Príloha č. 6 k zákonu č. .../2006 Z. z.
Medaila prezidenta Slovenskej republiky
Čl. I
1.Insígnie medaily tvorí: zlatý dvanásťhrotový kríž na zlatom slnečnom disku rozmeru 60 mm na stuhe v národných farbách, stužka so zmenšeninou a zmenšenina zmenšenina medaily.
Na obvode slnka (v každej zo štyroch neprekrytých častí) je sedem lúčov. Pod lúčmi je po jenom lipovom liste. Kríž je v strede prekrytý zlatým kruhovým poľom rozmeru 21 mm. Na zlatom kruhovom poli je štandarda prezidenta Slovenskej republiky (pozri ich zobrazenie).
2.Spojenie stuhy s krížom je cez zlatú obrubu s piatimi plastickými lipovými ratolesťami. Dva páry lipových ratolestí smerujú ku krajom stuhy, prostredná lipová ratolesť je vztýčená. Jej list smeruje kolmo hore a je v osi prostredného - červeného pásu stuhy. Stredový list zároveň nesie vrchný záves k stuhe.
3.Medaila je zavesená na stuhe v národných farbách bielo- modro-bielo-červeno-bielo-modro-bielej farby. Stuha je komponovaná v proporciách farieb na štandarde prezidenta Slovenskej republiky (2-2-10-10-10-2-2 mm). Veľká stuha je hodvábna rozmeru 38x60 mm. V tejto podobe je jedinečná. Stuha je napnutá na lište na rube s pripínacou ihlicou.
4.Malá stuha je hodvábna rozmeru 38x12 mm. Uprostred malej stuhy v jej červenom poli je zmenšenina medaily rozmeru 10 mm- opísaná kružnica. Stužka je napnutá na pravouhlej lište s pripínacou ihlicou.
5.Zmenšenina je umiestnená na podložke červenej farby rozmeru 12x12 mm. Je zmenšeninou medaily rozmeru 10 mm.
6.Na rube kríža je v strede kruhu umiestnený nápis: ZA ZÁSLUHY PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY a matričné číslo v poli o rozmeroch 1,5 mm. Písmo je jednoduchého typu, zo zvýraznenými slovami „ZA ZÁSLUHY“.
Čl. II
Insígnie medaily sa nosia na ľavej strane občianskeho odevu. Stužka alebo zmenšenina medaily sa nosí len vtedy, ak nahrádza nosenie iných insígnií medaily. Príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov nosia medailu v súlade s vnútornými predpismi. Miniatúra sa nosí na ľavej chlopni odevu bez stužky.