VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
Na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republikyČíslo: UV-819/2004
848
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Mikuláš Dzurinda
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava september 2004