Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 197
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (16 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (146 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (85 KB)
Vykonávacie predpisy - obal (Iný typ dokumentu) Vykonávacie predpisy - obal (12 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (22 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 20a ods. 1 a 2 zákona o bankách (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 20a ods. 1 a 2 zákona o bankách (30 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií  (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií (23 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (267 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o burze cenných papierov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o burze cenných papierov (140 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (363 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (233 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) (418 KB)
Tabuľky zhody - obal (Iný typ dokumentu) Tabuľky zhody - obal (12 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 (469 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (65 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (46 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ (51 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 (29 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 188 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 188 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 251 zo dňa 16. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120251 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120251 (17 KB)

Rokovanie výborov

15. 10. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
15. 10. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 5. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 410 zo dňa 5. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 11. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 11. 2020), číslo 340/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.