Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 822
Dátum doručenia: 11. 1. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 860 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 860 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1217 zo dňa 2. 2. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us551217 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551217 (19 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10. 3. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 3. 2022, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

18. 3. 2022, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 23. 3. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 03. 2022 18:10 Habánik, Jozef Detail návrhu 8 0822 Jozef Habánik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0822 Jozef Habánik II (163 KB)
22. 03. 2022 18:49 Vašečka, Richard Detail návrhu 8 0822 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0822 Richard Vašečka II (159 KB)
22. 03. 2022 19:12 Fico, Robert Detail návrhu 8 0822 Robert Fico II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0822 Robert Fico II (166 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1370 zo dňa 23. 3. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 4. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 3. 2022), číslo 137/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.