Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1296
Dátum doručenia: 11. 11. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1354 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1354 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1882 zo dňa 2. 12. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US781882 (Uznesenie (1. čítanie)) US781882 (18 KB)

Rokovanie výborov

30. 1. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
30. 1. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR dňa 7. 2. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

07. 02. 2023 09:40 Drábiková, Lucia Detail návrhu 8 1296 Lucia Drábiková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1296 Lucia Drábiková II (97 KB)
07. 02. 2023 09:31 Krištúfková, Petra Detail návrhu 8 1296 Petra Krištúfková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1296 Petra Krištúfková II (146 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1988 zo dňa 7. 2. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 21. 2. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 2. 2023), číslo 65/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.