Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 707
Dátum doručenia: 1. 10. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 737 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 737 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 994 zo dňa 19. 10. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us480994 (Uznesenie (1. čítanie)) Us480994 (18 KB)

Rokovanie výborov

18. 11. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 11. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 24. 11. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 11. 2021 Drábiková, Lucia Detail návrhu 8 0707 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0707 Jana Žitňanská II (68 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1096 zo dňa 24. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 7. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (17. 12. 2021), číslo 484/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.