celé
22
0