N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY
___________________________________________________________________
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-1627/2010
2
N á v r h
na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky z v o l i l a za overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky v V. volebnom období týchto poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:
Kamil Homoľa(SDKÚ - DS)
Zoltán Horváth(SDKÚ - DS)
Milan Ježovica(SDKÚ - DS)
Jana Kiššová(SaS)
Martin Poliačik(SaS)
Peter Muránsky(KDH)
Alojz Přidal(KDH)
József Nagy(MOST - HÍD)
Pavol Goga(SMER - SD)
Andrej Kolesík(SMER - SD)
Mikuláš Krajkovič(SMER - SD)
Vladimír Matejička(SMER - SD)
Ľubica Rošková(SMER - SD)
Anna Vitteková(SMER - SD)
Vincent Lukáč(SNS).
Bratislava júl 2010