Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 215
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Dobeš, I. Hus, R. Jílek, P. Liba, Z. Pleštinská, V. Tóth, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 205 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 205 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 278 zo dňa 22. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120278 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120278 (18 KB)

Rokovanie výborov

15. 10. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 22. 10. 2020.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2020 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0215 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0215 Milan Vetrák II (117 KB)
21. 10. 2020 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0215 Milan Vetrák2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0215 Milan Vetrák2 II (115 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 364 zo dňa 22. 10. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 11. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 11. 2020), číslo 310/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.