Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 686
Dátum doručenia: 29.9.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19.11.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22.11.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 728 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 728 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 997 zo dňa 19.10.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19.11.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22.11.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us480997 (Uznesenie (1. čítanie)) Us480997 (18 KB)

Rokovanie výborov

18.11.2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16.11.2021, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
18.11.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
23.11.2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 2.12.2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 12. 2021 10:26 Dostál, Ondrej Detail návrhu 8 0686 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0686 Ondrej Dostál II (85 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1150 zo dňa 2. 12. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16.12.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22.12.2021), číslo 512/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.