VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV–35309/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
120
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, september 2010