Grafické znázornenie procesu Vytlačiť stránku / Print page

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 27.11.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 11. 2019 19:09 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 1683 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1683 Anna Zemanová II (86 KB)
26. 11. 2019 19:09 Fecko, Martin Detail návrhu 7 1683 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1683 Martin Fecko II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.