EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 227
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
6403919000
Ostatná
13
0
6403991000
Galantérna obuv
13
0
6403992000
Horolezecká obuv
13
0
6403993000
Šnurovacia obuv
13
0
6403994000
Obuv na tenis, obuv na basketbal, obuv na gymnastiku, obuv na cvičenie a podobne
13
0
6403999000
Ostatná
13
0
6404110000
Športová obuv; obuv na tenis, obuv na basketbal, obuv na gymnastiku, obuv na cvičenie a podobne
13
0
6404191000
Šľapky
13
0
6404199000
Ostatná
13
0
6404201000
Šľapky
13
0
6404209000
Ostatná
13
0
6405100000
So zvrškom z usne alebo kompozitnej usne
13
3
6405200000
So zvrškom z textilných materiálov
13
0
6405900000
Ostatná
13
5
6406101000
Zvršky
8
0
6406102000
Časti a súčasti
8
0
6406201000
Vonkajšie podrážky
8
0
6406202000
Podpätky
8
0
6406910000
Z dreva
8
0
6406991000
Vymeniteľné vložky do topánok
8
0
6406992000
Pružné podpätníky
8
0
6406993000
Gamaše
8
0
6406994000
Ochranné návleky na nohy
8
0
6406999000
Ostatné
8
0
6501000000
Klobúkové šišiaky alebo formy, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvoreného okraja; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru, tiež rozrezané na výšku), z plsti
8
0
6502000000
Klobúkové šišiaky alebo formy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvoreného okraja, nepodšívané ani nezdobené
8
0
6504000000
Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 228
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
6505100000
Sieťky na vlasy
8
0
6505901010
Zo syntetických vlákien
8
0
6505901090
Z ostatných vlákien
8
0
6505902010
Športové čiapky
8
0
6505902020
Barety
8
0
6505902090
Ostatné
8
0
6505909000
Ostatné
8
0
6506100000
Ochranné pokrývky hlavy
8
0
6506910000
Z kaučuku alebo plastov
8
0
6506991000
Z usne
8
0
6506992000
Z kovu
8
0
6506999000
Ostatné
8
0
6507000000
Potné vložky, podšívky, povlaky, klobúkové podložky, klobúkové kostry, šilty a podbradné remienky, na pokrývky hlavy
8
0
6601100000
Záhradné alebo podobné slnečníky a dáždniky
13
0
6601910000
So zásuvnou palicou
13
0
6601991000
Vychádzkové palice s dáždnikom
13
0
6601992000
Slnečníky
13
0
6601999000
Ostatné
13
0
6602001000
Vychádzkové palice
8
0
6602002000
Palice so sedadielkom
8
0
6602003000
Biče, jazdecké bičíky
8
0
6602009000
Ostatné
8
0
6603200000
Dáždnikové a slnečníkové kostry, vrátane kostier namontovaných na paliciach
13
0
6603900000
Ostatné
13
0
6701000000
Kože a ostatné časti vtákov s perím alebo páperím, perie, časti peria, páperie a výrobky z nich (iné ako tovar položky 0505 a opracované brká a kostrnky pier)
8
0
6702100000
Z plastov
8
0
6702901000
Z tkanín
8
0
6702902000
Z papiera
8
0
6702909000
Ostatné
8
0
6703001010
Prané, rovnobežne zrovnané, stenčené
8
0
6703001090
Ostatné
8
0
6703009000
Ostatné
8
0
6704110000
Celé parochne
8
0
6704191000
Príčesky
8
0
6704192000
Nepravé fúzy (brady)
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 229
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
6704193000
Nepravé obočia
8
0
6704194000
Nepravé mihalnice
8
0
6704199000
Ostatné
8
0
6704201000
Celé parochne
8
0
6704202000
Príčesky
8
0
6704203000
Nepravé fúzy (brady)
8
0
6704204000
Nepravé obočia
8
0
6704205000
Nepravé mihalnice
8
0
6704209000
Ostatné
8
0
6704900000
Z ostatných materiálov
8
0
6801000000
Dlažbové kocky, obrubníky a dlažbové dosky, z prírodného kameňa (okrem bridlice)
8
0
6802100000
Dlaždice, kocky a podobné výrobky, tiež pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, ktorých najväčšiu plochu možno zahrnúť do štvorca so stranou menšou ako 7cm; umelo farbené granuly, odštiepky a prach
8
3
6802211000
Mramor
8
5
6802212000
Travertín
8
0
6802213000
Alabaster
8
0
6802230000
Žula
8
5
6802291000
Ostatné vápenaté kamene
8
0
6802299000
Ostatné
8
5
6802911000
Mramor
8
5
6802912000
Travertín
8
0
6802913000
Alabaster
8
0
6802920000
Ostatné vápenaté kamene
8
0
6802930000
Žula
8
5
6802990000
Ostatné kamene
8
5
6803001000
Atramentový kameň
8
5
6803009000
Ostatné
8
5
6804100000
Mlynské kamene a brúsne kamene, používané na mletie, brúsenie alebo rozvlákňovanie
8
0
6804210000
Z aglomerovaného syntetického alebo prírodného diamantu
8
0
6804220000
Z ostatných aglomerovaných brúsiv alebo z keramiky
8
3
6804230000
Z prírodného kameňa
8
0
6804300000
Kamene na ručné ostrenie alebo leštenie
8
0
6805100000
Len na podložke z tkaniny
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 230
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
6805200000
Len na podložke z papiera alebo lepenky
8
0
6805300000
Na podložke z ostatných materiálov
8
0
6806101000
Trosková vlna
8
0
6806102000
Kamenná vlna
8
3
6806103000
Keramické vlákno
8
0
6806109000
Ostatné
8
0
6806201000
Bridličnatý vermikulit
8
5
6806202000
Expandované hliny
8
0
6806204000
Expandovaný perlit
8
0
6806209000
Ostatné
8
0
6806901000
Ohňovzdorný materiál
8
0
6806909000
Ostatné
8
3
6807100000
V kotúčoch
8
0
6807900000
Ostatné
8
0
6808000000
Dosky, tabule, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rastlinných vlákien, slamy, hoblín, drevených triesok, pilín alebo ostatných drevených odpadov, aglomerované cementom, sadrou alebo ostatnými minerálnymi spojivami
8
0
6809110000
Potiahnuté alebo vystužené len papierom alebo lepenkou
8
0
6809190000
Ostatné
8
0
6809900000
Ostatné výrobky
8
0
6810111000
Tvárnice
8
0
6810112000
Tehly
8
0
6810191000
Krytinová škridla a obkladové dosky
8
0
6810192000
Dlaždice
8
0
6810193000
Strešné škridly
8
0
6810199000
Ostatné
8
0
6810910000
Montované konštrukčné dielce na stavby alebo pre stavebné inžinierstvo
8
0
6810991000
Nosníky a trámy
8
0
6810992000
Pilóty
8
0
6810993000
Elektrické stĺpy
8
0
6810994000
Železničné podvaly
8
0
6810995000
Rúry
8
0
6810999000
Ostatné
8
0
6811401010
Na strechy, stropy, steny alebo podlahy
8
0
6811401090
Ostatné
8
0
6811402010
Na strechy, stropy, steny alebo podlahy
8
0
6811402090
Ostatné
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 231
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
6811403000
Rúry, rúrky a potrubné armatúry
8
0
6811409010
Na strechy, stropy, steny alebo podlahy
8
0
6811409090
Ostatné
8
0
6811810000
Vlnité dosky
8
0
6811820000
Ostatné dosky, tabule, dlaždice a podobné výrobky
8
0
6811830000
Rúry, rúrky a potrubné armatúry
8
0
6811890000
Ostatné výrobky
8
0
6812801000
Odevy, odevné doplnky, obuv a pokrývky hlavy
8
0
6812802000
Papier, lepenka a plsť
8
0
6812803000
Lisovaný tesniaci materiál z azbestových vlákien, v tabuliach alebo kotúčoch
8
0
6812809000
Ostatné
8
0
6812910000
Odevy, odevné doplnky, obuv a pokrývky hlavy
8
0
6812920000
Papier, lepenka a plsť
8
0
6812930000
Lisovaný tesniaci materiál z azbestových vlákien, v tabuliach alebo kotúčoch
8
0
6812990000
Ostatné
8
0
6813201010
Pre automobily
8
0
6813201090
Ostatné
8
0
6813202010
Pre automobily
8
0
6813202090
Ostatné
8
0
6813209010
Pre automobily
8
3
6813209090
Ostatné
8
3
6813810000
Brzdové obloženia a podložky
8
0
6813891000
Spojkové obloženia
8
0
6813899000
Ostatné
8
3
6814100000
Dosky, tabule a pásy z aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, tiež na podložke
8
0
6814900000
Ostatné
8
0
6815101000
Iné ako elektrické výrobky z grafitu
8
0
6815102000
Uhlíkové vlákno
8
0
6815109000
Ostatné
8
0
6815200000
Výrobky z rašeliny
8
0
6815910000
Obsahujúce magnezit, dolomit alebo chromit
8
0
6815990000
Ostatné
8
5
6901001000
Tehly
8
0
6901002000
Kvádre
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 232
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
6901003000
Dlaždice, obkladačky
8
0
6901009010
Tabuľky a panely
8
0
6901009090
Ostatné
8
0
6902100000
Obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti prvkov Mg, Ca alebo Cr, vyjadrené ako MgO, CaO alebo Cr2O3, jednotlivo alebo spolu
8
5
6902200000
Obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti oxidu hlinitého (Al2O3), oxidu kremičitého (SiO2) alebo zmesi alebo zlúčeniny týchto produktov
8
5
6902901000
Na základe silikónkarbidu alebo zirkónu
8
0
6902909000
Ostatné
8
5
6903101000
Retorty
8
0
6903102010
Do pecí na výrobu polovodičových doštičiek
3
0
6903102090
Ostatné
8
0
6903103000
Reakčné nádoby
8
0
6903104000
Mufle
8
0
6903105000
Dýzy
8
0
6903106000
Zátky
8
0
6903107000
Rúry a rúrky
8
0
6903108000
Tyče a prúty
8
0
6903109000
Ostatné
8
3
6903201000
Retorty
8
0
6903202000
Taviace tégliky
8
0
6903203000
Reakčné nádoby
8
0
6903204000
Mufle
8
0
6903205000
Dýzy
8
0
6903206000
Zátky
8
0
6903207000
Rúry a rúrky
8
0
6903208000
Tyče a prúty
8
0
6903209000
Ostatné
8
0
6903901000
Na základe silikónkarbidu alebo zirkónu
8
0
6903909010
Retorty
8
0
6903909020
Taviace tégliky
8
0
6903909030
Reakčné nádoby
8
0
6903909040
Mufle
8
0
6903909050
Dýzy
8
0
6903909060
Zátky
8
0
6903909070
Rúry a rúrky
8
0
6903909080
Tyče a prúty
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 233
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
6903909090
Ostatné
8
5
6904100000
Tehly
8
0
6904900000
Ostatné
8
0
6905100000
Krytinová škridla
8
0
6905901000
Rúrkové komínové nadstavce a komínové výmurovky
8
0
6905902000
Architektonické ozdoby
8
0
6905909000
Ostatné
8
0
6906001000
Rúry a rúrky, žliabky a odkvapové žľaby
8
0
6906002000
Potrubná armatúra
8
0
6907101000
Z porcelánu alebo jemného porcelánu
8
0
6907109000
Ostatné
8
0
6907901000
Z porcelánu alebo jemného porcelánu
8
0
6907909000
Ostatné
8
0
6908101000
Z porcelánu alebo jemného porcelánu
8
0
6908109000
Ostatné
8
3
6908901000
Z porcelánu alebo jemného porcelánu
8
5
6908909000
Ostatné
8
5
6909110000
Z porcelánu alebo jemného porcelánu
8
0
6909120000
Výrobky s tvrdosťou 9 alebo viac Mohsovej stupnice
8
0
6909190000
Ostatné
8
0
6909900000
Ostatné
8
0
6910101000
Umývadlá
8
0
6910102000
Vane
8
0
6910103000
Záchodové misy
8
0
6910104000
Záchodové mušle
8
0
6910109000
Ostatné
8
3
6910900000
Ostatné
8
3
6911101000
Kávové súpravy alebo čajové súpravy
8
5
6911102000
Misky a misy
8
3
6911109000
Ostatné
8
0
6911901000
Predmety do domácnosti
8
0
6911902000
Toaletné predmety
8
0
6911909000
Ostatné
8
0
6912001010
Kávové súpravy alebo čajové súpravy
8
3
6912001020
Misky a misy
8
3
6912001090
Ostatné
8
5
6912002000
Predmety do domácnosti
8
0
6912003000
Toaletné predmety
8
0
6912009000
Ostatné
8
0
6913101000
Sochy, sošky a busty
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 234
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
6913109020
Ozdobný stolový tovar
8
0
6913109090
Ostatné
8
0
6913901000
Sochy, sošky a busty
8
0
6913909020
Ozdobný stolový tovar
8
0
6913909090
Ostatné
8
3
6914101000
Kvetináče
8
0
6914109000
Ostatné
8
0
6914901000
Kvetináče
8
0
6914909000
Ostatné
8
0
7001001000
Masívne sklo v kusoch
5
0
7001002000
Odpad a úlomky, črepy
3
0
7002100000
Guľôčky
8
0
7002201000
Na výrobu kremenného tovaru pre polovodiče
3
0
7002209000
Ostatné
8
0
7002311000
Na výrobu kremenného tovaru pre polovodiče
3
3
7002319000
Ostatné
8
3
7002320000
Z ostatného skla s lineárnym koeficientom teplotnej rozťažnosti nepresahujúcim 5 × 10–6 na Kelvin v rozmedzí teplôt od 0 °C do 300 °C
8
0
7002390000
Ostatné
8
0
7003121000
S hrúbkou nepresahujúcou 2 mm
8
0
7003122000
S hrúbkou presahujúcou 2 mm ale nepresahujúcou 3 mm
8
0
7003123000
S hrúbkou presahujúcou 3 mm ale nepresahujúcou 4 mm
8
0
7003124000
S hrúbkou presahujúcou 4 mm ale nepresahujúcou 5 mm
8
0
7003125000
S hrúbkou presahujúcou 5 mm ale nepresahujúcou 6 mm
8
0
7003126000
S hrúbkou presahujúcou 6 mm ale nepresahujúcou 8 mm
8
0
7003127000
S hrúbkou presahujúcou 8 mm
8
0
7003191000
S hrúbkou nepresahujúcou 2 mm
8
0
7003192000
S hrúbkou presahujúcou 2 mm ale nepresahujúcou 3 mm
8
0
7003193000
S hrúbkou presahujúcou 3 mm ale nepresahujúcou 4 mm
8
0
7003194000
S hrúbkou presahujúcou 4 mm ale nepresahujúcou 5 mm
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 235
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
7003195000
S hrúbkou presahujúcou 5 mm ale nepresahujúcou 6 mm
8
0
7003196000
S hrúbkou presahujúcou 6 mm ale nepresahujúcou 8 mm
8
0
7003197000
S hrúbkou presahujúcou 8 mm
8
0
7003200000
Tabuľové sklo s drôtenou vložkou
8
0
7003300000
Profily
8
0
7004201000
S hrúbkou nepresahujúcou 2 mm
8
0
7004202000
S hrúbkou presahujúcou 2 mm ale nepresahujúcou 3 mm
8
0
7004203000
S hrúbkou presahujúcou 3 mm ale nepresahujúcou 4 mm
8
0
7004204000
S hrúbkou presahujúcou 4 mm ale nepresahujúcou 5 mm
8
0
7004205000
S hrúbkou presahujúcou 5 mm ale nepresahujúcou 6 mm
8
0
7004206000
S hrúbkou presahujúcou 6 mm ale nepresahujúcou 8 mm
8
0
7004207000
S hrúbkou presahujúcou 8 mm
8
0
7004901000
S hrúbkou nepresahujúcou 2 mm
8
0
7004902000
S hrúbkou presahujúcou 2 mm ale nepresahujúcou 3 mm
8
0
7004903000
S hrúbkou presahujúcou 3 mm ale nepresahujúcou 4 mm
8
0
7004904000
S hrúbkou presahujúcou 4 mm ale nepresahujúcou 5 mm
8
0
7004905000
S hrúbkou presahujúcou 5 mm ale nepresahujúcou 6 mm
8
0
7004906000
S hrúbkou presahujúcou 6 mm ale nepresahujúcou 8 mm
8
0
7004907000
S hrúbkou presahujúcou 8 mm
8
0
7005101000
S hrúbkou nepresahujúcou 2 mm
8
3
7005102000
S hrúbkou presahujúcou 2 mm ale nepresahujúcou 3 mm
8
0
7005103000
S hrúbkou presahujúcou 3 mm ale nepresahujúcou 4 mm
8
0
7005104000
S hrúbkou presahujúcou 4 mm ale nepresahujúcou 5 mm
8
0
7005105000
S hrúbkou presahujúcou 5 mm ale nepresahujúcou 6 mm
8
0
7005106000
S hrúbkou presahujúcou 6 mm ale nepresahujúcou 8 mm
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 236
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
7005107000
S hrúbkou presahujúcou 8 mm
8
0
7005211000
S hrúbkou nepresahujúcou 2 mm
8
0
7005212000
S hrúbkou presahujúcou 2 mm ale nepresahujúcou 3 mm
8
0
7005213000
S hrúbkou presahujúcou 3 mm ale nepresahujúcou 4 mm
8
0
7005214000
S hrúbkou presahujúcou 4 mm ale nepresahujúcou 5 mm
8
0
7005215000
S hrúbkou presahujúcou 5 mm ale nepresahujúcou 6 mm
8
0
7005216000
S hrúbkou presahujúcou 6 mm ale nepresahujúcou 8 mm
8
0
7005217000
S hrúbkou presahujúcou 8 mm
8
0
7005291010
Na plazmové zobrazovacie panely (PDP)
4
0
7005291020
Na prázdne masky používané pri výrobe polovodičov alebo plochých panelových displejov
3
0
7005291030
Na organické LED displeje (OLED)
4
0
7005291090
Ostatné
8
0
7005292010
Na plazmové zobrazovacie panely (PDP)
4
0
7005292020
Na prázdne masky používané pri výrobe polovodičov alebo plochých panelových displejov
3
0
7005292030
Na organické LED displeje (OLED)
4
0
7005292090
Ostatné
8
0
7005293000
S hrúbkou presahujúcou 3 mm ale nepresahujúcou 4 mm
8
3
7005294000
S hrúbkou presahujúcou 4 mm ale nepresahujúcou 5 mm
8
3
7005295000
S hrúbkou presahujúcou 5 mm ale nepresahujúcou 6 mm
8
3
7005296000
S hrúbkou presahujúcou 6 mm ale nepresahujúcou 8 mm
8
0
7005297000
S hrúbkou presahujúcou 8 mm
8
0
7005300000
Sklo s drôtenou vložkou
8
0
7006001000
Na plazmové zobrazovacie panely (PDP)
4
5
7006002000
Na prázdne masky používané pri výrobe polovodičov alebo plochých panelových displejov
3
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 237
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
7006003000
Na organické LED displeje (OLED)
4
5
7006009000
Ostatné
8
5
7007110000
V rozmeroch a tvaroch vhodných na zabudovanie do dopravných prostriedkov, lietadiel, kozmických lodí alebo plavidiel
8
0
7007190000
Ostatné
8
0
7007210000
V rozmeroch a tvaroch vhodných na zabudovanie do dopravných prostriedkov, lietadiel, kozmických lodí alebo plavidiel
8
0
7007290000
Ostatné
8
0
7008000000
Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ
8
0
7009100000
Spätné zrkadielka pre dopravné prostriedky
8
0
7009910000
Nezarámované
8
0
7009920000
Zarámované
8
0
7010100000
Ampuly
8
0
7010200000
Zátky, viečka a ostatné uzávery
8
0
7010900000
Ostatné
8
0
7011100000
Na elektrické osvetlenie
8
0
7011201000
Farebné
8
0
7011209000
Ostatné
8
0
7011900000
Ostatné
8
0
7013100000
Zo sklokeramiky
8
0
7013220000
Z olovnatého krištáľu
8
0
7013280000
Ostatné
8
5
7013330000
Z olovnatého krištáľu
8
0
7013370000
Ostatné
8
5
7013410000
Z olovnatého krištáľu
8
0
7013420000
Zo skla s lineárnym koeficientom teplotnej rozťažnosti nepresahujúcim 5 × 10-6 na Kelvin v rozmedzí teplôt od 0 °C do 300 °C
8
0
7013490000
Ostatné
8
5
7013910000
Z olovnatého krištáľu
8
0
7013990000
Ostatné
8
0
7014001000
Pre svetlomety
8
0
7014009010
Signálne sklo
8
0
7014009020
Optické prvky zo skla
8
5
7015100000
Sklá do korekčných okuliarov
8
0
7015901000
Do slnečných okuliarov
8
0
7015902000
Hodinové alebo hodinkové sklá a podobné sklá
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 238
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
7015909000
Ostatné
8
0
7016100000
Sklenené kocky a ostatný drobný sklený tovar, tiež na podložke, na mozaiky alebo podobné dekoratívne účely
8
0
7016901000
Dlažbové kocky, dosky, tehly, dlaždice, obkladačky a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla, tiež s drôtenou vložkou, druhov používaných na stavebné alebo konštrukčné účely
8
0
7016909010
Okenné tabuľky vsadené do olova
8
0
7016909020
Vitráže
8
0
7016909090
Ostatné
8
0
7017100000
Z taveného kremeňa alebo ostatného kremenného skla
8
0
7017200000
Z ostatného skla s lineárnym koeficientom teplotnej rozťažnosti nepresahujúcim 5 × 10-6 na Kelvin v rozmedzí teplôt od 0 °C do 300 °C
8
0
7017900000
Ostatné
8
0
7018101000
Perly
8
0
7018102000
Imitácie perál
8
0
7018103000
Imitácie drahokamov alebo polodrahokamov
8
0
7018104000
Imitácie koralov
8
0
7018109000
Ostatné
8
0
7018200000
Sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1mm
8
0
7018901000
Sklenené oči iné ako protetické výrobky
8
0
7018909000
Ostatné
8
0
7019110000
Striž, s dĺžkou nie väčšou ako 50mm
8
0
7019120000
Pramene
8
0
7019190000
Ostatné
8
3
7019310000
Rohože
8
0
7019320000
Tenké platne (voály)
8
0
7019390000
Ostatné
8
0
7019400000
Tkaniny z prameňov
8
0
7019510000
So šírkou nepresahujúcou 30 cm
8
3
7019520000
So šírkou presahujúcou 30cm, v plátnovej väzbe, s plošnou hmotnosťou menšou ako 250 g/m2, z vlákien s dĺžkovou hmotnosťou jedného vlákna nie väčšou ako 136 texov
8
0
7019590000
Ostatné
8
3
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 239
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
7019901000
Sklenená vlna
8
3
7019909000
Ostatné
8
0
7020001011
Kremenné reaktorové rúrky a držiaky konštruované na vloženie do difúznych a oxidačných pecí na výrobu polovodičových doštičiek
0
0
7020001012
Kremenné taviace tégliky na výrobu polovodičových doštičiek
3
0
7020001013
Na výrobu kremenného tovaru pre polovodiče
3
0
7020001019
Ostatné
8
0
7020001090
Ostatné
8
0
7020009000
Ostatné
8
0
7101101000
Neopracované
8
0
7101102000
Opracované
8
0
7101210000
Neopracované
8
0
7101220000
Opracované
8
0
7102100000
Netriedené
1
0
7102210000
Neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo nahrubo brúsené
1
0
7102290000
Ostatné
5
0
7102310000
Neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo nahrubo brúsené
1
0
7102390000
Ostatné
5
0
7103100000
Neopracované alebo jednoducho rezané alebo hrubo tvarované
1
0
7103911000
Priemyselné
5
0
7103919010
Rubíny
5
0
7103919020
Zafíry
5
0
7103919030
Smaragdy
5
0
7103991000
Priemyselné
5
0
7103999010
Opál
5
0
7103999020
Jadeit
5
0
7103999030
Chalcedón
5
0
7103999040
Krištáľ
5
0
7103999090
Ostatné
5
0
7104100000
Piezoelektrický kremeň
5
0
7104201000
Diamanty
5
0
7104209000
Ostatné
5
0
7104901010
Diamanty
5
0
7104901020
Syntetický kremeň
5
0
7104901090
Ostatné
5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 240
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
7104909010
Diamanty
5
0
7104909090
Ostatné
5
0
7105101000
Prírodných
5
0
7105102000
Umelých
5
0
7105901000
Z granátu
5
0
7105909000
Ostatné
5
0
7106100000
Prach
3
0
7106911000
Obsahujúce v hmotnosti 99,99 % alebo viac striebra
3
0
7106919000
Ostatné
3
0
7106921000
Tyče, prúty a tvarovky
3
0
7106922000
Platne, listy a pásy
3
0
7106923000
Drôty
3
0
7106929000
Ostatné
3
0
7107001000
Tyče, prúty a tvarovky
3
0
7107002000
Platne, listy a pásy
3
0
7107003000
Drôty
3
0
7107004000
Rúry, rúrky a duté tyče
3
0
7107009000
Ostatné
3
0
7108110000
Prach
3
0
7108121000
Zlomky, nugety a zrnká
3
0
7108129000
Ostatné
3
0
7108131010
Na použitie pri výrobe polovodičov
3
0
7108131090
Ostatné
3
0
7108139010
Tyče, prúty a tvarovky
3
0
7108139020
Platne, listy a pásy
3
0
7108139090
Ostatné
3
0
7108200000
Na monetárne účely
0
0
7109000000
Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar
3
0
7110110000
Surové alebo vo forme prachu
3
0
7110190000
Ostatné
3
0
7110210000
Surové alebo vo forme prachu
3
0
7110290000
Ostatné
3
0
7110310000
Surové alebo vo forme prachu
3
0
7110390000
Ostatné
3
0
7110410000
Surové alebo vo forme prachu
3
0
7110490000
Ostatné
3
0
7111000000
Základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar
3
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 241
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
7112300000
Popol obsahujúci drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov
2
0
7112911000
Zo zvyškov
2
0
7112919000
Ostatné
3
0
7112921000
Zo zvyškov
2
0
7112929000
Ostatné
3
0
7112991000
Zo zvyškov
2
0
7112992000
Z odpadu, úlomkov a odrezkov plastov
6,5
0
7112999000
Ostatné
3
0
7113110000
Zo striebra, tiež plátovaného alebo pokovovaného ostatnými drahými kovmi
8
5
7113191000
Z platiny
8
3
7113192000
Zo zlata
8
5
7113199000
Ostatné
8
5
7113201000
Plátované platinou
8
0
7113202000
Plátované zlatom
8
3
7113203000
Plátované striebrom
8
3
7113209000
Ostatné
8
0
7114111000
Na jedálenské použitie
8
0
7114112000
Na toaletné použitie
8
0
7114113000
Na kancelárske použitie
8
0
7114114000
Pre fajčiarov
8
0
7114119000
Ostatné
8
0
7114191000
Na jedálenské použitie
8
0
7114192000
Na toaletné použitie
8
0
7114193000
Na kancelárske použitie
8
0
7114194000
Pre fajčiarov
8
0
7114199000
Ostatné
8
0
7114201000
Na jedálenské použitie
8
0
7114202000
Na toaletné použitie
8
0
7114203000
Na kancelárske použitie
8
0
7114204000
Pre fajčiarov
8
0
7114209000
Ostatné
8
0
7115100000
Katalyzátory vo forme drôteného sita alebo mriežky, z platiny
8
0
7115901010
Platinové taviace tégliky
8
0
7115901090
Ostatné
8
0
7115909010
Zo zlata, vrátane kovov plátovaných zlatom
8
0
7115909020
Zo striebra, vrátane kovov plátovaných striebrom
8
0
7115909090
Ostatné
8
0
7116101000
Z prírodných perál
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 242
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
7116102000
Z umelo pestovaných perál
8
0
7116201000
Priemyselné
8
0
7116209010
Na osobnú ozdobu
8
0
7116209090
Ostatné
8
0
7117110000
Manžetové gombíky a ozdobné gombíky
8
0
7117191000
Náhrdelníky
8
0
7117192000
Náramky
8
0
7117193000
Náušnice
8
0
7117194000
Brošne
8
0
7117195000
Prstene
8
0
7117196000
Retiazky na osobnú ozdobu
8
0
7117199000
Ostatné
8
0
7117900000
Ostatné
8
0
7118100000
Mince (iné ako zlaté mince), ktoré nie sú zákonnými platidlami
0
0
7118901000
Zlaté mince
0
0
7118902000
Strieborné mince
0
0
7118909000
Ostatné
0
0
7201101000
Na liatie
0
0
7201102000
Na výrobu ocele
0