N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY
___________________________________________________________________
III. volebné obdobie
Číslo: 1670/2002
2
N á v r h
na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky z v o l i l a za overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky v III. volebnom období týchto poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:
Jaroslav Jaduš(HZDS)
Eduard Kolesár(HZDS)
Ľudmila Mušková(HZDS)
Milan Urbáni(HZDS)
Tomáš Galbavý(SDKÚ)
Zoltán Horváth(SDKÚ)
Ľubica Navrátilová(SDKÚ)
Monika Beňová(SMER)
Igor Federič(SMER)
Maroš Kondrót(SMER)
Iván Farkas(SMK – MKP)
Gábor Gál(SMK – MKP)
Pavol Abrhan(KDH)
Jozef Šimko(KDH)
Beáta Brestenská(ANO)
Jozef Heriban(ANO)
Jozef Hrdlička(KSS)
Bratislava október 2002