Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 373
Dátum doručenia: 8. 1. 2021
Navrhovateľ: vláda (Úrad pre verejné obstarávanie)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 370 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 370 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 528 zo dňa 26. 1. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230528 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230528 (17 KB)

Rokovanie výborov

11. 3. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
15. 3. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
16. 3. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 3. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 4. 5. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 03. 2021 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0373 Martin Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0373 Martin Vetrák II (115 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 704 zo dňa 4. 5. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 5. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 6. 2021), číslo 214/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.