N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
III. volebné obdobie
Číslo: 1688/2002
20
N á v r h
na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
___________________________________________________________________
Vzhľadom na určený počet členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, podľa § 2 ods. 3 písm. b) a § 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky z v o l i l a ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (na základe princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov):
Ján Gabriel(HZDS)
Gustáv Krajči(HZDS)
Stanislav Janiš(SDKÚ)
Zuzana Plháková(SDKÚ)
Jozef Buček(SMER)
Bohumil Hanzel(SMER)
Richárd Hamerlik(SMK – MKP)
Zsolt Komlósy(SMK – MKP)
Jozef Šimko(KDH)
Jozef Heriban(ANO)
Robert Nemcsics(ANO)
Dagmar Bollová(KSS)
Bratislava október 2002