Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 619
Dátum doručenia: 6. 7. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Svrček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 891 zo dňa 25. 7. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us350891 (Uznesenie (1. čítanie)) Us350891 (19 KB)

Rokovanie výborov

14. 9. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 9. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 11. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
14. 9. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR dňa 25. 5. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 05. 2022 10:35 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0619 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0619 Miloš Svrček II (426 KB)
25. 05. 2022 10:35 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0619 Jozef Hlinka a Zuzana Šebová a Monika Péter - späťvzatie podpisu (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 8 0619 Jozef Hlinka a Zuzana Šebová a Monika Péter - späťvzatie podpisu (32 KB)
25. 05. 2022 10:35 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0619 Miloš Svrček II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0619 Miloš Svrček II 2 (378 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1477 zo dňa 25. 5. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 6. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 6. 2022), číslo 222/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.