Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom zo 4. mája 2021 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 394
Dátum doručenia: 8. 1. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 391 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 391 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 556 zo dňa 28. 1. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230556 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230556 (18 KB)

Rokovanie výborov

15. 3. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16. 3. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

15. 3. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.