NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. VOLEBNÉ OBDOBIE
Číslo: 2070/2010
47
Návrh
Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov
___________________________________________________________________________
Predkladá: Materiál obsahuje:
Zahraničný výbor 1. Predkladaciu správu
Národnej rady Slovenskej republiky 2. Návrh uznesenia NR SR
Bratislava august 2010
Predkladacia správa
k návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov
V súvislosti s ustanovením nového zákonodarného zboru Národná rada Slovenskej republiky povinnosť menovať nové stále delegácie Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií.
Predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky oslovil predsedov poslaneckých klubov Národnej rady Slovenskej republiky s požiadavkou na menovanie ich zástupcov v stálych delegáciách nasledujúcich medziparlamentných organizácií:
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
Parlamentné zhromaždenie NATO
Parlamentné zhromaždenie Stredoeurópskej iniciatívy
Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Zhromaždenie Západoeurópskej únie
Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie
Medziparlamentná únia (Výkonný výbor Slovenskej skupiny MPÚ)
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 3. schôdzi dňa 10. augusta 2010 a na svojej 4. schôdzi dňa 11. augusta 2010 prerokoval a schválil návrh na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov, vychádzajúc pritom z návrhov poslaneckých klubov a prijal platné uznesenie č. 4 a uznesenie č. 6.
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. VOLEBNÉ OBDOBIE
Číslo: 2070/2010
NÁVRH
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z augusta 2010
k návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov
(tlač 47)
Národná rada Slovenskej republiky
na návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
v y m e n ú v a
za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov týchto poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (5+5)
Vedúci stálej delegácie:Pavol Kubovič (SDKÚ-DS)
Členovia:Stanislav Fořt (SaS)
Martin Fronc (KDH)
Peter Pelegrini (SMER-SD)
Anna Belousovová (SNS)
Náhradníci:Tatiana Rosová (SDKÚ-DS)
Kamil Krnáč (SaS)
Tibor Bastrnák (MOST-HÍD)
Ladislav Lazár (SMER-SD)
Štefan Zelník (SNS)
II.Parlamentné zhromaždenie NATO (5+5)
Vedúci stálej delegácie:Juraj Droba (SaS)
Členovia:Martin Fedor (SDKÚ-DS)
Robert Kaliňák (SMER-SD)
Gábor Gál (MOST-HÍD)
Rudolf Pučík (SNS)
Náhradníci:Ondrej Matej (SDKÚ-DS)
Peter Kalist (SaS)
Alojz Přidal (KDH)
Jaroslav Baška (SMER-SD)
Rafael Rafaj (SNS)
III.Stredoeurópska iniciatíva (5)
Vedúci stálej delegácie:Anton Marcinčin (KDH)
Členovia: Zoltán Horváth (SDKÚ-DS)
Szilárd Somogyi (SaS)
Róbert Madej (SMER-SD)
Branislav Ondruš (SMER-SD)
IV.Parlamentné zhromaždenie OBSE (4+4)
Vedúci stálej delegácie:Peter Osuský (MOST-HÍD)
Členovia: Jarmila Tkáčová (SDKÚ-DS)
Andrej Kolesík (SMER-SD)
Náhradníci: Juraj Droba (SaS)
Peter Muránsky (KDH)
Jozef Burian (SMER-SD)
V.Zhromaždenie ZEÚ (5+5)
Vedúci stálej delegácie:Jozef Buček (SMER-SD)
Členovia:Jozef Viskupič (SaS)
Ľuboš Majer (SaS)
Július Brocka (KDH)
Rudolf Pučík (SNS)
Náhradníci:Ján Golian (SDKÚ-DS)
Richard Oravec (SDKÚ-DS)
Péter Vörös (MOST-HÍD)
Marián Saloň (SMER-SD)
Maroš Kondrót (SMER-SD)
VI.Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie (3)
Vedúci stálej delegácie:Milan Gaľa (SDKÚ-DS)
Členovia: Elemér Jakab (MOST-HÍD)
Peter Šuca (SMER-SD)
VII.Medziparlamentná únia (Výkonný výbor Slovenskej skupiny MPÚ) (7)
Vedúci stálej delegácie:Richard Sulík (SaS)
Členovia: Milan Hort (SDKÚ-DS)
Jozef Kollár (SaS)
Pavol Hrušovský (KDH)
Miroslav Číž (SMER-SD)
József Nagy (MOST-HÍD)
Rafael Rafaj (SNS)