Návrh vlády Slovenskej republiky
na skrátené legislatívne konanie
o návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
______________________________________________________________
Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Dôvodom návrhu podľa citovaného zákona je skutočnosť, že neprijatím novely zákona o voľbách do Európskeho parlamentu by mohlo dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. Platné právne predpisy nezakotvujú právomoc žiadneho orgánu preskúmať zákonnosť volieb do Európskeho parlamentu.