N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY
___________________________________________________________________
III. volebné obdobie
Číslo: 1680/2002
12
N á v r h
na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 45 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky z r i a d i l a okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány tieto ďalšie výbory:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
(§ 45 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. )
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu.
Bratislava október 2002