EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 161
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4106920000
V suchom stave (krustované)
5
0
4107110000
Celé lícové, neštiepané
5
0
4107120000
Lícové štiepenky
5
0
4107190000
Ostatné
5
0
4107910000
Celé lícové, neštiepané
5
0
4107920000
Lícové štiepenky
5
0
4107990000
Ostatné
5
0
4112000000
Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z oviec alebo jahniat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 41 14
5
0
4113100000
Z kôz alebo kozliat
5
0
4113200000
Zo svíň
5
0
4113300000
Z plazov
5
0
4113900000
Ostatné
5
0
4114100000
Semišové usne (vrátane kombinovaného semišu)
5
0
4114201000
Lakové usne
5
0
4114202000
Lakové laminované usne
5
0
4114203000
Metalizované usne
5
0
4115100000
Kompozitné usne na základe usní alebo usňových vlákien, v doskách, listoch alebo pásoch, tiež vo zvitkoch
8
0
4115200000
Odrezky a ostané zvyšky z usní alebo z kompozitných usní, nepoužiteľné na výrobu predmetov z usní; kožené piliny, prach a múčka
3
0
4201001000
Z kože plazov
8
0
4201009010
Sedlá a pokrývky pod sedlá
8
3
4201009020
Postrannice
8
0
4201009030
Vodidlá
8
0
4201009040
Nákolennice
8
0
4201009090
Ostatné
8
0
4202111010
Z hadov
8
0
4202111020
Z jašteríc
8
0
4202111030
Z krokodílov
8
0
4202111040
Z úhorov
8
0
4202111050
Z klokanov
8
0
4202111090
Ostatné
8
3
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 162
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4202112000
Z kompozitnej usne
8
3
4202113000
Z lakovej usne
8
0
4202121010
Z polyvinylchloridu
8
0
4202121020
Z polyuretánu
8
0
4202121090
Ostatné
8
0
4202122000
Z textilných materiálov
8
3
4202191000
Z lepenky
8
3
4202199000
Ostatné
8
3
4202211010
Z hadov
8
3
4202211020
Z jašteríc
8
3
4202211030
Z krokodílov
8
3
4202211040
Z úhorov
8
0
4202211050
Z klokanov
8
0
4202211090
Ostatné
8
0
4202212000
Z kompozitnej usne
8
0
4202213000
Z lakovej usne
8
0
4202221010
Z polyvinylchloridu
8
3
4202221020
Z polyuretánu
8
0
4202221090
Ostatné
8
3
4202222000
Z textilných materiálov
8
0
4202291000
Z lepenky
8
0
4202299000
Ostatné
8
3
4202311010
Z hadov
8
3
4202311020
Z jašteríc
8
3
4202311030
Z krokodílov
8
3
4202311040
Z úhorov
8
0
4202311050
Z klokanov
8
0
4202311090
Ostatné
8
3
4202312000
Z kompozitnej usne
8
0
4202313000
Z lakovej usne
8
0
4202321010
Z polyvinylchloridu
8
3
4202321020
Z polyuretánu
8
0
4202321090
Ostatné
8
3
4202322000
Z textilných materiálov
8
3
4202391000
Z lepenky
8
0
4202399000
Ostatné
8
3
4202911010
Z hadov
8
0
4202911020
Z jašteríc
8
0
4202911030
Z krokodílov
8
0
4202911040
Z úhorov
8
0
4202911050
Z klokanov
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 163
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4202911090
Ostatné
8
0
4202912000
Z kompozitnej usne
8
0
4202913000
Z lakovej usne
8
0
4202921010
Z polyvinylchloridu
8
0
4202921020
Z polyuretánu
8
0
4202921090
Ostatné
8
0
4202922000
Z textilných materiálov
8
0
4202991000
Z lepenky
8
0
4202999000
Ostatné
8
0
4203101010
Kabáty
13
0
4203101020
Kabátiky, blejzre a svetre
13
0
4203101050
Tričká
13
0
4203101060
Nohavice
13
0
4203101070
Sukne
13
0
4203101080
Kombinézy
13
0
4203101090
Ostatné
13
0
4203102010
Kabáty
13
0
4203102020
Kabátiky, blejzre a svetre
13
0
4203102050
Tričká
13
0
4203102060
Nohavice
13
0
4203102070
Sukne
13
0
4203102080
Kombinézy
13
0
4203102090
Ostatné
13
0
4203103010
Kabáty
13
0
4203103020
Kabátiky, blejzre a svetre
13
0
4203103050
Tričká
13
0
4203103060
Nohavice
13
0
4203103070
Sukne
13
0
4203103080
Kombinézy
13
0
4203103090
Ostatné
13
0
4203109010
Kabáty
13
0
4203109020
Kabátiky, blejzre a svetre
13
0
4203109050
Tričká
13
0
4203109060
Nohavice
13
0
4203109070
Sukne
13
0
4203109080
Kombinézy
13
0
4203109090
Ostatné
13
0
4203211000
Bejzbalové rukavice
13
0
4203212000
Golfové rukavice
13
0
4203213000
Lyžiarske rukavice
13
0
4203214000
Motocyklové rukavice
13
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 164
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4203215000
Odpaľovacie rukavice
13
0
4203216000
Tenisové rukavice
13
0
4203217000
Hokejové rukavice
13
0
4203219000
Ostatné
13
0
4203291000
Pracovné rukavice
13
0
4203292000
Spoločenské rukavice
13
0
4203293000
Šoférske rukavice
13
0
4203299000
Ostatné
13
3
4203301010
Z hadov
13
0
4203301020
Z jašteríc
13
3
4203301030
Z krokodílov
13
3
4203301040
Z úhorov
13
0
4203301090
Ostatné
13
3
4203309000
Ostatné
13
3
4203400000
Ostatné odevné doplnky
13
3
4205001110
Pásy
8
Pre dopravníky
3
Pre motory
0
Ostatné
3
4205001190
Ostatné
8
- Zberače
0
- Ostatné
3
4205001900
Ostatné výrobky z usne
8
0
4205002110
Pásy
8
Pre dopravníky
3
Pre motory
0
Ostatné
3
4205002190
Ostatné
8
- Zberače
0
- Ostatné
3
4205002900
Ostatné výrobky z kompozitnej usne
8
0
4206001000
Katgut
8
0
4206009000
Ostatné
8
0
4301100000
Z noriek, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok
3
0
4301300000
Z nasledujúcich jahniat: astrachánskych, broadtailových, karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok
3
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 165
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4301600000
Z líšok, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok
3
0
4301801000
Z činčíl
3
0
4301802000
Z vačíc
3
0
4301803000
Z medvedíkov čistotných
3
0
4301804000
Z kojotov
3
0
4301805000
Z králikov alebo zajacov
3
0
4301806000
Z ondatier
3
0
4301809000
Ostatné
3
0
4301900000
Hlavy, chvosty, nôžky a ostatné kúsky alebo odrezky, vhodné na použitie v kožušníctve
3
0
4302110000
Z noriek
5
0
4302191000
Z bobrov
5
0
4302192000
Z ondatier
5
0
4302193000
Z líšok
5
0
4302195000
Z činčíl
5
0
4302196000
Z vačíc
5
0
4302197000
Z medvedíkov čistotných
5
0
4302198000
Z kojotov
5
0
4302199010
Z oviec
5
0
4302199020
Z nasledujúcich jahniat: astrachánskych, broadtailových, karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských
5
0
4302199090
Ostatné
5
0
4302201000
Z noriek
5
0
4302202000
Z králikov alebo zajacov
5
0
4302203000
Z bobrov
5
0
4302204000
Z ondatier
5
0
4302205000
Z líšok
5
0
4302207000
Z činčíl
5
0
4302209010
Z vačíc
5
0
4302209020
Z medvedíkov čistotných
5
0
4302209030
Z kojotov
5
0
4302209090
Ostatné
5
0
4302300000
Celé kožušiny a kúsky alebo odrezky z nich, spojené
5
0
4303101100
Z noriek
16
0
4303101200
Z králikov alebo zajacov
16
0
4303101300
Z jahniat
16
0
4303101400
Z bobrov
16
0
4303101500
Z ondatier
16
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 166
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4303101600
Z líšok
16
0
4303101800
Z činčíl
16
0
4303101910
Z vačíc
16
0
4303101920
Z medvedíkov čistotných
16
0
4303101930
Z kojotov
16
0
4303101990
Ostatné
16
0
4303102100
Z noriek
16
0
4303102200
Z králikov alebo zajacov
16
0
4303102300
Z jahniat
16
0
4303102400
Z bobrov
16
0
4303102500
Z ondatier
16
0
4303102600
Z líšok
16
0
4303102800
Z činčíl
16
0
4303102910
Z vačíc
16
0
4303102920
Z medvedíkov čistotných
16
0
4303102930
Z kojotov
16
0
4303102990
Ostatné
16
0
4303900000
Ostatné
16
0
4304001000
Umelé kožušiny
8
0
4304002000
Výrobky z umelých kožušín
8
0
4401100000
Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách
2
0
4401210000
Ihličnanové
2
0
4401221000
Na výrobu buničiny
0
0
4401229000
Ostatné
2
0
4401300000
Piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách
2
3
4402101000
Aglomerované drevné uhlie
2
3
4402109000
Ostatné
2
3
4402901000
Aglomerované drevné uhlie
2
3
4402909000
Ostatné
2
3
4403101000
Tropické drevá
0
0
4403102000
Neihličnaté
0
0
4403109000
Ihličnaté
0
0
4403201000
Céder
0
0
4403202010
Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
0
0
4403202020
Jedľovec
0
0
4403203000
Borovica červená
0
0
4403204000
Biele drevo alebo jedľa
0
0
4403205000
Smrekovec
0
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 167
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4403207000
Smrek
0
0
4403208000
Borovica lúčovitá (Pinus radiata)
0
0
4403209000
Ostatné
0
0
4403410000
Tmavočervené meranti, svetločervené meranti a meranti bakau
0
0
4403491000
Biele lauan, biele meranti, biele seraya, žlté meranti a alan
0
0
4403492010
Teak
0
0
4403492020
Keruing
0
0
4403492030
Kapur
0
0
4403492040
Jelutong
0
0
4403492090
Ostatné
0
0
4403493000
Okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makore a iroko
0
0
4403494000
Tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba a azobé
0
0
4403495000
Mahagón a balsa
0
0
4403499000
Ostatné
0
0
4403910000
Z duba (Quercus spp.)
0
0
4403920000
Z buka (Fagus spp.)
0
0
4403991010
Palisander
0
0
4403991020
Ebenové drevo
0
0
4403991040
Jaseň
0
0
4403991050
Orech
0
0
4403991090
Ostatné
0
0
4403992000
Guajak (Lignum vitae)
0
0
4403993010
Osika
0
0
4403993020
Topoľ
0
0
4403993030
Javor
0
0
4403993040
Brest
0
0
4403993050
Breza
0
0
4403993060
Lipa
0
0
4403994000
Paulownia
0
0
4403999011
Homalium foetidum
0
0
4403999012
Pometia pinnata
0
0
4403999019
Ostatné
0
0
4403999090
Ostatné
0
0
4404102000
Drevené tyče
5
5
4404109000
Ostatné
5
5
4404202000
Drevené tyče
5
5
4404209000
Ostatné
5
5
4405000000
Drevitá vlna; drevitá múčka
5
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 168
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4406100000
Neimpregnovamé
5
5
4406900000
Ostatné
5
5
4407101000
Céder
5
3
4407102000
Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
5
3
4407103000
Borovica červená
5
5
4407104000
Biele drevo alebo jedľa
5
3
4407105000
Smrekovec
5
3
4407107000
Smrek
5
5
4407108000
Borovica lúčovitá (Pinus radiata)
5
3
4407109000
Ostatné
5
3
4407210000
Mahagón
5
5
4407220000
Virola, imbuia a balsa
5
5
4407250000
Tmavočervené meranti, svetločervené meranti a meranti bakau
5
5
4407260000
Biele lauan, biele meranti, biele seraya, žlté meranti a alan
5
5
4407270000
Sapelli
5
5
4407280000
Iroko
5
5
4407291000
Keruing, ramin, kapur, jongkong, merbau, jelutong a kempas
5
5
4407292000
Teak
5
5
4407293000
Okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makore, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba a azobé
5
5
4407299000
Ostatné
5
5
4407910000
Z duba (Quercus spp.)
5
3
4407920000
Z buka (Fagus spp.)
5
5
4407930000
Z javora (Acer spp.)
5
3
4407940000
Z čerešne (Prunus spp.)
5
3
4407950000
Z jaseňa (Fraxinus spp.)
5
3
4407991010
Palisander
5
3
4407991020
Ebenové drevo
5
5
4407991040
Orech
5
3
4407991090
Ostatné
5
5
4407992000
Guajak (Lignum vitae)
5
3
4407993010
Osika
5
3
4407993020
Topoľ
5
3
4407993040
Brest
5
5
4407993050
Breza
5
3
4407993060
Lipa
5
3
4407994000
Paulownia
5
3
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 169
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4407999010
Tropické drevá neuvedené v predchádzajúcich podpoložkách
5
3
4407999090
Ostatné
5
3
4408106000
Na dyhy získané lúpaním vrstveného dreva alebo na podobné vrstvené dosky
8
5
4408109100
Na výrobu preglejky
3
5
4408109200
Vzorované dyhy
3
5
4408109910
Céder
5
5
4408109920
Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
5
5
4408109930
Borovica červená
5
5
4408109940
Biele drevo alebo jedľa
5
5
4408109950
Smrekovec
5
5
4408109960
Smrek
5
5
4408109970
Borovica lúčovitá (Pinus radiata)
5
5
4408109990
Ostatné
5
5
4408313000
Na dyhy získané lúpaním vrstveného dreva alebo na podobné vrstvené dosky
8
5
4408319011
Na výrobu preglejky
3
5
4408319012
Vzorované dyhy
3
5
4408319019
Ostatné
5
5
4408319021
Na výrobu preglejky
3
5
4408319022
Vzorované dyhy
3
5
4408319029
Ostatné
5
5
4408396000
Na dyhy získané lúpaním vrstveného dreva alebo na podobné vrstvené dosky
8
5
4408399011
Na výrobu preglejky
3
5
4408399012
Vzorované dyhy
3
5
4408399019
Ostatné
5
5
4408399021
Na výrobu preglejky
3
5
4408399022
Vzorované dyhy
3
5
4408399029
Ostatné
5
5
4408399031
Na výrobu preglejky
3
5
4408399032
Vzorované dyhy
3
5
4408399039
Ostatné
5
5
4408399041
Na výrobu preglejky
3
5
4408399042
Vzorované dyhy
3
5
4408399049
Ostatné
5
5
4408399051
Na výrobu preglejky
3
5
4408399052
Vzorované dyhy
3
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 170
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4408399059
Ostatné
5
5
4408399091
Na výrobu preglejky
3
5
4408399092
Vzorované dyhy
3
5
4408399099
Ostatné
5
5
4408901000
Na dyhy získané lúpaním vrstveného dreva alebo na podobné vrstvené dosky
8
5
4408909150
Na výrobu preglejky
3
5
4408909160
Vzorované dyhy
3
5
4408909191
Palisander
5
5
4408909192
Ebenové drevo
5
5
4408909193
Jaseň
5
5
4408909194
Orech
5
5
4408909199
Ostatné
5
5
4408909210
Na výrobu preglejky
3
5
4408909220
Vzorované dyhy
3
5
4408909290
Ostatné
5
5
4408909370
Na výrobu preglejky
3
5
4408909380
Vzorované dyhy
3
5
4408909391
Osika
5
5
4408909392
Topoľ
5
5
4408909393
Javor
5
5
4408909394
Brest
5
5
4408909395
Breza
5
5
4408909396
Lipa
5
5
4408909410
Na výrobu preglejky
3
5
4408909420
Vzorované dyhy
3
5
4408909490
Ostatné
5
5
4408909912
Na výrobu preglejky
3
5
4408909913
Vzorované dyhy
3
5
4408909914
Baboen
5
5
4408909919
Ostatné
5
5
4408909991
Na výrobu preglejky
3
5
4408909992
Vzorované dyhy
3
5
4408909999
Ostatné
5
5
4409100000
Ihličnaté
8
5
4409210000
Z bambusu
8
5
4409290000
Ostatné
8
5
4410111000
Neopracované alebo len brúsené pieskom
8
7
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 171
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4410112000
Povrchovo upravené papierom impregnovaným melamínovou živicou
8
7
4410113000
Povrchovo upravené dekoratívnymi laminátmi z plastov
8
5
4410119000
Ostatné
8
5
4410121000
Neopracované alebo len brúsené pieskom
8
7
4410129000
Ostatné
8
5
4410191010
Neopracované alebo len brúsené pieskom
8
7
4410191090
Ostatné
8
5
4410199010
Neopracované alebo len brúsené pieskom
8
7
4410199020
Povrchovo upravené papierom impregnovaným melamínovou živicou
8
7
4410199030
Povrchovo upravené dekoratívnymi laminátmi z plastov
8
5
4410199090
Ostatné
8
5
4410900000
Ostatné
8
5
4411121000
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
8
7
4411122000
Mechanicky opracované alebo na povrchu pokryté
8
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm3, okrem podlahových dosiek
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,5 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,8 g/cm3, okrem podlahových dosiek
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,35 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,5 g/cm3, okrem podlahových dosiek
5
4411129000
Ostatné
8
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm3
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,5g/cm3, ale nepresahujúcou 0,8g/cm3
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,35 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,5 g/cm3, okrem podlahových dosiek
5
4411131000
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
8
7
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 172
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4411132000
Mechanicky opracované alebo na povrchu pokryté
8
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm3, okrem podlahových dosiek
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,5 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,8 g/cm3, okrem podlahových dosiek
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,35 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,5 g/cm3, okrem podlahových dosiek
5
4411139000
Ostatné
8
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm3
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,5 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,8 g/cm3
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,35 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,5 g/cm3, okrem podlahových dosiek
5
4411141000
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
8
7
4411142010
Podlahové dosky
8
7
4411142090
Ostatné
8
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm3, okrem podlahových dosiek
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,5 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,8 g/cm3, okrem podlahových dosiek
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,35 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,5 g/cm3, okrem podlahových dosiek
5
4411149000
Ostatné
8
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm3
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,5 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,8 g/cm3
7
Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,35 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,5 g/cm3, okrem podlahových dosiek
5
4411921000
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
8
7
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 173
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4411922010
Podlahové dosky
8
7
4411922090
Ostatné
8
7
4411929000
Ostatné
8
7
4411931000
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
8
7
4411932010
Podlahové dosky
8
7
4411932090
Ostatné
8
7
4411939000
Ostatné
8
7
4411941000
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté
8
7
4411949000
Ostatné
8
5
4412101010
S hrúbkou menšou ako 6 mm
8
1. Pozostávajúce výlučne z drevených listov, s každou vrstvou nepresahujúcou 6 mm hrúbkya) Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole S hrúbkou menšou ako 3,2 mm
7
S hrúbkou menšou ako 4 mm, ale nie menšou ako 3,2 mm
7
S hrúbkou nie väčšou ako 6 mm, ale nie menšou ako 4 mm
5
b) Ostatné, aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého drevaS hrúbkou menšou ako 3,2 mm
7
S hrúbkou menšou ako 4 mm, ale nie menšou ako 3,2 mm
5
S hrúbkou nie väčšou ako 6 mm, ale nie menšou ako 4 mm
5
c) Ostatné, okrem takých, ktoré majú obidve vonkajšie vrstvy z ihličnatého drevaS hrúbkou menšou ako 6 mm
5
2. Ostatné, aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého drevaokrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole a obsahujú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej doskyPreglejky
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 174
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
3. Z ostatných (ostatné)okrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole a obsahujú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky, s obidvomi vonkajšími vrstvami z ihličnatého dreva
5
4412101020
S hrúbkou nie menšou ako 6 mm
8
1. Pozostávajúce výlučne z drevených listov, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mma. Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole S hrúbkou menšou ako 12 mm, ale nie menšou ako 6 mm
5
S hrúbkou menšou ako 15 mm, ale nie menšou ako 12 mm
5
S hrúbkou nie menšou ako 15 mm
5
b) Ostatné, aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého drevaS hrúbkou menšou ako 12 mm, ale nie menšou ako 6 mm
7
S hrúbkou menšou ako 15 mm, ale nie menšou ako 12 mm
7
S hrúbkou nie menšou ako 15mm
5
c) Ostatné, okrem takých, ktoré majú obidve vonkajšie vrstvy z ihličnatého dreva
5
2. Ostatné, aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého drevaokrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole a obsahujú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky Preglejky
5
3. Z ostatných (ostatné)okrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole a obsahujú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky, s obidvomi vonkajšími vrstvami z ihličnatého dreva
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 175
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4412102000
Podlahové dosky
8
1. Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého drevaokrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole a obsahujú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky
5
2. Ostatnéokrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole a obsahujú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky
7
4412109010
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
8
1. Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého dreva- Dyhované dosky a podobné vrstvené dosky -- Aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
-- Ostatné, aspoň s jednou vrstvou z drevotrieskovej dosky
7
-- Ostatné (ostatné)
5
2. Z ostatných (ostatné)- Dyhované dosky a podobné vrstvené dosky -- Aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
-- Ostatné, aspoň s jednou vrstvou z drevotrieskovej dosky
5
-- Ostatné (ostatné)
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 176
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4412109090
Ostatné
8
1. Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého dreva- Dyhované dosky a podobné vrstvené dosky -- Aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
-- Ostatné, aspoň s jednou vrstvou z drevotrieskovej dosky
7
-- Ostatné (ostatné)
5
2. Z ostatných (ostatné)- Dyhované dosky a podobné vrstvené dosky -- Aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
-- Ostatné, aspoň s jednou vrstvou z drevotrieskovej dosky
5
-- Ostatné (ostatné)
5
4412311000
S hrúbkou menšou ako 3,2 mm
8
7
4412312000
S hrúbkou menšou ako 4 mm, ale nie menšou ako 3,2 mm
8
7
4412313000
S hrúbkou menšou ako 6 mm, ale nie menšou ako 4 mm
8
5
4412314000
S hrúbkou menšou ako 10 mm, ale nie menšou ako 6 mm
11
5
4412315000
S hrúbkou menšou ako 12 mm, ale nie menšou ako 10 mm
11
5
4412316000
S hrúbkou menšou ako 15 mm, ale nie menšou ako 12 mm
11
5
4412317000
S hrúbkou nie menšou ako 15 mm
11
5
4412321000
S hrúbkou menšou ako 3,2 mm
8
7
4412322000
S hrúbkou menšou ako 4 mm, ale nie menšou ako 3,2 mm
8
5
4412323000
S hrúbkou menšou ako 6 mm, ale nie menšou ako 4 mm
8
5
4412324000
S hrúbkou menšou ako 10 mm, ale nie menšou ako 6 mm
11
7
4412325000
S hrúbkou menšou ako 12 mm, ale nie menšou ako 10 mm
11
7
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 177
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4412326000
S hrúbkou menšou ako 15 mm, ale nie menšou ako 12 mm
11
7
4412327000
S hrúbkou nie menšou ako 15 mm
11
5
4412391010
S hrúbkou menšou ako 6 mm
8
7
4412391090
Ostatné
11
7
4412399010
S hrúbkou menšou ako 6 mm
8
5
4412399090
Ostatné
11
5
4412941000
Latovky
8
1. Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého drevaa) aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
b. Ostatné, okrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej doskyPreglejky
5
Podlahové dosky
5
Ostatné, dyhované dosky a podobné vrstvené dosky
5
2. Z ostatných (ostatné)a. Aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
b. Ostatné, okrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej doskyPreglejky, s obidvomi vonkajšími vrstvami z ihličnatého dreva
7
Preglejky (ostatné)
5
Podlahové dosky
7
Ostatné (dyhované dosky a podobné vrstvené dosky)
5
4412942000
Latovky
8
1. Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého drevaa) aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 178
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
b. Ostatné, okrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej doskyPreglejky
5
Podlahové dosky
5
Ostatné, dyhované dosky a podobné vrstvené dosky
5
2. Z ostatných (ostatné)a) aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
b. ostatné, aspoň s jednou vrstvou z drevotrieskovej doskyPreglejky, s obidvomi vonkajšími vrstvami z ihličnatého dreva
7
Preglejky (ostatné)
5
Podlahové dosky
7
ostatné (dyhované dosky a podobné vrstvené dosky)
5
4412943000
Spárovky
8
1. Aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého drevaa) aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
b. Ostatné, okrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej doskyPreglejky
5
Podlahové dosky
5
Ostatné, dyhované dosky a podobné vrstvené dosky
5
2. Z ostatných (ostatné)a. Aspoň s jednou vrstvou z tropického dreva špecifikovaného v poznámke k podpoložkám 1 k tejto kapitole
7
b. Ostatné, okrem takých, ktoré majú aspoň jednu vrstvu z drevotrieskovej doskyPreglejky, s obidvomi vonkajšími vrstvami z ihličnatého dreva
7
Preglejky (ostatné)
5
Podlahové dosky
7
ostatné (dyhované dosky a podobné vrstvené dosky)
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 179
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4412991011
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
7
4412991019
Ostatné
8
7
4412991021
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
7
4412991029
Ostatné
8
7
4412991031
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
5
4412991039
Ostatné
8
5
4412991041
Podlahové dosky s celkovou hrúbkou aspoň 6mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
5
4412991042
Podlahové dosky, ostatné
8
5
4412991043
Ostatné, s celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
5
4412991049
Ostatné
8
5
4412992010
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
7
4412992090
Ostatné
8
7
4412993010
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
5
4412993090
Ostatné
8
5
4412999111
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
7
4412999119
Ostatné
8
7
4412999191
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
5
4412999199
Ostatné
8
5
4412999211
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
7
4412999219
Ostatné
8
7
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 180
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4412999291
S celkovou hrúbkou aspoň 6 mm, pričom hrúbka každej vrstvy nepresahuje 6 mm
11
5
4412999299
Ostatné
8
5
4413000000
Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov
8
5
4414000000
Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety
8
5
4415100000
Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly; káblové bubny
8
5
4415200000
Jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny; nástavné rámy paliet
8
5
4416000000
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)
8
5
4417000000
Nástroje, telá nástrojov, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, na kefy a na štetce, z dreva; formy, kopytá a napínače obuvi, z dreva
8
5
4418100000
Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne
8
5
4418200000
Dvere a ich rámy, zárubne a prahy
8
5
4418400000
Debnenie na betónovanie
8
5
4418500000
Šindle
8
5
4418600000
Podpery a nosníky
8
5
4418711000
Parketové dosky
8
5
4418719000
Ostatné
8
5
4418721000
Parketové dosky
8
5
4418729000
Ostatné
8
5
4418791000
Parketové dosky
8
5
4418799000
Ostatné
8
5
4418901000
Pórovité (voštinové) dosky
8
5
4418909000
Ostatné
8
5
4419001000
Misky
8
5
4419002010
Z bambusu
8
5
4419002090
Ostatné
8
5
4419009000
Ostatné
8
5
4420101000
Sošky
8
5
4420109000
Ostatné
8
5
4420901000
Intarzované a inkrustované drevo
8
5
4420902010
Puzdrá a kazety na cigarety
8
5
4420902020
Puzdrá a kazety na šperky
8
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 181
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
4420902030
Ostatný nábytok, ktorý nepatrí do kapitoly 94
8
5
4420902090
Ostatné
8
5
4420909010
Puzdrá a kazety na šperky alebo cigarety
8
5
4420909020
Ostatný nábytok, ktorý nepatrí do kapitoly 94
8
5
4420909090
Ostatné
8
5
4421100000
Ramienka na šaty
8
5
4421901010
Kanety
8
5
4421901090
Ostatné
8
5
4421902000
Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi
8
5
4421903000
Špáradlá
8
5
4421904000
Drevené dlažbové kocky
8
5
4421905000
Vejáre a ručné tienidlá, nemechanické; ich rámy a rukoväte a časti týchto rámov a rukovätí
8
5
4421909000
Ostatné
8
5
4501100000
Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený
8
3
4501900000
Ostatné
8
3
4502000000
Prírodný korok, odkôrnený alebo nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (vrátane štvorcových) blokoch, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na uzávery alebo zátky)
8
3
4503100000
Uzávery a zátky
8
3