Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Erika TOMÁŠA, Richarda RAŠIHO a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1482
Dátum doručenia: 24. 2. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Pellegrini, R. Raši, D. Saková, E. Tomáš, M. Šutaj Eštok)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1551 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1551 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2108 zo dňa 21. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882108 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882108 (19 KB)

Rokovanie výborov

25. 4. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
26. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 5. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

4. 5. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 9. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 05. 2023 17:54 Pellegrini, Peter Detail návrhu 8 1482 Peter Pellegrini II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1482 Peter Pellegrini II (125 KB)
09. 05. 2023 15:01 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 1482 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1482 Milan Vetrák II (81 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2231 zo dňa 9. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 5. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 5. 2023), číslo 181/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.