Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov
a vplyvov na zamestnanosť
I. Odhad dopadov na verejné financie
Zákon o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989.
Navrhovaný zákon bude mať priamy dopad na verejné financie. Pre zabezpečenie pamätnej tabule vo vstupnej hale Národnej rady Slovenskej republiky bude potrebná suma 200 000 Sk
I.I. Odhad dopadov na štátny rozpočet
Navrhovaný zákon nebude mať dopad na štátny rozpočet.
II. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
Navrhovaný zákon bude mať pozitívny dopad na psychiku obyvateľov.
III. Odhad dopadov na životné prostredie
Navrhovaný zákon nemá vplyv na životné prostredie.
IV. Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona neovplyvní zamestnanosť.