N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
III. volebné obdobie
Číslo: 1678/2002
10
N á v r h
na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky určila, že bude mať
š t y r o c h podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava október 2002