Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
51. schôdza výboru
211
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. júna 2009
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona (tlač 1019) vo výboroch NR SR v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
B. schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona (tlač 1019) vo výboroch NR SR v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
C. poveruje
Rafaela Rafaja, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
D. ukladá predsedovi výboru
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Gyula Bárdos Pavol Abrhan
overovateľ predseda výboru
2
Gyula Bárdos, v. r. Pavol Abrhan, v. r.
overovateľ predseda výboru