Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1198
Dátum doručenia: 21. 9. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1250 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1250 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1618 zo dňa 23. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1615 zo dňa 22. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us721618 (Uznesenie (1. čítanie)) Us721618 (19 KB)

Rokovanie výborov

27. 9. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
27. 9. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

27. 9. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR dňa 27. 9. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 09. 2022 16:00 Šeliga, Juraj Detail návrhu 8 1198 Juraj Šeliga II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1198 Juraj Šeliga II (62 KB)
27. 09. 2022 14:42 Fico, Robert Detail návrhu 8 1198 Robert Fico (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1198 Robert Fico (40 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1637 zo dňa 27. 9. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 10. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 10. 2022), číslo 324/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.