NOVÉ ZNENIE
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
III. volebné obdobie
Číslo: 1682/2002
14
N á v r h
na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa § 2 ods. 3 písm. b) a podľa § 14 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky z v o l i l a za členov jednotlivých výborov Národnej rady Slovenskej republiky týchto poslancov:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Miroslav Abelovský(HZDS)
Jozef Elsner(HZDS)
Stanislav Husár(HZDS)
Alexej Ivanko (SDKÚ)
Peter Miššík (SDKÚ)
Jana Laššáková(SMER)
Róbert Madej(SMER)
Gábor Gál(SMK – MKP)
Daniel Lipšic(KDH)
Ján Drgonec(ANO)
Rudolf Chmel(ANO)
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Ján Gabriel(HZDS)
Ivan Kiňo(HZDS)
Sergej Kozlík(HZDS)
Jozef Hurban(SDKÚ)
Juraj Liška(SDKÚ)
Jozef Mikuš (SDKÚ)
Milan Murgaš(SMER)
Igor Šulaj(SMER)
Pál Farkas(SMK – MKP)
Zsolt Komlósy(SMK – MKP)
Július Brocka(KDH)
Robert Nemcsics(ANO)
Karol Fajnor(KSS)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Ján Jasovský(HZDS)
Tibor Mikuš(HZDS)
Milan Rehák(HZDS)
Stanislav Janiš(SDKÚ)
Ján Rusnák(SDKÚ)
Maroš Kondrót(SMER)
Ľubomír Vážny(SMER)
Lajos Ladányi(SMK – MKP)
Pavol Minárik(KDH)
Alojz Přidal(KDH)
Jirko Malchárek(ANO)
Pavol Rusko(ANO)
Vladimír Ďaďo(KSS)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
Milan Cagala(HZDS)
Gabriel Karlin(HZDS)
Miroslav Maxon(HZDS)
Zoltán Horváth(SDKÚ)
Jarmila Tkáčová(SDKÚ)
Dušan Muňko(SMER)
Ivan Varga(SMER)
József Berényi(SMK – MKP)
Richárd Hamerlik(SMK – MKP)
Andrej Hajduk(KDH)
Branislav Opaterný(ANO)
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
Eva Antošová(HZDS)
Tibor Cabaj(HZDS)
Igor Pinkava(HZDS)
Milan Hort(SDKÚ)
Karol Mitrík(SDKÚ)
Miroslav Číž(SMER)
Renáta Zmajkovičová(SMER)
Iván Farkas(SMK – MKP)
László Szigeti(SMK – MKP)
Pavol Abrhan(KDH)
Anton Danko(ANO)
Samuel Zubo(KSS)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie
Anton Blajsko(HZDS)
Vojtech Tkáč(HZDS)
Peter Bódy(SDKÚ)
Zuzana Martináková(SDKÚ)
Ľubica Navrátilová(SDKÚ)
Edita Angyalová(SMER)
Jozef Burian(SMER)
Igor Federič(SMER)
Edit Bauer(SMK – MKP)
Klára Sárközy(SMK – MKP)
Mária Demeterová(KDH)
Eva Černá(ANO)
Jozef Hrdlička(KSS)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Karol Džupa(HZDS)
Viliam Soboňa(HZDS)
Milan Urbáni(HZDS)
Milan Gaľa(SDKÚ)
Viliam Novotný(SDKÚ)
Miroslav Chovanec(SMER)
Pavol Paška(SMER)
Tibor Bastrnák(SMK – MKP)
Martin Fronc(KDH)
Anna Záborská(KDH)
Rudolf Zajac(ANO)
4
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Ján Kovarčík(HZDS)
Gustáv Krajči(HZDS)
Ladislav Polka(HZDS)
Ján Pataky(SDKÚ)
Roman Vavrík(SDKÚ)
Jozef Buček(SMER)
Robert Kaliňák(SMER)
László Gyurovszky(SMK – MKP)
László Szigeti(SMK – MKP)
Martin Fronc(KDH)
Jozef Šimko(KDH)
Jozef Banáš(ANO)
Dagmar Bollová(KSS)
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Diana Dubovská(HZDS)
Ján Mikolaj(HZDS)
Rudolf Žiak(HZDS)
Pavol Kubovič(SDKÚ)
Petra Masácová(SDKÚ)
Tibor Tóth(SDKÚ)
Bohumil Hanzel(SMER)
Boris Zala(SMER)
Gyula Bárdos(SMK – MKP)
Arpád Duka-Zólyomi(SMK – MKP)
Ján Figeľ(KDH)
Imrich Béreš(ANO)
Jozef Ševc(KSS)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá
Dušan Jarjabek(HZDS)
Ľudmila Mušková(HZDS)
Dana Podracká(HZDS)
Ferdinand Devínsky(SDKÚ)
Tomáš Galbavý(SDKÚ)
Eva Rusnáková(SDKÚ)
Dušan Čaplovič(SMER)
Darina Gabániová(SMER)
Sándor Albert(SMK – MKP)
Erzsébet Dolník(SMK – MKP)
František Mikloško(KDH)
Beáta Brestenská(ANO)
Ľubomír Lintner(ANO)
Ivan Hopta(KSS)
5
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody
Jozef Brhel(HZDS)
Jaroslav Jaduš(HZDS)
Ján Mikuš(HZDS)
Libuša Martinčeková(SDKÚ)
Pavol Prokopovič(SDKÚ)
Monika Beňová(SMER)
Juraj Blanár(SMER)
László Köteles(SMK – MKP)
Peter Muránsky(KDH)
František Tóth(ANO)
Mikuláš Juščík(KSS)
Karol Ondriaš(KSS)
Michal Vajda(KSS)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
Irena Belohorská(HZDS)
Eduard Kolesár(HZDS)
Vladimír Mečiar(HZDS)
Zuzana Plháková(SDKÚ)
Stanislav Škoda(SDKÚ)
Jaroslav Baška(SMER)
Robert Fico(SMER)
Miklós Duray(SMK – MKP)
László Nagy(SMK – MKP)
Vladimír Palko(KDH)
Jozef Heriban(ANO)
Herman Arvay(KSS)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu
Irena Belohorská(HZDS)
Tibor Mikuš(HZDS)
Vojtech Tkáč(HZDS)
Rudolf Žiak(HZDS)
Milan Gaľa(SDKÚ)
Tomáš Galbavý(SDKÚ)
Ferdinand Devínsky(SDKÚ)
Edita Angyalová(SMER)
Monika Beňová(SMER)
Juraj Blanár(SMER)
Edit Bauer(SMK – MKP)
6
Arpád Duka-Zólyomi(SMK – MKP)
Ján Figeľ(KDH)
Anna Záborská(KDH)
Jozef Banáš(ANO)
Imrich Béreš(ANO)
Karol Ondriaš(KSS)
Bratislava október 2002
7