VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-8940 /2011
Národnej rady Slovenskej republiky
318
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Návrh uznesenia :
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2011