N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-1627/2010
5
N á v r h
na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
___________________________________________________________________
V nadväznosti na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ako aj určený počet ich členov je potrebné zvoliť ďalších členov týchto výborov.
Podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov členovia týchto výborov sa volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky.
Na základe návrhov poslancov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky za ďalších členov uvedených výborov z v o l i l a týchto poslancov:
A.Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Katarína Cibulková(SDKÚ - DS)
Jana Dubovcová(SDKÚ - DS)
Peter Markovič(SDKÚ - DS)
Stanislav Fořt(SaS)
Juraj Miškov(SaS)
Andrej Ďurkovský(KDH)
Mária Sabolová(KDH)
Igor Federič(SMER - SD)
Mária Janíková(SMER - SD)
Ján Podmanický(SMER - SD)
Ján Senko(SMER - SD)
Peter Šuca(SMER - SD)
Ľubomír Želiezka(SMER - SD)
2
Štefan Zelník (SNS)
B.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
Jaroslav Ivančo(SDKÚ - DS)
Milan Ježovica(SDKÚ - DS)
Štefan Kužma(SKDÚ - DS)
Erika Jurinová(SaS)
Daniel Krajcer(SaS)
Anton Marcinčin(KDH)
Alojz Přidal(KDH)
Ivan Švejna(MOST - HÍD)
Dušan Bublavý(SMER - SD)
Darina Gabániová(SMER - SD)
Marián Kovačócy(SMER - SD)
Iveta Lišková(SMER - SD)
Ľubomír Petrák(SMER - SD)
Igor Štefanov(SNS).
Bratislava júl 2010