Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1465
Dátum doručenia: 24. 2. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (122 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (15 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (54 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (159 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2013/59/EURATOM (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2013/59/EURATOM (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a RADY 2009/148/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a RADY 2009/148/ES (37 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady2003/10/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady2003/10/ES (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES (38 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady z 12. júna 1989 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady z 12. júna 1989 (33 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 74/556/EHS  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 74/556/EHS (40 KB)
Návrh vyhlášky - Zákon o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky - Zákon o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (236 KB)
Návrh vyhlášky - Zákon o podrobnostiach o ochrane zdravia pred psychickou pracovnou záťažou (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky - Zákon o podrobnostiach o ochrane zdravia pred psychickou pracovnou záťažou (32 KB)
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov (30 KB)
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a či (Iný typ dokumentu) Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a či (31 KB)
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach ná (Iný typ dokumentu) Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach ná (32 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2067 zo dňa 15. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882067 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882067 (19 KB)

Rokovanie výborov

27. 4. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
25. 4. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
27. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 4. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci
2. 5. 2023, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 10. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 05. 2023 Krajčí, Marek Detail návrhu 8 1465 Marek Krajčí II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1465 Marek Krajčí II (57 KB)
02. 05. 2023 Šefčík, Marek Detail návrhu 8 1465 Marek Šefčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1465 Marek Šefčík II (61 KB)
03. 05. 2023 18:59 Kavecká, Monika Detail návrhu 8 1465 Monika Kavecká II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1465 Monika Kavecká II (50 KB)
09. 05. 2023 11:17 Vons, Peter Detail návrhu 8 1465 Peter Vons II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1465 Peter Vons II (98 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2235 zo dňa 10. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us902235 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us902235 (18 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.