EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 300
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8471701000
Hlavné pamäťové jednotky (RAM a ROM)
0
0
8471702010
Disketová jednotka
0
0
8471702020
Disková jednotka s pevným diskom
0
0
8471702031
CD jednotka
0
0
8471702032
DV (digitálne video) jednotka
0
0
8471702039
Ostatné
0
0
8471702090
Ostatné
0
0
8471709000
Ostatné
0
0
8471800000
Ostatné jednotky strojov na automatické spracovanie údajov
0
0
8471900000
Ostatné
0
0
8472100000
Rozmnožovacie stroje
8
0
8472301000
Stroje na triedenie korešpondencie
8
0
8472302000
Stroje na pečiatkovanie poštových známok
8
0
8472309000
Ostatné
8
3
8472901010
Automatické rozdeľovače bankoviek alebo mincí
0
0
8472901020
Stroje na automatické prijímanie bankoviek alebo mincí
0
0
8472901040
Stroje na automatické rozdeľovanie a prijímanie bankoviek alebo mincí
0
0
8472901050
Stroje na počítanie alebo balenie mincí
8
0
8472901090
Ostatné
8
0
8472902000
Automatické lisovacie stroje na rozmnožovanie a tlač
8
0
8472903000
Stroje na vydávanie cestovných lístkov
8
0
8472904000
Stroje na orezávanie ceruziek
8
0
8472905000
Stroje na skartovanie papiera
8
0
8472906000
Adresovacie stroje a stroje na razenie adresových tabúľ
8
0
8472909000
Ostatné
8
0
8473101000
Ploché panelové displeje pre stroje na spracovanie textu (vrátane LCD, EL (elektroluminiscenčnej), plazmovej a iných technológií)
0
0
8473102000
PCA (zostavy plošných spojov) pre stroje na spracovanie textu, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých plošných spojov v položke 85.34
0
0
8473109000
Ostatné
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 301
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8473210000
K elektronickým počítačom podpoložiek 8470 10, 8470 21 alebo 8470 29
0
0
8473291000
K strojom podpoložky 8470.30
0
0
8473293000
K strojom podpoložky 8470.50
0
0
8473294000
K strojom podpoložky 8470.90
0
0
8473301000
Magnetická hlava
0
0
8473302000
Základná doska pre mikroprocesorovú jednotku
0
0
8473303000
Kryty pre počítače
0
0
8473304010
Zvukové karty
0
0
8473304020
Obrazové karty
0
0
8473304030
Multimediálne karty
0
0
8473304050
Karty pre komunikačný interfejs
0
0
8473304060
DRAM moduly
0
0
8473304090
Ostatné
0
0
8473309000
Ostatné
0
0
8473401000
Ploché panelové displeje pre bankomaty podpoložiek 8472.90.1050 a 8472.90.1090 (vrátane LCD, EL (elektroluminiscenčnej), plazmovej a iných technológií)
0
0
8473402000
PCA (zostavy plošných spojov) pre bankomaty iné ako z podpoložiek 8472.90.1050 a 8472.90.1090, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých plošných spojov v položke 85.34
0
0
8473409000
Ostatné
8
0
8473501000
Vhodné na použitie hlavne v elektronických počítačoch podpoložiek 8470.10, 8470.21 alebo 8470.29
0
0
8473509000
Ostatné
0
0
8474100000
Stroje na triedenie, osievanie, oddeľovanie alebo na pranie
0
0
8474201000
S kapacitou drvenia alebo mletia viac ako 20 ton za hodinu
0
0
8474209000
Ostatné
0
0
8474311000
Dávkovacie stroje (na prípravu betónovej zmesi)
0
0
8474319000
Ostatné
0
0
8474321000
Asfaltovacie zariadenia
0
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 302
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8474329000
Ostatné
0
0
8474390000
Ostatné
0
0
8474801000
Stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku
0
0
8474802000
Stroje na aglomerovanie, formovanie alebo tvarovanie
0
0
8474809000
Ostatné
0
0
8474900000
Časti a súčasti
0
0
8475100000
Stroje na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc alebo elektrónok, alebo výbojok, alebo bleskových žiariviek, v sklenených puzdrách
8
0
8475210000
Stroje na výrobu optických vlákien a ich predliskov
8
0
8475291000
Na výrobu tabuľového skla
8
0
8475292000
Na výrobu sklenených fliaš
8
0
8475299000
Ostatné
8
0
8475901000
K strojom na výrobu tabuľového skla
8
0
8475909000
Ostatné
8
0
8476210000
So zabudovaným ohrievacím alebo chladiacim zariadením
8
0
8476290000
Ostatné
8
0
8476811000
Na predaj potravín
8
0
8476819000
Ostatné
8
0
8476891000
Na predaj potravín
8
0
8476893000
Na predaj cigariet
8
0
8476894000
Na rozmieňanie peňazí
8
0
8476899000
Ostatné
8
0
8476900000
Časti a súčasti
8
0
8477101000
Pre gumárenský priemysel
8
0
8477102000
Pre výrobu plastov
8
0
8477201000
Pre gumárenský priemysel
8
0
8477202000
Pre výrobu plastov
8
0
8477300000
Stroje na tvarovanie vyfukovaním
8
0
8477400000
Stroje na tvarovanie podtlakom a ostatné stroje na tvarovanie za tepla
8
0
8477510000
Na formovanie pneumatík alebo na obnovovanie (protektorovanie) pneumatík alebo na formovanie alebo ostatné tvarovanie duší pneumatík
8
0
8477590000
Ostatné
8
3
8477800000
Ostatné stroje a zariadenia
8
0
8477900000
Časti a súčasti
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 303
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8478100000
Stroje a zariadenia
8
0
8478900000
Časti a súčasti
8
0
8479101000
Stroje na nanášanie malty alebo cementu
0
0
8479102000
Ostatné cestárske stroje
0
0
8479109000
Ostatné
0
0
8479200000
Stroje a zariadenia na extrakciu alebo na prípravu živočíšnych alebo rastlinných stužených tukov alebo olejov
8
0
8479300000
Lisy na výrobu trieskových dosiek alebo drevovláknitých dosiek z dreva alebo ostatných drevitých materiálov a ostatné stroje a zariadenia na spracovanie dreva alebo korku
8
0
8479400000
Stroje na výrobu lán, povrazov alebo káblov
8
0
8479501000
K podpoložkám 8479.81, 8479.82, 8479.89.9010, 8479.89.9030, 8479.89.9040, 8479.89.9060 alebo 8479.89.9091
8
0
8479502000
K podpoložke 8479.89.9080
8
0
8479509000
Ostatné
8
3
8479600000
Zariadenia na ochladzovanie vzduchu odparovaním
8
0
8479811000
Stroje na čistenie kovov
8
0
8479812010
Pre výrobu polovodičov
3
0
8479812090
Ostatné
8
0
8479813000
Navíjačky
8
0
8479814000
Stroje na výrobu izolačných alebo ochranných materiálov
8
0
8479819000
Ostatné
8
0
8479821000
Mixéry
8
3
8479822000
Drviče a mlynčeky
8
0
8479823000
Homogenizátory
8
0
8479824000
Miešače
8
0
8479829000
Ostatné
8
3
8479891010
Práčky vzduchu (so zvlhčovacou a odvlhčovacou funkciou)
8
0
8479891090
Ostatné
8
0
8479899010
Stroje na lisovanie alebo vytláčanie
8
0
8479899020
Stroje a zariadenia pre lodný alebo rybársky priemysel
8
3
8479899030
Stroje na krúžkovanie alebo nitovanie (dutými nitmi)
8
0
8479899040
Automaty na montáž magnetických pások
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 304
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8479899050
Stroje na nanášanie povlakov
8
0
8479899060
Zariadenia na automatické otváranie dverí/brán
8
0
8479899080
Automatické navijaky pre rybárov
8
0
8479899091
Na použitie v automobiloch v kapitole 87
8
0
8479899092
Stroje na povrchovú montáž elektronických súčiastok
16
7
8479899099
Ostatné
8
3
8479901010
K vzduchovým chladičom (vrátane súčiastok do autochladičov)
8
0
8479901020
K strojom a mechanickým zariadeniam pre domácnosť
8
0
8479901030
Na použitie v automobiloch v kapitole 87
8
0
8479902000
Špecifikovaných v podpoložke 8479.89.9080
8
0
8479903000
K strojom a mechanickým zariadeniam na výrobu prístrojov s polovodičmi
8
0
8479909010
K strojom na verejné práce, stavebníctvo alebo podobným
8
0
8479909020
K strojom na extrakciu alebo prípravu živočíšnych alebo rastlinných stužených tukov alebo olejov
8
0
8479909030
K strojom na výrobu lán, povrazov alebo káblov
8
0
8479909040
K strojom a zariadeniam na obrábanie kovov
8
3
8479909050
K strojom na zmiešavanie, hnetenie, drvenie, mletie, triedenie, homogenizovanie, emulgovanie alebo miešanie
8
3
8479909060
K strojom na lisovanie alebo vytláčanie
8
0
8479909070
K strojom a zariadenia pre lodný alebo rybársky priemysel
8
3
8479909080
K automatom na montáž magnetických pások
8
0
8479909090
Ostatné
8
3
8480100000
Formovacie rámy pre zlievarne kovov
8
0
8480200000
Formovacie základne
8
0
8480300000
Formovacie šablóny
8
0
8480410000
Vstrekovacieho alebo kompresného typu
8
0
8480490000
Ostatné
8
0
8480500000
Formy na sklo
8
0
8480600000
Formy na nerastné materiály
8
0
8480710000
Vstrekovacieho alebo kompresného typu
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 305
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8480790000
Ostatné
8
0
8481100000
Redukčné ventily
8
3
8481201000
Ventily na olejohydraulické prevodovky
8
5
8481202000
Ventily na pneumatické prevodovky
8
5
8481300000
Bezpečnostné spätné (jednosmerné) ventily
8
7
8481400000
Poistné alebo odvzdušňovacie ventily
8
3
8481801010
S elektrickým pohonom
8
5
8481801020
S hydraulickým pohonom
8
5
8481801030
S iným automatickým ovládaním
8
7
8481801090
Ostatné
8
5
8481802000
Kohútiky, ventily a odlučovače
8
3
8481809000
Ostatné
8
3
8481901000
Aktuátory
8
3
8481909000
Ostatné
8
3
8482101000
S vnútorným polomerom > 100mm
8
5
8482102000
S vnútorným polomerom ≤ 100mm
13
5
8482200000
Kuželíkové ložiská, vrátane súborov valčekových a kuželíkových ložísk
8
7
8482300000
Súdočkové ložiská
8
3
8482400000
Ihlové ložiská
8
3
8482500000
Ostatné valčekové ložiská
8
3
8482800000
Ostatné, vrátane kombinovaných guľkových a valčekových ložísk
8
5
8482910000
Guľky, ihly a valčeky
8
3
8482990000
Ostatné
8
3
8483101000
Na použitie v lietadlách
3
0
8483109010
Na použitie v automobiloch v kapitole 87
8
3
8483109090
Ostatné
8
5
8483201000
Na použitie v lietadlách
3
0
8483209000
Ostatné
8
0
8483301000
Na použitie v lietadlách
3
0
8483309000
Ostatné
8
3
8483401010
Valčekové skrutky
3
0
8483401090
Ostatné
3
0
8483409010
Prevodové ústrojenstvo
8
3
8483409020
Prevodovky
8
0
8483409030
Automatické prevodovky
8
0
8483409041
Na použitie v automobiloch v kapitole 87
8
0
8483409049
Ostatné
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 306
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8483409090
Ostatné
8
3
8483501000
Na použitie v lietadlách
8
0
8483509000
Ostatné
8
0
8483601000
Na použitie v lietadlách
3
0
8483609000
Ostatné
8
0
8483901000
Na použitie v lietadlách
3
0
8483909000
Ostatné
8
0
8484101000
Na použitie v automobiloch v kapitole 87
8
3
8484109000
Ostatné
8
3
8484200000
Mechanické upchávky
8
5
8484900000
Ostatné
8
0
8486101000
Centrifugálne sušičky
0
0
8486102000
Prístroje na ťahanie a preťahovanie monokryštalických polovodičových kryštálov
0
0
8486103010
Stroje na rezanie monokryštalických polovodičových kryštálov na pláty
0
0
8486103020
Stroje na brúsenie alebo leštenie pri obrábaní polovodičových doštičiek vrátane strojov na lapovanie
0
0
8486103090
Ostatné
8
0
8486104011
Stroje na opracovanie akéhokoľvek materiálu ich úberom z výroby polovodičových doštičiek
0
0
8486104019
Ostatné
8
7
8486104020
Prístroje na odstraňovanie povlaku alebo čistenie polovodičových doštičiek pomocou elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov, zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo oblúkových výbojov v plazme
0
0
8486105010
Pece a rúry vyhrievané pomocou odporov
0
0
8486105020
Pece a rúry fungujúce s indukčnou alebo dielektrickou stratou
0
0
8486105030
Ostatné pece a rúry
0
0
8486109000
Ostatné
8
0
8486201000
Centrifugálne sušičky
0
0
8486202100
Pece a rúry vyhrievané pomocou odporov
0
0
8486202210
Na výrobu polovodičových prvkov pre polovodičové doštičky
0
0
8486202290
Ostatné
8
0
8486202310
Prístroje na rýchly ohrev polovodičových doštičiek
0
0
8486202390
Ostatné
0
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 307
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8486203000
Iónové implantátory na dopovanie polovodičových doštičiek
0
0
8486204000
Stroje na pokrývanie doštičiek membránou alebo na ich pokovovanie naprášením
0
0
8486205110
Pre polovodičové vedenia
0
0
8486205190
Ostatné
8
0
8486205910
Pre polovodičové vedenia
0
0
8486205990
Ostatné
8
0
8486206010
Prístroje na priamy záznam na doštičky
0
0
8486206020
Krokové a periodicky pracujúce vyrovnávače
0
0
8486206090
Ostatné
0
0
8486207000
Prístroje na mokré leptanie, prípravu, odstraňovanie povlaku alebo čistenie polovodičových doštičiek
0
0
8486208110
Laserové frézovacie stroje na frézovanie kontaktných pásov pri výrobe polovodičových materiálov
0
0
8486208190
Ostatné
8
7
8486208200
Prístroje na suché leptanie šablón na polovodičové materiály pomocou elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov, zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo oblúkových výbojov v plazme
0
0
8486208300
Prístroje na odstraňovanie povlaku alebo čistenie polovodičových doštičiek pomocou elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov, zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo oblúkových výbojov v plazme
0
0
8486209110
Striekacie prístroje na leptanie, odstraňovanie povlaku alebo čistenie polovodičových doštičiek
0
0
8486209120
Tryskacie stroje na čistenie a odstraňovanie nečistôt z kovových plôch polovodičových obalov pred elektrickým pokovovaním
0
0
8486209190
Ostatné
0
0
8486209200
Stroje na nanášanie povlakov a prípravu alebo stabilizáciu fotovrstvy
0
0
8486209310
Stroje na brúsenie alebo leštenie pri obrábaní polovodičových doštičiek vrátane strojov na lapovanie
0
0
8486209320
Deliace stroje na orysovávanie alebo ryhovanie polovodičových doštičiek
0
0
8486209390
Ostatné
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 308
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8486209400
Stroj na umývanie doštičiek, nosiča alebo rúrky
0
0
8486209500
Stroje na lepenie fólií na doštičky
0
0
8486209600
Stroje na rezanie doštičiek na odrezky
0
0
8486209900
Ostatné
8
0
8486301000
Prístroje na mokré leptanie, prípravu, odstraňovanie povlaku alebo čistenie
0
0
8486302000
Prístroje na projektovanie alebo kreslenie predlôh obvodov na citlivé polovodičové materiály
0
0
8486303010
Pracujúce pomocou lasera alebo iných svetelných alebo fotónových zväzkov
8
7
8486303020
Pracujúce pomocou ultrazvuku
8
0
8486303030
Pracujúce pomocou elektrických výbojov
8
0
8486303041
Stroj na suché leptanie
8
0
8486303049
Ostatné
8
0
8486304010
Brúsiace alebo leštiace stroje
8
0
8486304020
Stroje na orysovávanie
8
0
8486304090
Ostatné
8
0
8486305010
Stroje na nanášanie povlakov
8
0
8486305020
Stroje na nanášanie povlakov a prípravu
8
0
8486305031
Pracujúce pomocou fyzikálnej metódy
8
0
8486305032
Pracujúce pomocou chemickej metódy
8
0
8486305039
Ostatné
8
0
8486306010
Dávkovače tesnení, kontaktov, medzerníkov alebo kvapalných kryštálov
8
0
8486306090
Ostatné
8
0
8486307000
Odstredivky, vrátane sušiacich odstrediviek
8
0
8486308000
Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov
8
5
8486309010
Prístroj na montáž obrazovky
8
0
8486309020
Roboty na výrobu plochých panelových displejov
8
3
8486309090
Ostatné
8
0
8486401010
Prístroje vytvárajúce šablóny na výrobu masiek alebo mriežok potiahnutých ochrannou základnou fotovrstvou
0
0
8486401020
Frézovacie stroje sústreďujúce iónové lúče, určené na výrobu alebo na opravu masiek a ohniskových doštičiek
0
0
8486401030
Stroje na nanášanie povlakov a prípravu alebo stabilizáciu fotovrstvy
0
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 309
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8486401090
Ostatné
8
0
8486402010
Prístroje na zapustenie výlisku a spájanie prívodov a vývodov pri montáži polovodičov
0
0
8486402020
Stroje na vkladanie alebo odstraňovanie polovodičových zariadení
8
0
8486402031
Zapuzdrovacie zariadenia pre montáž polovodičov
0
0
8486402039
Ostatné
8
0
8486402040
Stroje na zapustenie spájkovacej guľôčky do polovodičovej alebo keramickej dosky
3
0
8486402050
Prístroje na pripojenie alebo odpojenie doštičky z keramického bloku pri leštení doštičiek
8
0
8486402061
Vstrekovacie lisy
8
0
8486402062
Stroje na tvarovanie podtlakom a ostatné stroje na tvarovanie za tepla
8
0
8486402063
Ostatné stroje na tvarovanie alebo iné formovanie okrem vytláčacích lisov, strojov na tvarovanie vyfukovaním a strojov na tvarovanie alebo obnovovanie (protektorovanie) pneumatík alebo na tvarovanie či iné formovanie duší pneumatík
8
3
8486402070
Formy na vstrekovanie alebo lisovanie gumy alebo plastov
0
0
8486402080
Stroj na zapustenie polovodičového výlisku, umývanie doštičiek, nosiča alebo rúrky
0
0
8486402091
Obrábacie stroje (vrátane lisov), s číslicovým riadením alebo bez, používané na tvarovanie kovov ohýbaním, skladaním, vyrovnávaním a splošťovaním určené pre polovodičové vedenia
0
0
8486402092
Obrábacie stroje (vrátane lisov), s číslicovým riadením alebo bez, používané na tvarovanie kovov ohýbaním, skladaním, vyrovnávaním a splošťovaním určené pre iné ako polovodičové vedenia
8
0
8486402099
Ostatné
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 310
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8486403010
Automatické stroje a prístroje na prepravu, manipuláciu a skladovanie polovodičových doštičiek, doštičkových kaziet a škatúľ a ostatného materiálu na polovodičové zariadenia
0
0
8486403090
Ostatné
0
0
8486404011
Stereoskopické mikroskopy vybavené zariadením konštruovaným špeciálne pre manipuláciu a prepravu polovodičových doštičiek alebo mriežok
0
0
8486404012
Ostatné mikrofotografické mikroskopy vybavené zariadením konštruovaným špeciálne pre manipuláciu a prepravu polovodičových doštičiek alebo mriežok
0
0
8486404020
Mikroskopy s elektrónovým lúčom vybavené zariadením konštruovaným špeciálne pre manipuláciu a prepravu polovodičových doštičiek alebo mriežok
0
0
8486409000
Ostatné
8
0
8486901010
K podpoložkám 8486.10.1000, 8486.10.2000, 8486.10.3010, 8486.10.3020, 8486.10.4011, 8486.10.4020, 8486.10.5010, 8486.10.5020 alebo 8486.10.5030
0
0
8486901020
K podpoložkám 8486.10.3090, 8486.10.4019 alebo 8486.10.9000
8
- K podpoložke 8486.10.3090
0
- K podpoložke 8486.10.4019
3
- K podpoložke 8486.10.9000
0
8486902010
K podpoložkám 8486.20.1000, 8486.20.2100, 8486.20.2210, 8486.20.2310, 8486.20.2390, 8486.20.3000, 8486.20.4000, 8486.20.5110, 8486.20.5910, 8486.20.6010, 8486.20.6020, 8486.20.6090, 8486.20.7000, 8486.20.8110, 8486.20.8200, 8486.20.8300, 8486.20.9110, 8486.20.9120, 8486.20.9190, 8486.20.9200, 8486.20.9310, 8486.20.9320, 8486.20.9400, 8486.20.9500 alebo 8486.20.9600
0
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 311
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8486902020
K podpoložkám 8486.20.2290, 8486.20.5190, 8486.20.5990, 8486.20.8190, 8486.20.9390 alebo 8486.20.9900
8
- K podpoložke 8486.20.9390
0
- K podpoložke 8486.20.8190
3
- K podpoložkám 8486.20.5190, 8486.20.5990
0
- K podpoložke 8486.20.2290
0
- K podpoložke 8486.20.9900
0
8486903010
K podpoložkám 8486.30.1000 alebo 8486.30.2000
0
0
8486903020
K podpoložkám 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 8486.30.3041, 8486.30.3049, 8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090, 8486.30.7000, 8486.30.8000, 8486.30.9020 alebo 8486.30.9090
8
- K podpoložke 8486.30.7000
3
- K podpoložke 8486.30.8000
5
- K podpoložkám 8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090
0
- K podpoložkám 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 8486.30.3041, 8486.30.3049
3
- K podpoložke 8486.30.9020
3
- K podpoložke 8486.30.9090
0
8486903030
K podpoložkám 8486.30.5010, 8486.30.5020, 8486.30.5031, 8486.30.5032, 8486.30.5039, 8486.30.6010, 8486.30.6090 alebo 8486.30.9010
8
0
8486904010
K podpoložkám 8486.40.1010, 8486.40.1020, 8486.40.1030, 8486.40.2010, 8486.40.2031, 8486.40.2070, 8486.40.2080, 8486.40.2091, 8486.40.3010, 8486.40.3090, 8486.40.4011, 8486.40.4012 alebo 8486.40.4020
0
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 312
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8486904020
K podpoložkám 8486.40.1090, 8486.40.2020, 8486.40.2039, 8486.40.2040, 8486.40.2050, 8486.40.2061, 8486.40.2062, 8486.40.2063, 8486.40.2092, 8486.40.2099 alebo 8486.40.9000
8
0
8487100000
Vrtule a ich lopatky pre lode a „člny“
8
3
8487901000
Na použitie v automobiloch v kapitole 87
8
3
8487909010
Olejové tesniace krúžky
8
3
8487909090
Ostatné
8
3
8501101000
Motory na jednosmerný prúd
8
0
8501102000
Motory na striedavý prúd
8
0
8501103000
Univerzálne motory na jednosmerný aj striedavý prúd
8
0
8501201000
S výkonom presahujúcim 37,5 W, ale nepresahujúcim 100 W
8
0
8501202000
S výkonom presahujúcim 100 W, ale nepresahujúcim 750 W
8
0
8501203000
S výkonom presahujúcim 750 W
8
0
8501311010
S výkonom nepresahujúcim 100 W
8
0
8501311090
Ostatné
8
0
8501312000
Generátory jednosmerného prúdu
8
0
8501321000
Motory na jednosmerný prúd
8
0
8501322000
Generátory jednosmerného prúdu
8
0
8501331000
Motory na jednosmerný prúd
8
0
8501332000
Generátory jednosmerného prúdu
8
0
8501341000
Motory na jednosmerný prúd
8
0
8501342000
Generátory jednosmerného prúdu
8
0
8501401000
S výkonom nepresahujúcim 100 W
8
0
8501402000
S výkonom presahujúcim 100 W, ale nepresahujúcim 750 W
8
0
8501403000
S výkonom presahujúcim 750 W, ale nepresahujúcim 75 kW
8
0
8501404000
S výkonom presahujúcim 75 kW
8
0
8501510000
S výkonom nepresahujúcim 750 W
8
0
8501520000
S výkonom presahujúcim 750 W, ale nepresahujúcim 75 kW
8
3
8501531000
S výkonom nepresahujúcim 375 kW
8
3
8501532000
S výkonom presahujúcim 375 kW, ale nepresahujúcim 1500 kW
8
0
8501534000
S výkonom presahujúcim 1500 kW
8
3
8501611000
S výkonom nepresahujúcim 750 VA
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 313
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8501612000
S výkonom presahujúcim 750 VA, ale nepresahujúcim 75 kVA
8
0
8501620000
S výkonom presahujúcim 75 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA
8
0
8501631000
S minimálnym výkonom rovnajúcim sa 400 kW
0
0
8501639000
Ostatné
8
0
8501640000
S výkonom presahujúcim 750 kVA
0
0
8502111000
S výkonom nepresahujúcim 750 VA
8
0
8502112000
S výkonom presahujúcim 750 VA, ale nepresahujúcim 75 kVA
8
0
8502120000
S výkonom presahujúcim 75 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA
8
3
8502131010
S minimálnym výkonom rovnajúcim sa 400 kW
0
0
8502131090
Ostatné
8
0
8502132000
S výkonom presahujúcim 750 kVA, ale nepresahujúcim 3500 kVA
0
0
8502134000
S výkonom presahujúcim 3500 kVA
0
0
8502201000
S výkonom nepresahujúcim 75 kVA
8
0
8502202000
S výkonom presahujúcim 75 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA
8
0
8502203010
S minimálnym výkonom rovnajúcim sa 400 kW
0
0
8502203090
Ostatné
8
0
8502204000
S výkonom presahujúcim 750 kVA
0
0
8502311000
S výkonom nepresahujúcim 75 kVA
8
0
8502312000
S výkonom presahujúcim 75 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA
8
0
8502313000
S výkonom presahujúcim 375 kVA, ale nepresahujúcim 750 kVA
8
0
8502314000
S výkonom presahujúcim 750 kVA
8
0
8502391000
S výkonom nepresahujúcim 75 kVA
8
0
8502392000
S výkonom presahujúcim 75 kVA, ale nepresahujúcim 375 kVA
8
0
8502393000
S výkonom presahujúcim 375 kVA, ale nepresahujúcim 750 kVA
8
0
8502394000
S výkonom presahujúcim 750 kVA
8
0
8502400000
Elektrické rotačné meniče
8
0
8503001000
K motorom
8
3
8503002000
Ku generátorom a generátorovým agregátom
8
0
8503003000
K rotačným meničom
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 314
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8504101010
S menovitým prúdom maximálne 1 A
8
0
8504101020
S menovitým prúdom nad 1 A, ale maximálne 20 A
8
3
8504102000
S menovitým prúdom nad 20 A, ale maximálne 60 A
8
0
8504103000
S menovitým prúdom nad 60 A
8
0
8504211000
Meracie transformátory
8
0
8504219010
S výkonom nepresahujúcim 100 kVA
8
0
8504219020
S výkonom presahujúcim 100 kVA, ale nepresahujúcim 650 kVA
8
0
8504221000
Meracie transformátory
8
0
8504229010
S výkonom presahujúcim 650 kVA, ale nepresahujúcim 1 000 kVA
8
0
8504229020
S výkonom presahujúcim 1 000 kVA, ale nepresahujúcim 5 000 kVA
8
0
8504229030
S výkonom presahujúcim 5 000 kVA, ale nepresahujúcim 10 000 kVA
8
0
8504230000
S výkonom presahujúcim 10 000 kVA
8
0
8504311000
Meracie transformátory
8
0
8504312000
Regulátory napätia
8
0
8504319010
S výkonom nepresahujúcim 100 VA
8
0
8504319020
S výkonom presahujúcim 100 VA, ale nepresahujúcim 500 VA
8
0
8504319040
S výkonom presahujúcim 500 VA, ale nepresahujúcim 1 kVA
8
0
8504321000
Meracie transformátory
8
0
8504322000
Regulátory napätia
8
0
8504329010
S výkonom presahujúcim 1 kVA, ale nepresahujúcim 5 kVA
8
0
8504329020
S výkonom presahujúcim 5 kVA, ale nepresahujúcim 16 kVA
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 315
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8504331000
Meracie transformátory
8
0
8504332000
Regulátory napätia
8
0
8504339010
S výkonom presahujúcim 16 kVA, ale nepresahujúcim 30 kVA
8
0
8504339020
S výkonom presahujúcim 30 kVA, ale nepresahujúcim 100 kVA
8
0
8504339040
S výkonom presahujúcim 100 kVA, ale nepresahujúcim 500 kVA
8
0
8504341000
Meracie transformátory
8
0
8504342000
Regulátory napätia
8
0
8504349010
S výkonom presahujúcim 500 kVA, ale nepresahujúcim 2 000 kVA
8
0
8504349030
S výkonom presahujúcim 2 000 kVA
8
0
8504401010
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504401090
Ostatné
8
0
8504402011
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504402019
Ostatné
8
3
8504402091
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504402099
Ostatné
8
0
8504403010
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504403090
Ostatné
8
0
8504404010
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504404090
Ostatné
8
3
8504405010
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504405090
Ostatné
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 316
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8504409011
K strojom na automatické spracovanie údajov
0
0
8504409019
Ostatné
0
0
8504409091
K telekomunikačným prístrojom
0
0
8504409099
Ostatné
8
0
8504501010
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504501090
Ostatné
8
0
8504502010
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504502090
Ostatné
8
0
8504509010
K strojom na automatické spracovanie údajov a k ich jednotkám a k telekomunikačným prístrojom
0
0
8504509090
Ostatné
8
0
8504901000
PCA (zostavy plošných spojov) k podpoložkám 8504.40, 8504.50, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých plošných spojov k položke 85.34, určené pre stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky a pre telekomunikačné prístroje
0
0
8504909000
Ostatné
8
0
8505111000
Z ocele AlNiCo
8
0
8505119000
Ostatné
8
0
8505191000
Z oxidu železa
8
0
8505199000
Ostatné
8
0
8505200000
Elektromagnetické spojky a brzdy
8
0
8505901000
Elektromagnety
8
0
8505902000
Skľučovadlá, svorky, zveráky a ostatné podobné upínacie zariadenia s elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi
8
0
8505903000
Elektromagnetické zdvíhacie hlavy
8
0
8505909000
Časti a súčasti
8
0
8506101000
Mangánové batérie
13
0
8506102000
Alkalické mangánové batérie
13
0
8506109000
Ostatné
8
0
8506300000
Na báze oxidu ortutnatého
8
0
8506400000
Na báze oxidu strieborného
8
0
8506500000
Lítiové
8
0
8506600000
Zinkovzdušné
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 317
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8506801000
Na báze oxidu zinočnatého
8
0
8506809000
Ostatné
8
0
8506900000
Časti a súčasti
8
0
8507100000
Olovené, používané na štartovanie piestových motorov
8
0
8507200000
Ostatné olovené akumulátory
8
0
8507300000
Nikel-kadmiové
8
3
8507400000
Fero-niklové
8
0
8507801000
Na báze hydridu niklu
8
0
8507802000
Lítio-iónové
8
0
8507803000
Lítio-polymérové
8
0
8507809000
Ostatné
8
0
8507901000
Separátory
8
0
8507909000
Ostatné
8
0
8508110000
S výkonom nepresahujúcim 1 500 W a v ktorých objemová kapacita vrecka na prach alebo iného zásobníka nepresahuje 20 litrov
8
0
8508191000
Na použitie v domácnosti
8
0
8508199000
Ostatné
8
3
8508600000
Ostatné vysávače
8
3
8508701000
K podpoložkám 8508.11.0000 alebo 8508.19.1000
8
0
8508702000
K podpoložkám 8508.19.9000 alebo 8508.60.0000
8
3
8509400000
Prístroje na mletie potravín a mixéry potravín; odšťavovače ovocia alebo zeleniny
8
0
8509801000
Kávové mlynčeky
8
0
8509802000
Mlynčeky na ľad
8
0
8509803000
Leštiče parkiet
8
0
8509804000
Drviče kuchynského odpadu
8
0
8509809000
Ostatné
8
0
8509900000
Časti a súčasti
8
0
8510100000
Holiace strojčeky
8
0
8510200000
Strojčeky na strihanie vlasov a srsti
8
0
8510300000
Depilačné prístroje
8
0
8510901000
K holiacim strojčekom
8
0
8510902000
K strojčekom na strihanie vlasov a srsti
8
0
8510903000
K depilačným prístrojom
8
0
8511101000
Na použitie v lietadlách
3
0
8511109000
Ostatné
8
0
8511201000
Na použitie v lietadlách
3
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 318
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
8511209000
Ostatné
8
0
8511301000
Na použitie v lietadlách
3
0
8511309000
Ostatné
8
0
8511401000
Na použitie v lietadlách
3
0
8511409000
Ostatné
8
0
8511501000
Na použitie v lietadlách
3
0
8511509000
Ostatné
8
0
8511801000
Na použitie v lietadlách
3
0
8511809000
Ostatné
8
0
8511901000
Na použitie v lietadlách
3
0
8511909000
Ostatné
8
0
8512100000
Svetelné alebo vizuálne signalizačné prístroje na bicykle
8
0
8512201000
Svetelné prístroje
8
0
8512202000
Signalizačné prístroje
8
0
8512300000
Zvukové signalizačné prístroje
8
0
8512400000
Stierače, rozmrazovače a odhmlievače
8
0
8512900000
Časti a súčasti
8
0
8513101000
Bezpečnostné svietidlá používané v baníctve
8
0
8513102000
Ručné baterky
8
0
8513109000
Ostatné
8
0
8513900000
Časti a súčasti
8
0
8514101000
Na použitie v laboratóriách
8
0
8514102000
Na použitie v kovospracujúcom priemysle
8
0
8514103000
Na použitie v potravinárskom priemysle
8
0
8514109000
Ostatné
8
0
8514201000
Na použitie v laboratóriách
8