Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 978
Dátum doručenia: 8. 4. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1018 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1018 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1414 zo dňa 4. 5. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us651414 (Uznesenie (1. čítanie)) Us651414 (19 KB)

Rokovanie výborov

8. 6. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 6. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR dňa 29. 6. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 06. 2022 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0978 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0978 Miloš Svrček II (104 KB)
23. 06. 2022 Šíbl, Jaromír Detail návrhu 8 0978 Jaromír Šíbl II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0978 Jaromír Šíbl II (101 KB)
28. 06. 2022 16:53 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 0978 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0978 Anna Zemanová II (102 KB)
28. 06. 2022 17:37 Šudík, Tomáš Detail návrhu 8 0978 Tomáš Šudík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0978 Tomáš Šudík II (209 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1557 zo dňa 29. 6. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 7. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 7. 2022), číslo 253/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.